Filmvitenskap

Filmvitenskap

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

studyprogramme-autofacts-portlet

 • BachelorFulltid, 3 år
 • Studiested Trondheim
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser 30
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist15. april
BFV, Mon Aug 08 19:40:42 CEST 2022 | B3

Filmvitenskap utforsker de levende bildenes fengslende kraft og betydning for kultur og samfunn

 

Hvilken film har gjort sterkest inntrykk på deg? Hvilken skjermteknologi bruker du når du opplever serier? Bilder og lyd står sentralt i hverdagen vår som både underholdning, informasjon og læring.

Filmvitenskap er studiet av levende bilder i ulike former: kinofilm og strømmeserier, nettvideoer og dataspill, fiksjon og dokumentar. Faget gir deg innsikt i hvordan audiovisuelle medier kommuniserer og engasjerer, og hvordan de bidrar til å forme vår forståelse av oss selv og verden rundt oss.

NTNU har et nasjonalt ledende fagmiljø i filmvitenskap som du kan bli en del av. 


Studiestart 2022

Se informasjon om studiestart

På bachelorprogrammet i filmvitenskap lærer du å forstå film, serier og andre audiovisuelle uttrykk, og forklare deres betydning for mennesker, kultur og samfunn.

Studiet gir deg opplæring i filmens historie i Norge og internasjonalt, og du får innsikt i produksjonsforhold, kunstneriske utviklingslinjer og de levende bildenes samfunnsmessige betydning. Som student i filmvitenskap utvikler du teoretisk og analytisk kompetanse til å jobbe selvstendig og i grupper med filmvitenskapelige problemstillinger.

Gjennom skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner trener du opp evnen til kritisk refleksjon og diskusjon, og du lærer å formidle filmfaglige resonnementer. Programmet inneholder emner som filmhistorie, nordisk film og fjernsyn, filmens teori og estetikk, filmen i samfunnet og dokumentar.

Les mer om læringsmålene

NTNU er det eneste stedet i Norge som tilbyr deg akademisk bachelor- og mastergrad i filmvitenskap. Studiene lærer deg å betrakte vår stadig mer altomfattende medievirkelighet med et nyansert og kritisk blikk, og du får en kompetanse som gir deg mange jobbmuligheter i medie- og kulturinstitusjoner.

Studiet gir deg grunnlag for arbeid med blant annet:  

 • Filmformidling
 • Filmkritikk
 • Kulturforvaltning 
 • Undervisning
 • Videre masterstudier i filmvitenskap 

Tidligere studenter jobber blant annet med formidling og programarbeid hos festivaler, kinoer og filmbyråer. Undervisningssektoren og film- og mediebransjen gir også jobbmuligheter for deg med en grad i filmvitenskap.

Masterstudiet i filmvitenskap kvalifiserer for en lang rekke jobber innen kultur, næring og forskning både i privat og offentlig sektor. 

Les mer om jobbmulighetene

Bachelorprogrammet i filmvitenskap har anerkjente og topp motiverte faglærere og forskere. Trondheim er et nasjonalt tyngdepunkt for filmvitenskap, og NTNU har Norges eneste bachelor- og masterutdanning på fagfeltet. 
 
Byens mange festivaler og filminstitusjoner brukes aktivt i undervisningen, og mange studenter engasjerer seg hos de samme aktørene for å få relevant arbeidserfaring. 
 
Linjeforeningen for filmvitenskap ved NTNU heter Jump Cut, og den organiserer sosiale aktiviteter som filmquiz, kinoturer og sosiale sammenkomster, i tillegg til faglige aktiviteter som seminarer med fagpersoner og bransjefolk. 
 
Trondheim har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby, blant annet på grunn av Studentersamfundet i Trondheim og studentfestivalene UKA og IsfiT.

Les mer om studiemiljøet

Bachelorprogrammet i filmvitenskap er et treårig studium som består av 180 studiepoeng (sp). Av dette utgjør fordypningen i filmvitenskap 90 sp, mens de øvrige 90 sp består av ulike fagrelevante emner som studenten selv setter sammen etter forslag fra instituttet.

Bachelorgraden i filmvitenskap har en fagfordypning som består av emnene film og fortelling, filmens historie, filmen i samfunnet, nordisk film og fjernsyn, filmens teori og estetikk, dokumentar, og en avsluttende bacheloroppgave som er et selvstendig arbeid med filmvitenskapelige tilnærminger til analyse.

En bachelorgrad i filmvitenskap gir grunnlag for å søke på videre masterstudier, blant annet master i filmvitenskap. 

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskravet til bachelor filmvitenskap er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Les mer om opptak og opptakskrav her

OBS: Ansatte på IKM har sommerferie fra 1. juli til 31. juli. Spørsmål og henvendelser vil ikke bli behandlet i denne perioden, men vi er tilbake 1. august!

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: kontakt@ikm.ntnu.noIKM Hjelp
eller telefon: (+47) 73 59 18 20.

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3 

Kontakt og veiledning