Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Antikkens kultur og klassiske fag

Latinstudenter i Knudtzonsalen på Gunnerusbiblioteket. Foto: Lena Knutli

Om bachelorstudiet i antikkens kultur og klassiske fag

Klassiske fag ved NTNU gir deg kunnskaper i antikkens kultur og latin og gresk fra antikken, middelalderen og nyere tider. Du får også innsikt i kulturelle uttrykk fra tusener av år tilbake i tiden - uttrykk som fortsatt virker og påvirker oss. Vi dekker felt som religion, filosofi, litteratur, historie og samfunn og antikkens effektive presentasjonsteknikk: retorikk.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelor antikkens kultur og klassiske fag er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

En bachelorgrad i antikkens kultur og klassiske fag vil være nyttig i mange forskjellige yrker innenfor kultur og formidling. For eksempel oversetter, forlagsvirksomhet, forsker, bibliotekar og journalist. En bachelorgrad med studieretning antikkens kultur vil dessuten være et godt utgangspunkt for videre antikkstudier, for eksempel i masterprogram hvor antikke kilder står sentralt.


Studiets oppbygning

Bachelorstudiet i antikkens kultur og klassiske fag er en treårig utdannelse og består av 180 studiepoeng. Den består av fordypningsemner på 90 studiepoeng, hvor du spesialiserer deg i enten antikkens kultur eller klassisk språk og litteratur (latin eller gresk). I tillegg kommer fellesemner, fag 2 og en valgfri del.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 40

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 6, nivå 4

Tue, 13 Mar 2018 11:23:00 +0100
Fakta

Gradsnavn: Bachelor i historie
Studieprogram-/studieretningskode: BHIST/BAKKF
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Søknadskode: 194 459 (Samordna opptak) 

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for historiske studierDet humanistiske fakultet