Arkeologi

Arkeologi

Arkeologi - masterstudium

studyprogramme-autofacts-portlet

MARK, Thu Nov 30 21:25:13 CET 2023 | M2

En mastergrad i arkeologi gir deg omfattende kunnskap som trengs for å jobbe som arkeolog, både i form av teori, metode, forvaltning av kulturminner, forskning og formidling.

Les mer om hva du lærer

Arkeologer jobber med funn, arkeologisk kunnskap og kulturminner, blant annet i museum, hos Riksantikvaren, i fylkeskommunene og en rekke andre steder.

Les mer om jobbmulighetene

Undervisningen foregår i Vitenskapsmuseets lokaler på Kalvskinnet sentralt i Trondheim. Masterstudentene i arkeologi har arbeidsplass på campus.

Les mer om studiemiljøet

Studiet er på 120 studiepoeng og går over to år og avsluttes med en masteroppgave på 60 studiepoeng.

Les mer om studiets oppbygning

For å være kvalifisert for studiet må du ha: 

  • Bachelorgrad med minimum 80 studiepoeng fordypning i arkeologi med gjennomsnittskarakter i fagfordypningen på C eller bedre.
  • Studier fra utenlandsk institusjon av tilsvarende omfang og innhold som en norsk bachelorgrad.

Les mer om opptak og opptakskrav

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no

Eller book en veiledningstime: https://www.ntnu.no/web/ihk/studieveiledning

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 11, nivå 5

Kontakt og veiledning