Europastudier

Europastudier

Europastudier - bachelorstudium

studyprogramme-autofacts-portlet

BEUROP, Sun Feb 25 06:37:41 CET 2024 | B3

Hvordan kan vi forstå og forklare dagens EU? Hvilke utfordringer oppstår når 27 ulike land skal komme frem til en felles politikk? Hvilke konsekvenser har det europeiske samarbeidet for Norge?

Beslutninger som tas i EU har stor betydning for det norske samfunnet. Europastudier gir deg grunnleggende innsikt i det europeiske samarbeidet og hvilken betydning dette har for Norge. Dette er ettertraktet kunnskap både i Norge og internasjonalt. Bachelorgraden i europastudier gir deg også mange muligheter til å legge opp studieløpet ditt selv. Du kan velge å fordype deg i et fremmedspråk eller i statsvitenskap. I tillegg er det satt av et helt semester til at du kan reise på utveksling.

Bachelorprogrammet i europastudier gjør deg i stand til å forstå de store endringene Europa har gått gjennom etter andre verdenskrig og det omfattende samarbeidet vi har gjennom EU i dag.

I løpet av studiet vil du lære om EU, europeiske relasjoner og den europeiske integrasjonen etter 1945. Du vil også lære om Norges forhold til EU, om internasjonale relasjoner og om tema som identitet, euroskepsis og populisme. Samtidig vil du utvikle evnen til å analysere samfunnet rundt deg gjennom historiske og statsvitenskapelige tilnærminger til politikk og samfunnsliv på både nasjonalt og internasjonalt nivå.

Bachelorprogrammet i europastudier gir deg verktøy til å analysere aktuelle problemstillinger, og trening i å formidle kunnskapen din, skriftlig og muntlig, til ulike publikum.

Les mer om hva du lærer

EU er et bredt samarbeid som berører oss på de fleste samfunnsområder. Kunnskap om dette samarbeidet er derfor etterspurt i mange sektorer, som offentlig forvaltning, diplomatiet, forskning- og utvikling, internasjonale organisasjoner, medie- og informasjonssektoren og næringslivsbedrifter.

Bachelorprogrammet gir undervisningskompetanse både i det valgte fremmedspråket og i samfunnsfag i skolen, hvis du kombinerer med mastergrad og praktisk-pedagogisk utdanning

Les mer om jobbmulighetene

Europastudier er et relativt lite miljø, noe som gjør at det er nær kontakt mellom forskningsmiljøet og studentene. Vi har også tett kontakt med aktører utenfor akademia. Om du er interessert i å ta en mastergrad, tilbyr vi også Norges eneste mastergrad i europastudier.

EUREKA er linjeforeningen vår. Den bidrar til det faglig-sosiale miljøet på programmet med inviterte gjesteforedrag, karrieredag, quiz-kvelder, studieturer, fotball, og et eget magasin, for å nevne noe. På NTNU er europastudier kjent for sine dyktige og engasjerte studenter, som involverer seg i alt fra studentpolitikk til arrangement som ISFIT og UKA. Det betyr at du som student på europastudier har mulighet til å bli en del av et sosialt og faglig nettverk som vil gi deg uvurderlige erfaringer og gjøre studietiden til en tid du vil huske med glede.

Les mer om studiemiljøet

Bachelorprogrammet i europastudier har fem studieretninger: engelsk, fransk, tysk, spansk og statsvitenskap.

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskrav til bachelorprogram europastudier
Opptakskravet er generell studiekompetanse.

Programmet har fem studieretninger: engelsk, fransk, tysk, spansk og statsvitenskap

Anbefalinger
Velger du engelsk, anbefaler vi at du har engelsk som programfag fra videregående skole.

Velger du fransk, spansk eller tysk, bør du ha forkunnskaper tilsvarende fremmedspråk nivå 2 (B-språk) fra videregående skole.

Les mer om opptak og opptakskrav

Dersom du har spørsmål om europastudier kan du sende en epost til fredrik.berg@ntnu.no 

 

Du kan også booke en veiledningstime her https://www.ntnu.no/web/ihk/studieveiledning

 

Kontakt og veiledning