Kirkemusikk

Årsstudium, Trondheim

Kirkemusikk

Ung mann spiller kirkeorgel

Studier - kirkemusikk, årsstudium

Om kirkemusikk

Ønsker du kirkemusikalsk tilleggskompetanse og har avsluttet en musikkutdanning med et annet hovedinstrument enn orgel? Ønsker du å integrere en kirkemusikalsk komponent i din utøvende musikkutdanning? Årsstudiet i kirkemusikk åpner nye muligheter for deg.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. desember

Opptakskravet er generell studiekompetanse, og som hovedregel 3 år utøvende musikkutdanning i tillegg. Det er opptaksprøve til studiet.


Jobbmuligheter

Ønsker du å jobbe i kirken? Musikerutdanning kombinert med ettårig studium i kirkemusikk åpner nye muligheter.


Studiets oppbygning

Årsenhet i kirkemusikk består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium eller 2 år på deltid).


Studieveiledning

En studieveileder gir råd og veiledning til studenter som er tatt opp på et studieprogram, ta gjerne kontakt med spørsmål.

Du kan også besøke oss i Olavskvartalet, 6. etg.


Studiemiljø

Som student på årsstudiet i kirkemusikk integreres du i studiemiljøet ellers ved den utøvende musikkutdanningen i Trondheim, og får et nettverk i kirkemiljøet og musikkmiljøet generelt i kulturbyen Trondheim.


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

21 okt 2019

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Studieprogram: Kirkemusikk årsstudium
Studieprogramkode: ÅKIRKMUS
Studiepoeng: 60

Søknadsfrist: 15. desember

Søknad: Søknadsweb
Søknadsskjema for utenlandske søkere finner du her: Application form foreign applicants.

Sted: Trondheim, Olavskvartalet

Institutt for musikk, Det humanistiske fakultet

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.