Filmvitenskap

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Filmvitenskap

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Studiestart og registrering:

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Studiets tilhørighet

Filmvitenskap hører til Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU campus Dragvoll.

Her finner du kontaktinformasjon til instituttet ditt: 

Institutt for kunst- og medievitenskap

 

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere peroder eller gjennom hele studiet. Vi vil gjøre alt for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Dersom du strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer, kan NTNU Tilrettelegging hjelpe deg. Hva det kan tilrettelegges for, vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig for akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med deg så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietida ved NTNU blir best mulig.

Har du behov for tilrettelegging, kan du sende en e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Vi samarbeider med flere andre enheter på NTNU, for eksempel instituttene og eksamenskontoret, slik at tilbudet til hver enkelt student blir så bra som mulig. 


Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU

Om studieprogrammet BFV (forside)

Om bachelorstudiet i filmvitenskap

Hvilken kinofilm husker du best fra i fjor? Hvor mange typer skjermteknologier kan du ta i bruk for å se den filmen på nytt i dag? Audiovisuelle uttrykk utvikler seg stadig og utgjør i dag en sentral del av dagliglivet vårt. Slike uttrykk gir oss ikke bare underholdning, men får oss til å tenke nytt, til å huske historien vår, vi informeres og undervises, vi utfordres og engasjeres.


Bachelorstudiet i filmvitenskap passer for deg som ønsker en fordypning i film og audiovisuelle medier. 


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelor filmvitenskap er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Bachelor i filmvitenskap kvalifiserer for videre studier på masterprogram filmvitenskap, og er særlig egnet for deg som som sikter deg inn mot en akademisk karriere eller mot undervisningssektoren (medier og kommunikasjon).


Videre studier

Bachelorprogrammet i filmvitenskap gir grunnlag for å søke på flere masterprogram. 


Studiets oppbygning

Bachelorprogram filmvitenskap er en treårig utdanning og består av 180 studiepoeng. Fordypningen i filmvitenskap utgjør litt mer enn halvparten av studiet, i tillegg kommer fellesemner og et fag 2.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: IKM Hjelp
eller telefon: (+47) 73 59 64 25

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3


Studiemiljø 

Studiet har et aktivt og sosialt studiemiljø. Undervisning består av forelesninger, filmvisninger og seminarer. Trondheims mange filmfestivaler og filminstitusjoner brukes aktivt i undervisningen, og mange studenter engasjerer seg som frivillige hos de samme aktørene for relevant praksis. Man har også mulighet for å ta praktisk bacheloroppgave, hvor man har praksis hos en arbeidslivsrelevant filminstitusjon. 


Utenlandsopphold 

Du har mulighet for å reise på utveksling som del av studiet. Vi anbefaler deg å reise i andre studieår. 


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i filmvitenskap
Studieprogramkode: BFV
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 847 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Det humanistiske fakultet, Institutt for kunst- og medievitenskap