Latin

Årsstudium, Trondheim

Latin

Studenter og faglærer studerer gamle latintekster i Knudtzonsalen på Universitetsbiblioteket.

Om latin (forside)

Om årsstudiet i latin

”Hva skulle du ønske du hadde lært på skolen?” ”… latin.” Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Dagens Næringsliv i oktober 2013. Årsstudium i latin åpner portene til den mest omfattende litteraturen som gjennom tidene er blitt skrevet på et språk og gir deg samtidig kunnskap til selvstendig å vurdere innholdet i litteraturen for dermed ikke bare å kunne erobre, men også utfordre dagens kunnskapsfront. Dette årsstudiet er ypperlig i kombinasjon med så å si alle andre studier og kan bygges ut til både bachelor og master i klassiske fag.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

Studenter som allerede er tatt opp ved NTNU, kan ta emnene i årsstudiet uten å søke gjennom Samordna opptak.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i latin består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium). Studenter uten forkunnskaper i latin (fra videregående skole) anbefales å ta årsstudiet over tre semestre.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 6, nivå 4


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

03 mai 2019

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Studieprogramkode: ÅLAT
Studiepoeng: 60

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 294 (samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for historiske studier, Det humanistiske fakultet


 

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.