Masterprogram 2-årig, Trondheim

Musikkvitenskap

""

Om masterstudiet i musikkvitenskap

Masterprogram musikkvitenskap skal styrke dine evner til å tenke kritisk og kreativt ved å sette deg inn i tradisjonelle og nyere musikkvitenskapelige teorier blant annet innenfor musikkhistorie, musikketnologi og musikkteori. For å styrke din kompetanse i praktiske disipliner blir det gitt individuell undervisning på hovedinstrumentet og gruppeundervisning i fag som hørelære, improvisasjon, kordirigering eller liknende.


Opptakskrav og søknad

Søknadsfristen er 15. april. Du søker om opptak via Søknadsweb. Søkere med ekstern utdanning må bestå spilleprøve på hovedinstrument før endelig opptak. Unntak er søkere fra utøvende musikkutdanning/konservatorieutdanning. For studieretning komposisjon er det tilleggskrav.

Se om du kvalifiserer for opptak og informasjon om å søke opptak på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Masterprogram musikkvitenskap gir i første hånd kompetanse i faget musikkvitenskap, og er begynnelsen på en forskerutdanning.  I kombinasjon med praktisk-pedagogisk utdanning gir det undervisningskompetanse i ulike skoleslag. Masterprogram musikkvitenskap kvalifiserer også for ulike oppgaver i det brede musikk- og kulturliv. Les også tidligere studenters erfaringer med studiene.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år). Studiets oppbygning er forskjellig for de to studieretningene musikkvitenskap og komposisjon. Masteroppgaven er på 60 sp i begge.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: musikk@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 73 00

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll, bygg 2, nivå 4.


Fri, 14 Apr 2017 21:56:33 +0200
Fakta

Gradsnavn: Master i musikkvitenskap
Studieprogramkode: MMUSV
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april

Søknad: Søknadsweb

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for musikk, Det humanistiske fakultet