Språk og kommunikasjon i profesjoner

Språk og kommunikasjon i profesjoner

Master i språk og kommunikasjon i profesjoner

studyprogramme-autofacts-portlet

  • MastergradFulltid, 2 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser Se opptak
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist15. april
MSKIP, Mon Dec 05 16:01:24 MET 2022 | M2

Har du tenkt over hvor viktig språk og kommunikasjon er i jobbsammenheng? Fordyp deg i teorier, modeller og metoder ​for å forstå og undersøke kommunikasjonsutfordringer i arbeidslivet. 

Kommunikasjon er en vesentlig del av arbeidsliv og yrkesutøvelse. På jobb kommuniserer vi med mange: med kolleger, både innenfor og på tvers av fagfelt, med ledere og beslutningstakere, og med brukere av tjenester, enten dette er kunder, pasienter eller andre. 

Språk og kommunikasjon er en forutsetning når problemer skal løses og beslutninger skal tas, når møter skal ledes, tekster skal utarbeides og når noen skal veiledes.

Som student hos oss vil du få innsikt i hvordan språk og kommunikasjon kan forstås som et viktig verktøy i alle typer yrker og profesjoner. Du vil opparbeide deg inngående kunnskap om teorier og modeller om språk og kommunikasjon, og metoder for å undersøke ulike typer kommunikasjonsutfordringer.

Les mer om læringsmålene

En master i språk og kommunikasjon i profesjoner kan brukes i alle yrker, og passer både for de med en profesjonsutdanning eller en grad i frie studier.

Les mer om jobbmulighetene

Studiet er lagt opp som samlinger, og det er god variasjon mellom dialogbasert klasseromsundervisning, gruppearbeid og individuelt arbeid. Mellom samlingene arbeider studentene med oppgaver, både individuelt og i grupper.

Les mer om studiemiljøet

Studiet er lagt opp som blokkundervisning med tre samlinger per semester. Studiet kan tas på heltid eller deltid.

Samlinger høst 22

Uke 34: 22. - 25. august

Uke 38: 19. - 23. september

Uke 44: 31.okt - 4.november

Les mer om studiets oppbygning

Enten fullført humanistisk eller samfunnsvitenskapelig bachelorgrad eller fullført profesjonsutdanning. Denne kan være på bachelornivå eller integrert fireårig eller femårig profesjonsutdanning (sykepleie, sosialt arbeid, barnevern, fysioterapi, ergoterapi, lærerutdanning, tolkeutdanning, politiutdanning, teologi, juridisk utdanning, legeutdanning, logopedi, ingeniør og sivilingeniør). Det er krav om gjennomsnittskarakter på minimum C fra bachelorgraden.

Les mer om opptak og opptakskrav her

Kontakt og veiledning