Filmvitenskap

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Filmvitenskap

Om studieprogrammet BFV (forside)

Om bachelorstudiet i filmvitenskap

Hvilken kinofilm husker du best fra i fjor? Hvor mange typer skjermteknologier kan du ta i bruk for å se den filmen på nytt i dag? Audiovisuelle uttrykk utvikler seg stadig og utgjør i dag en sentral del av dagliglivet vårt. Slike uttrykk gir oss ikke bare underholdning, men får oss til å tenke nytt, til å huske historien vår, vi informeres og undervises, vi utfordres og engasjeres.


Bachelorstudiet i filmvitenskap passer for deg som ønsker en fordypning i film og audiovisuelle medier. 


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelor filmvitenskap er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Bachelor i filmvitenskap kvalifiserer for videre studier på masterprogram filmvitenskap, og er særlig egnet for deg som som sikter deg inn mot en akademisk karriere eller mot undervisningssektoren (medier og kommunikasjon).


Videre studier

Bachelorprogrammet i filmvitenskap gir grunnlag for å søke på flere masterprogram. 


Studiets oppbygning

Bachelorprogram filmvitenskap er en treårig utdanning og består av 180 studiepoeng. Fordypningen i filmvitenskap utgjør litt mer enn halvparten av studiet, i tillegg kommer fellesemner og et fag 2.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: kontakt@ikm.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 25

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3


Studiemiljø 

Studiet har et aktivt og sosialt studiemiljø. Undervisning består av forelesninger, filmvisninger og seminarer. Trondheims mange filmfestivaler og filminstitusjoner brukes aktivt i undervisningen, og mange studenter engasjerer seg som frivillige hos de samme aktørene for relevant praksis. Man har også mulighet for å ta praktisk bacheloroppgave, hvor man har praksis hos en arbeidslivsrelevant filminstitusjon. 


Utenlandsopphold 

Du har mulighet for å reise på utveksling som del av studiet. Vi anbefaler deg å reise i andre studieår. 


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

06 des 2019

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i filmvitenskap
Studieprogramkode: BFV
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 847 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Det humanistiske fakultet, Institutt for kunst- og medievitenskap