Musikkvitenskap

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Musikkvitenskap

""

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangment.

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er enda ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

Les mer om immatrikuleringen 2020

Vrimledag på Dragvoll

På grunn av korona er det foreløpig ikke bestemt om det blir noen vrimledag på Dragvoll i år, hvordan denne eveventuelt blir eller om det blir andre typer arrangementer som erstatter en vrimledagen i år.

Så snart det er avklart vil det komme informasjon her:

Vrimledagen 2020

 

Kl. 12:15 tirsdag 11. august blir det digitalt allmøte på Zoom for alle studenter ved institutt for musikk.

Møtet vil inneholde informasjon som er felles for alle studenter ved instituttet, uansett studieprogram. Instituttleder Nora Bilalovic Kulset vil ønske velkommen, det blir informasjon fra Studentsamskipnaden, linjeforeningene og instituttet. Detaljert program kommer nærmere møtedagen.

Møtet har passord: 041124

Delta i møtet her

Det blir et orienteringsmøte for alle studenter (årsstudiet, bachelor- og masterprogrammet) ved musikkvitenskap i auditorium D1 på Dragvoll

  • Semesteret blir gjennomgått for alle kull
  • Faglærerne presenterer sine emner
  • Åpen dialog: Forventinger/krav fra student/foreleser
  • Q&A

Detaljert program kommer nærmere møtedagen.

Hovedinstrument

Det vil bli individuelle undervisningstimer, fysisk, i høstsemesteret 2020. Undervisningstimer mellom en student og en lærer vil kunne gjennomføres så fremt de smitteverntiltak som til enhver tid eksisterer overholdes (avstand, hygiene, rengjøring m.m.).

Hørelære, mindre ensembler m.m.

Det vil bli fysisk undervisning i smågrupper høstsemesteret 2020. Ferdighetstrening er en viktig del av studiet, og denne skjer mest optimalt ved fysisk tilstedeværelse. Undervisning i smågrupper vil kunne gjennomføres så fremt de smitteverntiltak som til enhver tid eksisterer overholdes (avstand, hygiene, rengjøring m.m.).

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Linjeforeningen for musikkvitenskap er Fauréningen.

Fram til det blir avgjort hvilke restriksjoner som vil gjelde i forbindelse med koronasituasjonen, har vi ikke konkret informasjon om når, hvor og hvilken form fadderuka vil bli ennå.

Vi vil oppdatere denne informasjonen så snart opplegget er klart.

 

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha. Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne, som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning». Om du ikke finner timplanen under emnet ditt, vil den være klart til studiestart.

Pensum

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Oversikten over alle publiserte digitale pensumlister finner du her.

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere peroder eller gjennom hele studiet. Vi vil gjøre alt for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Dersom du strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer kan NTNU Tilrettelegging hjelpe deg. Hva det kan tilrettelegges i forhold til vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig i forhold til akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med dere så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietida ved NTNU blir best mulig.

Send en mail til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Vi samarbeider med flere andre enheter på NTNU for eksempel instituttene og eksamenskontoret, slik at tilbudet til hver enkelt student blir så bra som mulig. 


Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU

Studier - musikkvitenskap, master

Om masterstudiet i musikkvitenskap

Sett deg inn i musikkvitenskapelige teorier innenfor blant annet musikkhistorie, musikketnologi og musikkteori samtidig som du får Individuell undervisning på hovedinstrument. Det siste året skriver du masteroppgave med et tema du selv velger.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er bachelorgrad med fordypning i musikkvitenskap eller tilsvarende utdanning.

Søkere med ekstern utdanning må bestå spilleprøve på hovedinstrument. Et unntak fra dette er søkere fra utøvende musikkutdanning/konservatorieutdanning. For studieretning komposisjon er det tilleggskrav.


Jobbmuligheter

Master i musikkvitenskap kan være starten på en forskerutdanning. I kombinasjon med praktisk-pedagogisk utdanning gir studiet undervisningskompetanse. Masterprogrammet kvalifiserer også for ulike oppgaver i det brede musikk- og kulturliv.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng over to år. Studiets oppbygning er forskjellig for de to studieretningene musikkvitenskap og komposisjon. Masteroppgaven i begge er på 60 studiepoeng.


Masteroppgaven

Du foreslår selv tema for masteroppgaven, men vi anbefaler å velge prosjekter innenfor områder hvor instituttet har særlig forskningskompetanse. I masteroppgaven i komposisjon velger du ett stort eller flere mindre komposisjonsprosjekter. Vi har også lagt ut eksempler på tidligere masteroppgaver i musikkvitenskap.


Studieveiledning

En studieveileder gir råd og veiledning til studenter som er tatt opp på et studieprogram, ta gjerne kontakt med spørsmål.


Studiemiljø

Det første året består av forelesninger, seminar og individuell undervisning på hovedinstrument. Mye av undervisningen krever obligatorisk oppmøte. Det siste året skriver du masteroppgave og har mulighet til fast lesesalsplass sammen med medstudenter på programmet. Studentene har en linjeforening som arrangerer sosiale sammenkomster.


Utenlandsopphold

Som student på masterprogrammet i musikkvitenskap kan du ta delstudier i utlandet. Vi anbefaler utreise i 2. semester av studiet.


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

02 mar 2020

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i musikkvitenskap
Studieprogramkode: MMUSV
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april

Søknad: Søknadsweb

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for musikk, Det humanistiske fakultet

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.