Musikkvitenskap

Musikkvitenskap

Musikkvitenskap - masterstudium

Foto: Sigrid Erdal/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

MMUSV, Sun Apr 21 10:38:30 CEST 2024 | M2

Masterprogrammet i musikkvitenskap skal utvikle erkjennelse og forståelse av musikk og ulike fenomener som musikk knytter seg til i dagens samfunn.

Du vil sette deg inn i musikkvitenskapelige teorier innenfor blant annet musikkhistorie, musikketnologi og musikkteori, samtidig som du får Individuell undervisning på hovedinstrument. Det siste året skriver du masteroppgave med et tema du selv velger.

Les mer om hva du lærer

Master i musikkvitenskap kan være starten på en forskerutdanning. I kombinasjon med praktisk-pedagogisk utdanning gir studiet undervisningskompetanse. Masterprogrammet kvalifiserer også for ulike oppgaver i det brede musikk- og kulturliv.

Les mer om jobbmulighetene

Det første året består av forelesninger, seminar og individuell undervisning på hovedinstrument. Mye av undervisningen krever obligatorisk oppmøte. Det siste året skriver du masteroppgave og har mulighet til fast lesesalsplass sammen med medstudenter på programmet. Studentene har en linjeforening som arrangerer sosiale sammenkomster.

Les mer om studiemiljøet

Studiet er på 120 studiepoeng over to år. Studiets oppbygning er forskjellig for de to studieretningene musikkvitenskap og komposisjon. Masteroppgaven i begge er på 60 studiepoeng.

Les mer om studiets oppbygning

Søknadsfrist 15. april Opptakskravet er bachelorgrad med fordypning i musikkvitenskap eller tilsvarende utdanning. Søkere med ekstern utdanning må bestå spilleprøve på hovedinstrument. Et unntak fra dette er søkere fra utøvende musikkutdanning/konservatorieutdanning. For studieretning komposisjon er det tilleggskrav.

Les mer om opptak og opptakskrav

En studieveileder gir råd og veiledning til studenter som er tatt opp på et studieprogram, ta gjerne kontakt med spørsmål.

Kontakt og veiledning