Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Europastudier

Velkommen til studiestart 2019

Mandag 12. august: Immatrikulering

Immatrukuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes mandag 12. august.

Her finner du program og ofte stilte spørsmål.

 

Tirsdag 13. august: Vrimledag

Vrimledagen er en informasjonsdag for alle nye studenter på Dragvoll. Gata vil være fylt med stand som viser deg hva Trondheim som studieby kan tilby. Dagen gir en fin anledning til å bli bedre kjent med Dragvoll. Det vil i tillegg holdes aktuelle foredrag for deg som er ny student.

Her finner du program for dagen.

Onsdag 14. august: Velkomstmøte og orienteringsmøte

Velkomst med Institutt for historiske studier.

 

Orienteringsmøte

Du får du praktisk informasjon om dine studier og ditt studieprogram - vi anbefaler på det sterkeste til å møte!

 

Uke 34: Forkurs i fransk, spansk og tysk

Om du har valgt europastudier med fransk, spansk eller tysk anbefaler vi at du deltar på forkursene Institutt for språk og litteratur tilbyr. Der vil du få en god introduksjon til hvordan det er å studere fremmedspråk og anledning til å bli bedre kjent med andre språkstudenter.  

NB! Om du er student på europastudier med fransk er deler av forkurset obligatorisk. 

 

Mandag 19. august - fredag 23. august: Forkurs i fransk, spansk og tysk.

Mer informasjon kommer: fransk, spansktysk

Nyttig å vite

Fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

 

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår: Innsida, etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Om bachelorstudiet i europastudier

Synes du europeisk historie og politikk er spennende? Bachelorprogrammet i europastudier gjør deg i stand til å forstå de store endringene Europa har gått gjennom etter andre verdenskrig og det omfattende samarbeidet vi har gjennom EU i dag. 


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.  


Jobbmuligheter

Velger du å studere europastudier vil du kunne sikte deg inn mot yrker innenfor bl.a. offentlig forvaltning, diplomatiet, internasjonale organisasjoner, medie- og informasjonssektoren og næringslivsbedrifter. Bachelorprogrammet gir undervisningskompetanse både i det valgte fremmedspråket og i samfunnsfag i skolen hvis du kombinerer med praktisk-pedagogisk utdanning.


Videre studier

Det er flere masterprogram du kan søke etter fullført bachelor i Europastudier. 


Studiets oppbygning

Europastudier er et tverrfaglig, treårig bachelorprogram på 180 studiepoeng (sp), hvor det inngår europaemner, fellesemner og statsvitenskap, i tillegg til 60 studiepoeng språkemner for de som velger studieløp med engelsk, fransk, tysk eller spansk.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no.

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 6, nivå 4.


Studiemiljø


Utenlandsopphold

Hele fjerde semester er satt av til utvekslingsopphold.


Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:


Fri, 08 Feb 2019 09:06:56 +0100
Fakta

Gradsnavn: Bachelor i europastudier
Studieprogramkode: BEUROP
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode:

Engelsk: 194 870 (Samordna opptak)

Fransk: 194 793 (Samordna opptak)

Spansk: 194 786 (Samordna opptak)

Tysk: 194 795 (Samordna opptak)

Statsvitenskap: 194 474 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll 

Institutt for historiske studier, Det humanistiske fakultet

 

Studiestart 2019

Informasjon om studiestart på hvert studieprogram vil være på plass i midten av juli.

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål med svar