Årsstudium, Trondheim

Tysk

Foto: Victor Kleive

Om årsstudiet i tysk

Visste du at rundt 100 millioner mennesker i Europa har tysk som morsmål? I dagens verden er det viktig å kunne flere fremmedspråk enn engelsk, og ved å studere tysk får du en fremmedspråklig og tverrfaglig kompetanse som er etterspurt i Norge i dag. Tysk er det største språkfelleskapet i Europa og et sentralt språk innen europeisk kultur, politikk og handel.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til årsstudium tysk er generell studiekompetanse. Vi anbefaler at du i tillegg har forkunnskaper i tysk tilsvarende nivå 2 fra videregående skole.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studiets opptaksside


Studiets oppbygning

Årsstudiet i tysk består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 25.

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Mon, 14 Mar 2016 14:39:27 +0100
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Studieprogram: Tysk årsstudium
Studieprogramkode: ÅTYSK
Studiepoeng: 60
Søkerkode (SO): 194 244
Undervisningsform: Heltid

Det humanistiske fakultet
Institutt for språk og litteratur

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)

Gyldighet: Informasjonen om årsstudium tysk er gyldig for studieåret 2017/2018.