Filmvitenskap

Årsstudium, Trondheim

Filmvitenskap

Om studieprogrammet ÅFV (forside)

Om årsstudiet i filmvitenskap

Hvilke filmer har vært viktige i ditt liv så langt? Hvordan former film og audiovisuelle medier mennesker og samfunnet de lever i?

Studiet passer for deg som opplever at film er viktig og som vil vite mer om utviklingen av filmteorien og filmhistorien. 


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til årsstudiet i filmvitenskap er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studiets opptaksside.


Videre studier 

Du kan ta årstudiet som et enkeltstående studium eller som del av en grad. 


Studiets oppbygning

Årsstudiet i filmvitenskap består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: IKM Hjelp
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3.


Studiemiljø


Læringsutbytte


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studienivå: Årsstudium
  • Studieprogram: Filmvitenskap - årsstudium
  • Varighet: Heltid
  • Studiepoeng: 60
  • Ansvarlig: Institutt for kunst- og medievitenskap
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona