Historie

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Historie

Illustrasjon - historie - nettbrett med håndskrevet tekst

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 2019 2,5 Poenggrense
  • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangment.

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er enda ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

Les mer om immatrikuleringen 2020

Vrimledag på Dragvoll

På grunn av korona er det foreløpig ikke bestemt om det blir noen vrimledag på Dragvoll i år, hvordan denne evt blir eller om det blir andre typer arrangementer som erstatter en Vrimledag i år.

Så snart det er avklart vil det komme informasjon her.

 

Informasjon om høstens orienteringsmøte kommer her så snart det er bestemt når og hvordan det blir. 

 

 

Studiestart og registrering:

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Studiets tilhørighet

Historie hører til Institutt for moderne samfunnshistorie og Institutt for historiske og klassiske studier, NTNU campus Dragvoll.

Her finner du kontaktinformasjon til instituttene dine: 

Institutt for moderne samfunnshistorie

Institutt for historiske og klassiske studier

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Informasjon om fadderuka 2020 kommer her så snart det er klart.

Se også linjeforeningen tilknyttet historie:

Facebooksiden til Det Historiske Selskab

 

 

 

 

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere peroder eller gjennom hele studiet. Vi vil gjøre alt for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Dersom du strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer, kan NTNU Tilrettelegging hjelpe deg. Hva det kan tilrettelegges for, vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig for akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med deg så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietida ved NTNU blir best mulig.

Har du behov for tilrettelegging, kan du sende en e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Vi samarbeider med flere andre enheter på NTNU, for eksempel instituttene og eksamenskontoret, slik at tilbudet til hver enkelt student blir så bra som mulig. 


Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU

Om studieprogrammet MHIST (forside)

Om masterstudiet i historie

Som masterstudent i historie skal du sette deg inn i utviklingen av historieforskningen for å få forståelse for hvordan ulike historiske oppfatninger har sammenheng med tid og samfunnsforhold. Kritisk behandling av kildene er også et grunnleggende krav i historieforskningen.

Masterstudiet har også en studieretning i klassiske fag som finnes på egen nettside.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til masterstudiet i historie er fullført bachelorgrad med fordypning i historie eller tilsvarende.

Søknadsfristen er 15. april. Du søker om opptak via Søknadsweb.

Se om du kvalifiserer for opptak og informasjon om å søke opptak på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Masterstudiet gir en kompetanse som gjør deg i stand til å jobbe med et vidt spekter av arbeidsoppgaver. Dette er noe enhver arbeidsgiver vil sette stor pris på. En mastergrad i historie gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet, både i privat og offentlig sektor.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år), masteroppgaven er på 60 sp.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 40

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 6, nivå 4

19 sep 2019

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i historie
Studieprogramkode: MHIST
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april

Søknad: Søknadsweb

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for historiske og klassiske studier, Det humanistiske fakultet

Institutt for moderne samfunnshistorie, Det humanistiske fakultet