Årsstudium, Trondheim

Filmvitenskap

Om årsstudiet i filmvitenskap

Hvilke filmer har vært viktige i ditt liv så langt? Årsstudiet i filmvitenskap gir deg innsikt i hvordan film og audiovisuelle medier former mennesker og samfunnet de lever i. Studiet passer for deg som nettopp opplever at film er viktig og som ønsker å bruke et år på å lære mer om de sentrale utviklingslinjene innen filmteori og filmhistorie.   


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til årsstudiet i filmvitenskap er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studiets opptaksside.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i filmvitenskap består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: kontakt@ikm.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3.


Tue, 21 Mar 2017 16:29:35 +0100
Fakta

Fakta om studiet

Studieprogramkode: ÅFV
Studiepoeng: 60
Søkerkode (SO): 194 262
Undervisningsform: Heltid

Det humanistiske fakultet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)

Gyldighet: Informasjonen om årsstudium medievitenskap er gyldig for studieåret 2017/2018.