Årsstudium, Trondheim

Filmvitenskap

Om årsstudiet i filmvitenskap

Hvilke filmer har vært viktige i ditt liv så langt? Årsstudiet i filmvitenskap gir deg innsikt i hvordan film og audiovisuelle medier former mennesker og samfunnet de lever i. Studiet passer for deg som nettopp opplever at film er viktig og som ønsker å bruke et år på å lære mer om de sentrale utviklingslinjene innen filmteori og filmhistorie.   


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til årsstudiet i filmvitenskap er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studiets opptaksside.


Videre studier 

Du kan ta årstudiet som et enkeltstående studium eller som del av en grad. 


Studiets oppbygning

Årsstudiet i filmvitenskap består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: kontakt@ikm.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3.


Studiemiljø


Læringsutbytte


Thu, 17 Jan 2019 13:34:30 +0100
Fakta

Studieprogramkode: ÅFV
Studiepoeng: 60

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194 262 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Det humanistiske fakultet, Institutt for kunst- og medievitenskap