Områdeemner

Utdanning - Det humanistiske fakultet

Områdeemner

Områdeemner - innledningstekst

Et områdeemne er et av fellesemnene som NTNU-studenter har i studieløpet sitt. Gjennom områdeemnet skal studenten få innsikt i et tema som gir et nytt blikk på eget studieprogram.

Områdeemnene tematiserer samfunnsutfordringer som humanistiske fag skal være med å løse:

  • Integrering, migrasjon og konflikter
  • De store teknologiskiftene
  • Klima, miljø og bærekraft 

For å møte samfunnsutfordringene har HF utviklet de tverrfaglige emnene beskrevet under. Emnene undervises studieåret 2023/2024.

Områdeemne1: Mangfold og integrering: Transkulturelle dynamikker

Områdeemne2: Digital endring

Områdeemne3: Menneskets tidsalder?

Områdeemne4: Innovasjon og entreprenørskap i praktisk-estetiske fag

Områdeemner beskrivelse

Områdeemnene er en arena hvor vi prøver ut nye kombinasjoner av undervisningsmetoder og vurderingsformer på bachelornivå.

Alle emnene har en todelt semesterplan, med en innledende del bestående av felles undervisning over emnets tema, før prosjektfasen tar over, midtveis i semesteret. I prosjektfasen arbeider studentene sammen i grupper, med oppgaver som kan være spilt inn fra eksterne samarbeidspartnere, eller presentert som problemstillinger eller case for undersøkelse. Vurderingsform er lik for alle våre områdeemner: muntlig gruppepresentasjon av ferdigstilt prosjekt, og en individuell semesteroppgave.