Årsstudium, Trondheim

Kirkemusikk

Ung mann spiller kirkeorgel

Om kirkemusikk

Årsenhet i kirkemusikk åpner nye muligheter, og retter seg mot studenter som har avsluttet musikerutdanning med annet hovedinstrument enn orgel, og som ønsker kirkemusikalsk tilleggskompetanse.

Studiet er også aktuelt for studenter (primært ved Institutt for musikk) med annet hovedinstrument enn orgel, som ønsker å integrere en kirkemusikalsk komponent i sin utøvende musikerutdanning


Opptakskrav og søknad

Opptak til årsenhet i kirkemusikk forutsetter svært gode ferdigheter på tangentinstrument. Det forutsettes dessuten gode kunnskap og ferdigheter i musikkteori og musikkhistorie og godt gehør.

Det kreves generell studiekompetanse, og som hovedregel minst 3 år utøvende musikerutdanning i tillegg.

Søknadsfristen er 15. desember, og det er normalt ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNUs søknadsweb.

Se mer informasjon om opptakskrav, opptaksprøver og hvordan du søker opptak.


Studiets oppbygning

Årsenhet i kirkemusikk består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium eller 2 år på deltid).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: musikk@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 73 00.

Du kan også besøke oss i Olavskvartalet, 6. etg.


Thu, 22 Oct 2015 11:03:23 +0200
Fakta

Studieprogram: Kirkemusikk årsstudium
Studieprogramkode: ÅKIRKMUS
Studiepoeng: 60

Søknadsfrist: 15. desember

Søknad: Søknadsweb
Søknadsskjema for utenlandske søkere finner du her: Application form foreign applicants.

Sted: Trondheim, Olavskvartalet

Institutt for musikk, Det humanistiske fakultet