Latin

Årsstudium, Trondheim

Latin

Studenter og faglærer studerer gamle latintekster i Knudtzonsalen på Universitetsbiblioteket.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Årsstudium

  • Heltid
  • ALLE
    Poenggrense
  • 15. april Søknadsfrist

Om latin (forside)

Om årsstudiet i latin

”Hva skulle du ønske du hadde lært på skolen?” ”… latin.” Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Dagens Næringsliv i oktober 2013. Årsstudium i latin åpner portene til den mest omfattende litteraturen som gjennom tidene er blitt skrevet på et språk og gir deg samtidig kunnskap til selvstendig å vurdere innholdet i litteraturen for dermed ikke bare å kunne erobre, men også utfordre dagens kunnskapsfront. Dette årsstudiet er ypperlig i kombinasjon med så å si alle andre studier og kan bygges ut til både bachelor og master i klassiske fag.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

Studenter som allerede er tatt opp ved NTNU, kan ta emnene i årsstudiet uten å søke gjennom Samordna opptak.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i latin består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium). Studenter uten forkunnskaper i latin (fra videregående skole) anbefales å ta årsstudiet over tre semestre.


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 6, nivå 4


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg @NTNUstudent

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål.

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona