Kulturminneforvaltning

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Kulturminneforvaltning

Illustrasjonsbilde - kulturminneforvaltning - nedtagget mur

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Mastergrad

 • Heltid
 • ALLE
  Poenggrense
 • 15. april/15. november Søknadsfrist

Om studieprogrammet MKULMI (forside)

Om masterstudiet i kulturminneforvaltning

På masterprogrammet i kulturminneforvaltning lærer du om hvordan vi påvirkes av kulturminnene som omgir oss. Hos oss lærer du om hvilke metoder vi bruker for å ta vare på gamle og nye spor fra fortiden. Og ikke minst lærer du hvordan vi formidler kunnskap om kulturminner, enten vi finner dem ute i samfunnet eller inne på et av våre mange museum.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til dette masterstudiet er fullført bachelorgrad i kulturminneforvaltning eller tilsvarende.

Søknadsfristen er 15. april, og det er normalt ett opptak i året. Du søker om opptak via Søknadsweb.

Se mer om opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Studieprogrammet er profesjonsrettet med tette bånd til praksisfeltet. Aktuelle arbeidssteder etter endt studium vil være innenfor offentlig forvaltning (stat, fylke og kommune) museer og andre organisasjoner som er relatert til kulturminner, i tillegg til undervisning og forskning.


Studiets oppbygning

Masterprogrammet i kulturminneforvaltning er på 120 studiepoeng (sp) og er organisert som et heltidsstudium over to år. Masteroppgaven er på 30 sp.


Studiemiljø

Bachelor- og masterstudenter bidrar sammen til at kulturminneforvaltning ved NTNU har et godt studiemiljø. Linjeforeningen Kultura arrangerer både sosiale og faglige samlinger som er en viktig del av studiemiljøet.


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 40

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 6, nivå 4

09 okt 2020

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studienivå: Mastergrad
 • Studieprogram: Kulturminneforvaltning - masterstudium
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 120
 • Ansvarlig: Institutt for historiske og klassiske studier
 • Søknadsfrist: 15. april/15. november
 • Studiested: Trondheim