Historie

Historie

Historie - masterstudium

Foto: Elin Iversen

studyprogramme-autofacts-portlet

MHIST, Sat Jun 22 05:10:03 MEST 2024 | M2

Studiestart 2024

Informasjon om studiestart

Du lærer å sette deg inn i utviklingen av historieforskningen for å få forståelse for hvordan ulike historiske oppfatninger har sammenheng med tid og samfunnsforhold. 
Studiet skal gi deg en bredde i studentens historiske viten, men hovedvekten ligger på fordypning og spesialisering. Metodologi og ferdigheter i kritisk behandling av historiske kilder er et viktig mål for masterstudiet. Oppgaven skrives under veiledning, men skal representere et selvstendig forskningsarbeid.

Les mer om hva du lærer

Gjennom masterstudiet oppnår du kompetanse som gjør at du kan utføre viktige og varierte arbeidsoppgaver. Du  får grunnleggende ferdigheter i kritisk analyse av store informasjonsmengder og evne til skriftlig fremstilling av komplekse saksforhold. Du blir dessuten en god formidler. Du vil utvikle dine evner til å arbeide med historiske problemer, forskningslitteratur og kilder på en selvstendig måte. Slike ferdigheter er overførbare til mange andre områder enn historiefaget. 

Les mer om jobbmulighetene

Som masterstudent ved Masterprogrammet i historie vil du finne tilhørighet til et mindre miljø. Her har vi til enhver tid rundt 50-60 masterstudenter, der mange jobber med masteroppgaver som ligger innenfor samme epoke og problematikk. Du vil derfor kunne få stort utbytte av å jobbe sammen med andre masterstudenter.

Det er et godt sosialt miljø blant både masterstudenter og ansatte, og vi har god dekning med lesesalsplasser.

Det Historiske Selskab er linjeforeningen for alle historiestudenter. De arrangerer mange aktiviteter gjennom hele semesteret.

Les mer om studiemiljøet

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år), masteroppgaven er på 60 sp.

Masterstudiet i historie gir muligheter for utenlandsopphold, for eksempel gjennom opphold for å samle inn kilder og annet materiell i arkiver og biblioteker. Økonomisk støtte til slike opphold kan bli gitt.

Studier ved et annet universitet i utlandet er en annen mulighet. NTNU har avtaler med en rekke universiteter som studenter ved masterprogrammet i historie kan benytte seg av. 

Les mer om studiets oppbygning

Opptak til master i historie krever fullført bachelorgrad (minst 180 studiepoeng) med fordypning i historie (minst 80 studiepoeng) eller tilsvarende godkjent utdanning. Opptak forutsetter også middelkarakteren C eller bedre i det faglige opptaksgrunnlaget (fagfordypningen). Ex.fac. inngår ikke i fordypningen.

Les mer om opptak og opptakskrav

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, studiepermisjon, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt oss på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no
Husk å skrive hvilket studium du spør om, slik at vi lett kan fordele innsendte spørsmål.

Kontakt og veiledning