Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Europastudier

Illustrasjonsfoto - Europakart med flagg i hjerteform

Om bachelorstudiet i europastudier

Europastudier er studiet for deg som er interessert i europeisk historie og politikk. Dette studiet gjør deg i stand til å forstå de store endringene Europa har gått gjennom etter andre verdenskrig og det omfattende samarbeidet vi har gjennom EU i dag. Gjennom programmets overordnede tema: "Det differensierte Europa: integrasjon, samarbeid og konflikt" får du en unik innsikt i dagens Europa.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelor europastudier er generell studiekompetanse.

Velger du engelsk som fremmedspråk, er det anbefalt at du har engelsk som studieretningsfag fra videregående.

Velger du fransk, spansk eller tysk, bør du ha forkunnskaper tilsvarende fremmedspråk nivå I (C-språk) fra videregående skole.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Velger du å studere europastudier vil du kunne sikte deg inn mot yrker innenfor bl.a. offentlig forvaltning, diplomatiet, internasjonale organisasjoner, medie- og informasjonssektoren og næringslivsbedrifter. Bachelorprogrammet gir undervisningskompetanse både i det valgte fremmedspråket og i samfunnsfag i skolen hvis du kombinerer med praktisk-pedagogisk utdanning.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er et tverrfaglig treårig bachelorprogram på 180 studiepoeng (sp), hvor det inngår europaemner, fellesemner og statsvitenskap, i tillegg til 60 studiepoeng språkemner for de som velger studieløp med engelsk, fransk, tysk eller spansk.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 40.

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 6, nivå 4.


Tue, 06 Feb 2018 10:56:01 +0100
Fakta

Gradsnavn: Bachelor i europastudier
Studieprogramkode: BEUROP
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode:

Engelsk: 194 870 (Samordna opptak)

Fransk: 194 793 (Samordna opptak)

Spansk: 194 786 (Samordna opptak)

Tysk: 194 795 (Samordna opptak)

Statsvitenskap: 194 474 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll 

Institutt for historiske studier, Det humanistiske fakultet