Årsstudium, Trondheim

Latin

Studenter og faglærer studerer gamle latintekster i Knudtzonsalen på Universitetsbiblioteket.

Om årsstudiet i latin

”Hva skulle du ønske du hadde lært på skolen?” ”… latin.” Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Dagens Næringsliv i oktober 2013. Årsstudium i latin åpner portene til den mest omfattende litteraturen som gjennom tidene er blitt skrevet på et språk og gir deg samtidig kunnskap til selvstendig å vurdere innholdet i litteraturen for dermed ikke bare å kunne erobre, men også utfordre dagens kunnskapsfront. Dette årsstudiet er ypperlig i kombinasjon med så å si alle andre studier og kan bygges ut til både bachelor og master i klassiske fag.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til årsstudium latin er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i latin består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium). Studenter uten forkunnskaper i latin (fra videregående skole) anbefales å ta årsstudiet over tre semestre.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 40

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 6, nivå 4


Mon, 13 Jun 2016 14:36:56 +0200
Fakta

Studieprogramkode: ÅLAT
Studiepoeng: 60

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 294 (samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for historiske studier, Det humanistiske fakultet