Masterprogram 2-årig, Trondheim

Musikkvitenskap

""

Velkommen til studiestart 2018

Tirsdag 14. august: Immatrikulering

Immatrukuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes tirsdag 14. august fra kl. 10:00 til 10:45.

Oppmøte på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen fra klokken 09.30.

Etter immatrikuleringsseremonien vil det bli stands og studentinfo før det går opp gratis busser til Dragvoll og andre campus klokken 11.30.

Program og ofte stilte spørsmål

Onsdag 15. august: Vrimledag

Vrimledagen er en informasjonsdag for alle nye studenter på Dragvoll. Gata vil være fylt med stand som viser deg hva Trondheim som studieby kan tilby. Dagen gir en fin anledning til å bli bedre kjent med Dragvoll. Det vil i tillegg holdes aktuelle foredrag for deg som er ny student.

Program for dagen

Fredag 17. august: Orienteringsmøte

Kl. 10.15–ca. 11.15: Orienteringsmøte for alle studenter ved musikkvitenskap

Det blir orienteringsmøte for alle studenter (årsstudiet, bachelor- og masterprogrammet) ved musikkvitenskap i auditorium D3 på Dragvoll. I orienteringsmøtet presenterer faglærerne sine emner og semesteret blir gjennomgått for alle kull.

Kl. 11.20–12.00: Informasjonsmøte for nye studenter ved musikkvitenskap

Informasjonsmøtet er for alle nye studenter på årsstudiet, bachelor- og masterprogrammet ved musikkvitenskap og holdes i auditorium D3 på Dragvoll. I informasjonsmøtet går vi igjennom enkelte ting det er viktig å vite som ny student, blant annet utdanningsplan, begrepsbruk, forventninger og viktige nettsider.

Nyttig å vite

Fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Om masterstudiet i musikkvitenskap

Masterprogram musikkvitenskap skal styrke dine evner til å tenke kritisk og kreativt ved å sette deg inn i tradisjonelle og nyere musikkvitenskapelige teorier blant annet innenfor musikkhistorie, musikketnologi og musikkteori. For å styrke din kompetanse i praktiske disipliner blir det gitt individuell undervisning på hovedinstrumentet og gruppeundervisning i fag som hørelære, improvisasjon, kordirigering eller liknende.


Opptakskrav og søknad

Søknadsfristen er 15. april. Du søker om opptak via Søknadsweb. Søkere med ekstern utdanning må bestå spilleprøve på hovedinstrument før endelig opptak. Unntak er søkere fra utøvende musikkutdanning/konservatorieutdanning. For studieretning komposisjon er det tilleggskrav.

Se om du kvalifiserer for opptak og informasjon om å søke opptak på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Masterprogram musikkvitenskap gir i første hånd kompetanse i faget musikkvitenskap, og er begynnelsen på en forskerutdanning.  I kombinasjon med praktisk-pedagogisk utdanning gir det undervisningskompetanse i ulike skoleslag. Masterprogram musikkvitenskap kvalifiserer også for ulike oppgaver i det brede musikk- og kulturliv. Les også tidligere studenters erfaringer med studiene.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år). Studiets oppbygning er forskjellig for de to studieretningene musikkvitenskap og komposisjon. Masteroppgaven er på 60 sp i begge.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: musikk@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 73 00

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll, bygg 2, nivå 4.


Fri, 14 Apr 2017 21:56:33 +0200
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Master i musikkvitenskap
Studieprogramkode: MMUSV
Studiepoeng: 120
Søknad: Søknadsweb
Undervisningsform: Heltid 

Studieretninger:

Institutt for musikk
Det humanistiske fakultet

Sted: Trondheim, , Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april