Språk og kommunikasjon i profesjoner

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Språk og kommunikasjon i profesjoner

Menypunkter til forside MSKIP

Om språk og kommunikasjon i profesjoner

Har du tenkt over hvor viktig språk og kommunikasjon er i jobbsammenheng? Fordyp deg i teorier, modeller og metoder ​for å forstå og undersøke kommunikasjonsutfordringer i arbeidslivet.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.  


Jobbmuligheter

En master i språk og kommunikasjon i profesjoner kan brukes i alle yrker, og passer både for de med en profesjonsutdanning eller en grad i frie studier.


Studiets oppbygning

Mastergraden kan tas enten som et heltidsstudium over to år, eller et deltidsstudium over fire år. 


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post eller telefon hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål.


Litt om livet som student på NTNU.


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:


 

Fakta om master i språk og kommunikasjon i profesjoner

Fakta

Gradsnavn: Master i språk og kommunikasjon i profesjoner

Studieprogramkode: MSKIP

Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april

Søknad: Søknadsweb

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet