Filmvitenskap

Filmvitenskap

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

studyprogramme-autofacts-portlet

  • BachelorFulltid, 3 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 30
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
BFV, Thu Apr 18 14:03:16 CEST 2024 | B3

Filmvitenskap utforsker de levende bildenes fengslende kraft og betydning for kultur og samfunn

Filmvitenskap er studiet av levende bilder i ulike former: kinofilm og strømmeserier, nettvideoer og dataspill, fiksjon og dokumentar. Faget gir deg innsikt i hvordan audiovisuelle medier kommuniserer og engasjerer, og hvordan de bidrar til å forme vår forståelse av oss selv og verden rundt oss.

Lær for eksempel om filmens historie i Norge og verden, klimafiksjon i klimakrisa, sannhet og falskhet i film og medier, framstillinger av krig og terror i film og serier, opplevelsen og nytten av sjangerunderholdning som fantasy, science fiction og skrekk.

Velkommen til Norges eneste bachelor- og masterutdanning i filmvitenskap!

Bilder og lyd står sentralt i hverdagen vår som både underholdning, informasjon og læring. På bachelorprogrammet i filmvitenskap lærer du å forstå film, serier og andre audiovisuelle uttrykk, og forklare deres betydning for mennesker, kultur og samfunn.

Studiet gir deg opplæring i filmens historie i Norge og internasjonalt, og du får innsikt i produksjonsforhold, kunstneriske utviklingslinjer og de levende bildenes samfunnsmessige betydning. Som student i filmvitenskap utvikler du teoretisk og analytisk kompetanse til å jobbe selvstendig og i grupper med filmvitenskapelige problemstillinger.

Gjennom skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner trener du opp evnen til kritisk refleksjon og diskusjon, og du lærer å formidle filmfaglige resonnementer. Programmet inneholder emner som film og fortelling, nordisk film og fjernsyn, filmen i samfunnet, dokumentar, filmopplevelsen, og film-, TV- og spillbransjen.

Les mer om hva du lærer

NTNU er det eneste stedet i Norge som tilbyr deg akademisk bachelor- og mastergrad i filmvitenskap. Studiene lærer deg å betrakte vår stadig mer altomfattende medievirkelighet med et nyansert og kritisk blikk, og du får en kompetanse som gir deg mange jobbmuligheter innenfor medier, kultur og undervisning.

Les mer om jobbmulighetene

Bachelorprogrammet i filmvitenskap har anerkjente og topp motiverte faglærere og forskere. Trondheim er et nasjonalt tyngdepunkt for filmvitenskap, og NTNU har Norges eneste bachelor- og masterutdanning på fagfeltet.

Byens mange festivaler og filminstitusjoner brukes aktivt i undervisningen, og mange studenter engasjerer seg hos de samme aktørene for å få relevant arbeidserfaring.

Linjeforeningen for filmvitenskap ved NTNU heter Jump Cut, og den organiserer aktiviteter som filmquiz, kinoturer og sosiale sammenkomster, i tillegg til faglige aktiviteter som seminarer med fagpersoner og bransjefolk.

Trondheim har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby, blant annet på grunn av Studentersamfundet i Trondheim og studentfestivalene UKA og ISFiT.

Les mer om studiemiljøet

Bachelorprogrammet i filmvitenskap er et treårig studium som består av 180 studiepoeng (sp). Av dette utgjør fordypningen i filmvitenskap 105 sp, mens de øvrige 75 sp består av noen obligatoriske fellesemner (15 sp) og ulike fagrelevante emner som studenten selv setter sammen etter forslag fra instituttet (60 sp).

Les mer om studiets oppbygning

Du søker om opptak via Samordna opptak. Søknadsfristen er 15. april.

Opptakskravet til bachelor i filmvitenskap er generell studiekompetanse.

Les mer om opptak og opptakskrav

Du må gjerne ta kontakt med våre studieveiledere på:

Kontakt og veiledning