Musikkvitenskap

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Musikkvitenskap

""

Studier - musikkvitenskap, master

Om masterstudiet i musikkvitenskap

Sett deg inn i musikkvitenskapelige teorier innenfor blant annet musikkhistorie, musikketnologi og musikkteori samtidig som du får Individuell undervisning på hovedinstrument. Det siste året skriver du masteroppgave med et tema du selv velger.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er bachelorgrad med fordypning i musikkvitenskap eller tilsvarende utdanning.

Søkere med ekstern utdanning må bestå spilleprøve på hovedinstrument. Et unntak fra dette er søkere fra utøvende musikkutdanning/konservatorieutdanning. For studieretning komposisjon er det tilleggskrav.


Jobbmuligheter

Master i musikkvitenskap kan være starten på en forskerutdanning. I kombinasjon med praktisk-pedagogisk utdanning gir studiet undervisningskompetanse. Masterprogrammet kvalifiserer også for ulike oppgaver i det brede musikk- og kulturliv.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng over to år. Studiets oppbygning er forskjellig for de to studieretningene musikkvitenskap og komposisjon. Masteroppgaven i begge er på 60 studiepoeng.


Masteroppgaven

Du foreslår selv tema for masteroppgaven, men vi anbefaler å velge prosjekter innenfor områder hvor instituttet har særlig forskningskompetanse. I masteroppgaven i komposisjon velger du ett stort eller flere mindre komposisjonsprosjekter. Vi har også lagt ut eksempler på tidligere masteroppgaver i musikkvitenskap.


Kontakt

En studieveileder gir råd og veiledning til studenter som er tatt opp på et studieprogram, ta gjerne kontakt med spørsmål.


Studiemiljø

Det første året består av forelesninger, seminar og individuell undervisning på hovedinstrument. Mye av undervisningen krever obligatorisk oppmøte. Det siste året skriver du masteroppgave og har mulighet til fast lesesalsplass sammen med medstudenter på programmet. Studentene har en linjeforening som arrangerer sosiale sammenkomster.


Utenlandsopphold

Som student på masterprogrammet i musikkvitenskap kan du ta delstudier i utlandet. Vi anbefaler utreise i 2. semester av studiet.


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

09 okt 2020

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studienivå: Mastergrad
  • Studieprogram: Musikkvitenskap - masterstudium
  • Varighet: Heltid
  • Studiepoeng: 120
  • Ansvarlig: Institutt for musikk
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona