Arkeologi

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Arkeologi

Arkeologisk utgravning

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • ALLE
    Poenggrense
  • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart mandag10. august.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Vi starter studieåret med immatrikulering – som er en felles oppstartseremoni for alle nye studenter

Les mer om immatrikuleringen 2020

 

Vrimledag på Dragvoll

På grunn av korona er det foreløpig ikke bestemt om det blir noen vrimledag på Dragvoll i år, hvordan denne evt blir eller om det blir andre typer arrangementer som erstatter en Vrimledag i år.

Så snart det er avklart vil det komme informasjon her.

Orienteringsmøte for masterstudiet blir avholdt på første ordinære undervisningstidspunkt.

Studiestart og registrering:

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Studiets tilhørighet

Studiet tilhører Institutt for historiske og klassiske studier, NTNU campus Dragvoll. Merk at arkeologi undervises på campus Kalvskinnet.

Her finner du kontaktinformasjon til instituttet ditt: 

Institutt for historiske og klassiske studier

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Informasjon om fadderuka 2020 kommer her så snart det er klart.

Se også linjeforeningen tilknyttet arkeologi:

Facebooksiden til Theodor

 

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha. Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne, som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner timeplanen under emnet ditt, vil den være klart til studiestart.

Pensum

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere peroder eller gjennom hele studiet. Vi vil gjøre alt for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Dersom du strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer kan NTNU Tilrettelegging hjelpe deg. Hva det kan tilrettelegges i forhold til vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig i forhold til akkurat ditt studium.

Derfor vil vi gjerne få kontakt med dere så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietida ved NTNU blir best mulig.

Dere kan nå oss på denne mailadressen: tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Vi samarbeider med flere andre enheter på NTNU for eksempel instituttene og eksamenskontoret, slik at tilbudet til hver enkelt student blir så bra som mulig.


Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU

Om studieprogrammet MARK (forside)

Om masterstudiet i arkeologi

Masterprogram arkeologi skal gi deg omfattende kunnskap om fagets teori, metode, forvaltningspraksis, formidling og forskning. Dette danner grunnlaget for videre forskning på kulturhistorie og forvaltningen av denne.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april 

Opptakskravet er fullført bachelorgrad i arkeologi eller tilsvarende.


Jobbmuligheter

En mastergrad i arkeologi kvalifiserer for arkeologisk yrkesvirksomhet, for eksempel innenfor museumssektoren og kulturminnevernet/-forvaltning f.eks. hos Riksantikvaren, fylkeskommunen og landsdelsmuseene. 


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 6, nivå 4


Studiemiljø

Undervisningen foregår i Vitenskapsmuseets lokaler på Kalvskinnet, i sentrale Trondheim og masterstudentene i arkeologi får sin egen arbeidsplass i en egen bygning.


Utenlandsopphold

Det er mulig å ta en del av studiet i utlandet. 


Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

27 feb 2019

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i arkeologi
Studieprogramkode: MARK
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april

Søknad: Søknadsweb
Sted: Trondheim

Institutt for historiske og klassiske studier,
Det humanistiske fakultet


 

Sommerferie

Instituttadministrasjonen ved Institutt for historie og klassiske studier er ubetjent i uke 29 og 30 (13 - 26 juli). Har du spørsmål kan du henvende deg til Det humanistiske fakultet:  studieveiledning@hf.ntnu.no