Antikkens kultur og klassiske fag

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Antikkens kultur og klassiske fag

Latinstudenter i Knudtzonsalen på Gunnerusbiblioteket. Foto: Lena Knutli

Forsidetekster BAKKF

Om bachelorstudiet i antikkens kultur og klassiske fag

Litteratur, retorikk og kultur fra tusener av år tilbake påvirker oss fortsatt. Kunnskap om antikken og den klassiske tradisjon legger et solid grunnlag for yrker i kulturliv, bokbransje, skole og næringsliv. Fordyp deg i antikken i middelalderbyen Trondheim.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.  


Jobbmuligheter

En bachelorgrad i antikkens kultur og klassiske fag vil være nyttig i mange forskjellige yrker innenfor kultur og formidling. For eksempel oversetter, forlagsvirksomhet, forsker, bibliotekar og journalist. 


Videre studier

Det er flere masterprogram du kan søke etter fullført bachelor i Antikkens kultur og klassiske fag. 


Studiets oppbygning

Bachelorstudiet i antikkens kultur og klassiske fag er en treårig utdannelse og består av 180 studiepoeng. Fordypningdelen består av emner på 90 studiepoeng, hvor du spesialiserer deg i enten antikkens kultur eller klassisk språk og litteratur (latin eller gresk). 


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 6, nivå 4.


Studiemiljø

Antikkens kultur og klassiske fag har et litet og gott studiemiljø.


Utenlandsopphold

Antikkens kultur og klassiske fag er et internasjonalt orientert fagfelt med gode muligheter for utenlandsopphold som en del av studiet.


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

30 jan 2019 Birgitta Wentzel

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i historie
Studieprogram-/studieretningskode: BHIST/BAKKF
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194459 (Samordna opptak) 

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for historiske studierDet humanistiske fakultet

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.