Filmvitenskap

Årsstudium, Trondheim

Filmvitenskap

Om studieprogrammet ÅFV (forside)

Om årsstudiet i filmvitenskap

Hvilke filmer har vært viktige i ditt liv så langt? Hvordan former film og audiovisuelle medier mennesker og samfunnet de lever i?

Studiet passer for deg som opplever at film er viktig og som vil vite mer om utviklingen av filmteorien og filmhistorien. 


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til årsstudiet i filmvitenskap er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studiets opptaksside.


Videre studier 

Du kan ta årstudiet som et enkeltstående studium eller som del av en grad. 


Studiets oppbygning

Årsstudiet i filmvitenskap består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: kontakt@ikm.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3.


Studiemiljø


Læringsutbytte

06 des 2019

Fakta om studiet

Fakta

Studieprogramkode: ÅFV
Studiepoeng: 60

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194 262 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Det humanistiske fakultet, Institutt for kunst- og medievitenskap