Historie

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Historie

Illustrasjon - historie - nettbrett med håndskrevet tekst

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Mastergrad

 • Heltid
 • 2019 2,5 Poenggrense
 • 15. april Søknadsfrist

Om studieprogrammet MHIST (forside)

Om masterstudiet i historie

Som masterstudent i historie skal du sette deg inn i utviklingen av historieforskningen for å få forståelse for hvordan ulike historiske oppfatninger har sammenheng med tid og samfunnsforhold. Kritisk behandling av kildene er også et grunnleggende krav i historieforskningen.

Masterstudiet har også en studieretning i klassiske fag som finnes på egen nettside.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til masterstudiet i historie er fullført bachelorgrad med fordypning i historie eller tilsvarende.

Søknadsfristen er 15. april. Du søker om opptak via Søknadsweb.

Se om du kvalifiserer for opptak og informasjon om å søke opptak på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Masterstudiet gir en kompetanse som gjør deg i stand til å jobbe med et vidt spekter av arbeidsoppgaver. Dette er noe enhver arbeidsgiver vil sette stor pris på. En mastergrad i historie gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet, både i privat og offentlig sektor.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år), masteroppgaven er på 60 sp.


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post:
studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no
 

Institutt for historiske og klassiske studier på NTNU Dragvoll: Bygg 6, nivå 4
Telefon: (+47) 73 59 64 40

Institutt for moderne samfunnshistorie på NTNU Dragvoll: Bygg 1, nivå 5
Telefon: (+47) 73 59 64 41

09 okt 2020

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studienivå: Mastergrad
 • Studieprogram: Historie - masterstudium
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 120
 • Adgangsbegrensning:
 • Ansvarlig: Det humanistiske fakultet
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Trondheim