Arkeologi

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Arkeologi

Arkeologisk utgravning

Om studieprogrammet MARK (forside)

Om masterstudiet i arkeologi

Masterprogram arkeologi skal gi deg omfattende kunnskap om fagets teori, metode, forvaltningspraksis, formidling og forskning. Dette danner grunnlaget for videre forskning på kulturhistorie og forvaltningen av denne.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april 

Opptakskravet er fullført bachelorgrad i arkeologi eller tilsvarende.


Jobbmuligheter

En mastergrad i arkeologi kvalifiserer for arkeologisk yrkesvirksomhet, for eksempel innenfor museumssektoren og kulturminnevernet/-forvaltning f.eks. hos Riksantikvaren, fylkeskommunen og landsdelsmuseene. 


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 6, nivå 4


Studiemiljø

Undervisningen foregår i Vitenskapsmuseets lokaler på Kalvskinnet, i sentrale Trondheim og masterstudentene i arkeologi får sin egen arbeidsplass i en egen bygning.


Utenlandsopphold

Det er mulig å ta en del av studiet i utlandet. 


Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

27 feb 2019

Om studieprogrammet MARK (forside)

Om masterstudiet i arkeologi

Masterprogram arkeologi skal gi deg omfattende kunnskap om fagets teori, metode, forvaltningspraksis, formidling og forskning. Dette danner grunnlaget for videre forskning på kulturhistorie og forvaltningen av denne.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april 

Opptakskravet er fullført bachelorgrad i arkeologi eller tilsvarende.


Jobbmuligheter

En mastergrad i arkeologi kvalifiserer for arkeologisk yrkesvirksomhet, for eksempel innenfor museumssektoren og kulturminnevernet/-forvaltning f.eks. hos Riksantikvaren, fylkeskommunen og landsdelsmuseene. 


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 6, nivå 4


Studiemiljø

Undervisningen foregår i Vitenskapsmuseets lokaler på Kalvskinnet, i sentrale Trondheim og masterstudentene i arkeologi får sin egen arbeidsplass i en egen bygning.


Utenlandsopphold

Det er mulig å ta en del av studiet i utlandet. 


Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

27 feb 2019

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i arkeologi
Studieprogramkode: MARK
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april

Søknad: Søknadsweb
Sted: Trondheim

Institutt for historiske studier,
Det humanistiske fakultet