Tysk

Årsstudium, Trondheim

Tysk


Om ÅTYSK (forside)

Om årsstudiet i tysk

Kunnskaper i fremmedspråk er viktig i dagens samfunn. Kombinert med andre fag gir tysk årsstudium deg en kompetanse som er etterspurt i Norge i dag. Les mer om studiet.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til årsstudium tysk er generell studiekompetanse. Vi anbefaler at du i tillegg har forkunnskaper i tysk tilsvarende nivå 2 fra videregående skole.


Videre studier 

Du kan søke opptak til bachelorstudiet i tysk. Årsstudiet kan i tillegg brukes som valgfrie emner i andre humanistiske bachelorgrader. 


Studiets oppbygning

Årsstudiet i tysk består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Studiemiljø 

Tyskstudiet ved NTNU har et lite og sammensveiset studiemiljø med en aktiv linjeforening. Les mer om studiehverdagen.

På Instagram @snakkebobla gir Gaute deg tre gode grunner til at du skal ta tysk årstudium. 

Har du spørsmål om tyskstudiet? Ta kontakt med oss på @snakkebobla


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

09 okt 2020

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studienivå: Årsstudium
  • Studieprogram: Tysk - årsstudium
  • Varighet: Heltid
  • Studiepoeng: 60
  • Ansvarlig: Institutt for språk og litteratur
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Studiested: Trondheim

Instagram @snakkebobla

Følg studentene på Instagram!

Har du spørsmål om studiet? Vi svarer deg! @snakkebobla!

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona