Historie

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Historie

Illustrasjon - historie - nettbrett med håndskrevet tekst

Om studieprogrammet MHIST (forside)

Om masterstudiet i historie

Som masterstudent i historie skal du sette deg inn i utviklingen av historieforskningen for å få forståelse for hvordan ulike historiske oppfatninger har sammenheng med tid og samfunnsforhold. Kritisk behandling av kildene er også et grunnleggende krav i historieforskningen.

Masterstudiet har også en studieretning i klassiske fag som finnes på egen nettside.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til masterstudiet i historie er fullført bachelorgrad med fordypning i historie eller tilsvarende.

Søknadsfristen er 15. april. Du søker om opptak via Søknadsweb.

Se om du kvalifiserer for opptak og informasjon om å søke opptak på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Masterstudiet gir en kompetanse som gjør deg i stand til å jobbe med et vidt spekter av arbeidsoppgaver. Dette er noe enhver arbeidsgiver vil sette stor pris på. En mastergrad i historie gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet, både i privat og offentlig sektor.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år), masteroppgaven er på 60 sp.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 40

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 6, nivå 4

19 sep 2019

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i historie
Studieprogramkode: MHIST
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april

Søknad: Søknadsweb

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for historiske studier
Det humanistiske fakultet