Masterprogram 2-årig, Trondheim

Arkeologi

Arkeologisk utgravning

Om masterprogram arkeologi

Masterprogram arkeologi skal gi deg omfattende kunnskap om fagets teori, metode, forvaltningspraksis, formidling og forskning. Dette danner grunnlaget for videre forskning på kulturhistorie og forvaltningen av denne.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til masterstudiet i arkeologi er fullført bachelorgrad  i arkeologi eller tilsvarende.

Søknadsfristen er 15. april, og det er normalt ett opptak i året. Du søker om opptak via Søknadsweb.

Se mer om opptakskrav og søknad på studiets opptaksside.


Jobbmuligheter

En mastergrad i arkeologi kvalifiserer for arkeologisk yrkesvirksomhet, for eksempel innenfor museumssektoren og kulturminnevernet/-forvaltning (Riksantikvaren, fylkeskommunen, landsdelsmuseene), samt forskning og undervisning ved ulike forskningsinstitusjoner.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 40

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 6, nivå 4


Tue, 04 Apr 2017 22:26:45 +0200
Fakta

Gradsnavn: Master i arkeologi
Studieprogramkode: MARK
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april

Søknad: Søknadsweb
Sted: Trondheim

Institutt for historiske studier,
Det humanistiske fakultet