Arkeologi

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Arkeologi

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • ALLE
    Poenggrense
  • 15. april Søknadsfrist

Om studieprogrammet MARK (forside)

Om masterstudiet i arkeologi

En mastergrad i arkeologi gir deg omfattende kunnskap som trengs for å jobbe som arkeolog, både i form av teori, metode, forvaltning av kulturminner, forskning og formidling. 


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april 

Opptakskravet er fullført bachelorgrad i arkeologi eller tilsvarende.


Jobbmuligheter

Med en mastergrad i arkeologi blir du kvalifisert til å jobbe som arkeolog.  Arkeologer jobber med kulturminner, funn og arkeologisk kunnskap blant annet i museum, hos Riksantikvaren, i fylkeskommunene og en rekke andre steder. Veldig mange arbeidsgivere krever kompetanse på masternivå for denne typen jobber.  


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng og går over to år.


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 6, nivå 4


Studiemiljø

Undervisningen foregår i Vitenskapsmuseets lokaler på Kalvskinnet sentralt i Trondheim. Masterstudentene i arkeologi har arbeidsplass på campus.


Utenlandsopphold

Det er mulig å ta en del av studiet i utlandet. Ta kontakt med studieveileder for å planlegge ditt opphold.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, av både kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona