Utvikling, prosjekt og innovasjon

Utdanning - Det humanistiske fakultet

Utvikling, prosjekt og innovasjon

Tekst - Utvikling prosjekt og innovasjon

Gruppe med studenter som sitter rundt et bord og samarbeider.

Vårt utviklingsarbeid på utdanningsområdet 

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre studietilbudet vårt gjennom NTNUs kvalitetssystem. I tillegg satser vi på et bredt og målrettet utviklingsarbeid på utdanningsområdet gjennom skolering og erfaringsdeling. Dette arbeidet drives delvis ute på instituttene gjennom regelmessige lærermøter, utdanningsforum etc., delvis i regi av fakultetet gjennom BLINK læringshub og delvis i samarbeid med Seksjon for læringsstøtte.

Våre undervisere driver også innovative utviklingsprosjekter på utdanningsområdet, finansiert gjennom for eksempel NTNUs Toppundervisningsordning og utdanningsprogrammene til HK-dir og fakultetets strategimidler. Utforming av læringsareal og etablering av nye rom som for eksempel identitetsarealet Fagland på Dragvoll er også del av vårt nyskapende utviklingsarbeid.

Sentralt i utviklingsarbeidet står HFs meritterte undervisere, samt andre undervisere med en stadig større didaktisk verktøykasse for læringsfremmende undervisningsformer og -metoder, solide ferdigheter og en klar forståelse av hva som gir god læring hos studentene.  

Arbeidet skal bidra til at vi når vårt strategiske mål for utdanningsområdet: 

Tilby nytenkende og utforskende undervisning, utført av undervisere som er sentrale bidragsytere i NTNUs arbeid med læring og utdanningskvalitet


 

Toppundervisningsprosjekter ved HF

Toppundervisning