Latin

Årsstudium, Trondheim

Latin

Studenter og faglærer studerer gamle latintekster i Knudtzonsalen på Universitetsbiblioteket.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Årsstudium

  • Heltid
  • ALLE
    Poenggrense
  • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Vi gir et intensivkurs i latinsk grammatikk, et tilbud til studenter som skal ta emnet LAT1001 Innføring i latin.

Forkurs i latinsk grammatikk er et tilbud til studenter som skal ta LAT1001. Kurset er en super mulighet til å bli kjent med grunnleggende grammatikk og begreper som benyttes i latinfaget før oppstart, og selvfølgelig til å møte andre ferske latinstudenter. Forkurset er først og fremst myntet på studenter som ikke kan noe latin fra før, og vi begynner med det helt grunnleggende. Vi vil derfor sterkt oppfordre alle som skal ta LAT1001 i høst, men som ikke har hatt noe latin på videregående eller tilsvarende tidligere, til å benytte seg av dette tilbudet. Andre som kan litt latin fra før, men som ønsker en oppfriskning før studiestart, er selvfølgelig også velkomne.

Timeplanen for intensivkurset finner du her


Ukeplan og mer informasjon om kurset:

Intensivkurs i latinsk grammatikk gis i uke 33 på rom D133, bygg 11, campus Dragvoll.

For å bli vist til rommet blir det mulig å møte opp på Dragvoll kl. 10 den 11. august ved inngangen nærmest bussholdeplassen Dragvoll. Ikke nøl med å sende en epost til iris.a.brecke@ntnu.no ved spørsmål! Kurslærer er Iris Aasen Brecke.

Kurset vil fokusere på den helt grunnleggende latinske grammatikken, det vil si elementær bruk av kasus og bøyningsmønster for substantiver og adjektiver, samt en gjennomgang av verbsystemet, med utgangspunkt i S. Eitrems «Latinsk grammatikk». Dette er grammatikkboka som vil benyttes ved LAT1001, så forkurset er en fin mulighet til å gjøre seg litt kjent med denne på forhånd. I tillegg vil vi se på latinsk-norsk ordbok, og hvordan man slår opp i denne. Begge bøkene finnes på pensumlista for LAT1001.

Kurset vil gå over 6 dobbelttimer fordelt på fire dager uken før semesterstart. Første dag kommer vi til å vie til en grunnleggende gjennomgang av grammatiske begreper med utgangspunkt i norsk grammatikk, og øve oss på setningsanalyse og bruk av kasus i latinen. Videre vil vi se nærmere på bøyning av latinske substantiver og adjektiver, før vi ser på det latinske verbsystemet.

I tillegg til undervisningen vil det legges ut videosnutter og bli gitt oppgaver som oppsummerer det viktigste. Se detaljert plan og pensumliste.

Velkommen!

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangment.

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er enda ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

Les mer om immatrikuleringen 2020

Vrimledag på Dragvoll

På grunn av korona er det foreløpig ikke bestemt om det blir noen vrimledag på Dragvoll i år, hvordan denne evt blir eller om det blir andre typer arrangementer som erstatter en Vrimledag i år.

Så snart det er avklart vil det komme informasjon her:

Vrimledagen 

Velkommen til oppstart og informasjonsmøte i Nidarosdomen, Lektoriet/Kvinnenes Minnekapell kl 11:00 17. august.

 

11:30-12:15 blir det omvisning i Nidarosdomen, etterfulgt av enn felles lunsj på Ni Muser for alle nye studenter i klassiske fag og årsstudiet i latin. Informasjon og påmelding til dette vil komme i infobrev etter det endelige opptaket.

NDR følger smitteverntiltak

 

Studiestart og registrering:

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Studiets tilhørighet

Studiet tilhører Institutt for historiske og klassiske studier, NTNU campus Dragvoll.

Her finner du kontaktinformasjon til instituttet ditt: 

Institutt for historiske og klassiske studier

Om det er noe du lurer på ikke nøl med å ta kontakt!

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Informasjon om fadderuka 2020 kommer her så snart det er klart.

Se også linjeforeningen tilknyttet latin:

Facebooksiden til Trondheim Klassisk Studentforening

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha. Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne, som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner timeplanen under emnet ditt, vil den være klart til studiestart.

Pensum

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere peroder eller gjennom hele studiet. Vi vil gjøre alt for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Dersom du strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer kan NTNU Tilrettelegging hjelpe deg. Hva det kan tilrettelegges i forhold til vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig i forhold til akkurat ditt studium.

Derfor vil vi gjerne få kontakt med dere så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietida ved NTNU blir best mulig.

Dere kan nå oss på denne mailadressen: tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Vi samarbeider med flere andre enheter på NTNU for eksempel instituttene og eksamenskontoret, slik at tilbudet til hver enkelt student blir så bra som mulig.


Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU

Om latin (forside)

Om årsstudiet i latin

”Hva skulle du ønske du hadde lært på skolen?” ”… latin.” Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Dagens Næringsliv i oktober 2013. Årsstudium i latin åpner portene til den mest omfattende litteraturen som gjennom tidene er blitt skrevet på et språk og gir deg samtidig kunnskap til selvstendig å vurdere innholdet i litteraturen for dermed ikke bare å kunne erobre, men også utfordre dagens kunnskapsfront. Dette årsstudiet er ypperlig i kombinasjon med så å si alle andre studier og kan bygges ut til både bachelor og master i klassiske fag.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

Studenter som allerede er tatt opp ved NTNU, kan ta emnene i årsstudiet uten å søke gjennom Samordna opptak.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i latin består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium). Studenter uten forkunnskaper i latin (fra videregående skole) anbefales å ta årsstudiet over tre semestre.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 6, nivå 4


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

03 mai 2019

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Studieprogramkode: ÅLAT
Studiepoeng: 60

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 294 (samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for historiske og klassiske studier, Det humanistiske fakultet


 

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.

Sommerferie

Instituttadministrasjonen ved Institutt for historie og klassiske studier er ubetjent i uke 29 og 30 (13 - 26 juli). Har du spørsmål kan du henvende deg til Det humanistiske fakultet:  studieveiledning@hf.ntnu.no