Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Europastudier

Illustrasjonsfoto - Europakart med flagg i hjerteform

Om bachelorstudiet i europastudier

Europastudier er studiet for deg som er interessert i europeisk historie og politikk. Dette studiet gjør deg i stand til å forstå de store endringene Europa har gått gjennom etter andre verdenskrig og det omfattende samarbeidet vi har gjennom EU i dag. Gjennom programmets overordnede tema: "Det differensierte Europa: integrasjon, samarbeid og konflikt" får du en unik innsikt i dagens Europa.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelor europastudier med fremmedspråk er generell studiekompetanse.

I 2017 vil det kun være opptak til bachelor europastudier med engelsk.

Det er anbefalt at du har engelsk som studieretningsfag fra videregående.

Studenter som tas opp til bachelor europastudier med engelsk vil kunne velge studieløpet bachelor europastudier med statsvitenskap i løpet av det første semesteret.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Velger du å studere europastudier med fremmedspråk vil du kunne sikte deg inn mot yrker innenfor bl.a. offentlig forvaltning, diplomatiet, internasjonale organisasjoner, medie- og informasjonssektoren og næringslivsbedrifter. Bachelorprogrammet gir undervisningskompetanse både i det valgte fremmedspråket og i samfunnsfag i skolen hvis du kombinerer med praktisk-pedagogisk utdanning.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er et tverrfaglig treårig bachelorprogram på 180 studiepoeng (sp), hvor det inngår europaemner, fellesemner og statsvitenskap, i tillegg til 60 studiepoeng engelsk for de som velger studieløp med engelsk.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 40.

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 6, nivå 4.


Thu, 01 Jun 2017 14:19:22 +0200
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Bachelor i europastudier med fremmedspråk
Studieprogramkode: BEUROP
Studiepoeng: 180
Søkerkoder (SO): Europastudier med engelsk: 194 870
Undervisningsform
: Heltid

Det humanistiske fakultet
Institutt for historiske studier

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)

Gyldighet: Informasjonen om bachelorprogram europastudier med fremmedspråk er gyldig for studieåret 2017/2018.