Tysk

Årsstudium, Trondheim

Tysk


Om ÅTYSK (forside)

Om årsstudiet i tysk

Kunnskaper i fremmedspråk er viktig i dagens samfunn. Kombinert med andre fag gir tysk årsstudium deg en kompetanse som er etterspurt i Norge i dag. Les mer om studiet.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til årsstudium tysk er generell studiekompetanse. Vi anbefaler at du i tillegg har forkunnskaper i tysk tilsvarende nivå 2 fra videregående skole.


Videre studier 

Du kan søke opptak til bachelorstudiet i tysk. Årsstudiet kan i tillegg brukes som valgfrie emner i andre humanistiske bachelorgrader. 


Studiets oppbygning

Årsstudiet i tysk består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Studiemiljø 

Tyskstudiet ved NTNU har et lite og sammensveiset studiemiljø med en aktiv linjeforening. Les mer om studiehverdagen.

Følg oss på Instagram @snakkebobla og Studentbloggen!


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

17 mar 2020

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Studieprogram: Tysk årsstudium

Studieprogramkode: ÅTYSK

Studiepoeng: 60

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 244 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for språk og litteratur, Der humanistiske fakultet

Instagram @snakkebobla

Følg ISL-studentene på instagram

Her kan du også stille spørsmål om studiet.  

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.