Europastudier

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Europastudier

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om studieprogrammet BEUROP (forside)

Hva lærer du?

Synes du europeisk historie og politikk er spennende? Bachelorprogrammet i europastudier gjør deg i stand til å forstå de store endringene Europa har gått gjennom etter andre verdenskrig og det omfattende samarbeidet vi har gjennom EU i dag. Dette lærer du på studiet.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.  

Slik søker du og dette er opptakskravene.


Jobbmuligheter

Velger du å studere europastudier vil du kunne sikte deg inn mot yrker innenfor bl.a. offentlig forvaltning, diplomatiet, internasjonale organisasjoner, medie- og informasjonssektoren og næringslivsbedrifter. Bachelorprogrammet gir undervisningskompetanse både i det valgte fremmedspråket og i samfunnsfag i skolen hvis du kombinerer med mastergrad og praktisk-pedagogisk utdanning.

Dette kan du jobbe med.


Videre studier

Det er flere masterprogram du kan søke etter fullført bachelor i Europastudier. Muligheter for deg som vil studere videre.


Studiets oppbygning

Europastudier er et tverrfaglig, treårig bachelorprogram på 180 studiepoeng (sp), hvor det inngår europaemner, fellesemner og statsvitenskap, i tillegg til 60 studiepoeng språkemner for de som velger studieløp med engelsk, fransk, tysk eller spansk. Slik er studiet bygd opp.


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no.

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 6, nivå 4.

Slik tar du kontakt med oss.


Studiemiljø

Eureka Linjeforening har både faglige og sosiale arrangementer for studenter på europastudier. Studiehverdagen på europastudier.


Utveksling i utlandet

Hele fjerde semester er satt av til utvekslingsopphold. Utveksling i løpet av studiet.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona