Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Film- og videoproduksjon

Tre studenter sitter foran data og redigerer fiml

Om bachelorprogram film- og videoproduksjon

Hvordan vil du engasjere publikum med din film? Dette praktisk-teoretiske studiet passer for deg som vil utfolde deg kreativt og som vil utvikle deg som audiovisuell forteller. Du får lære hvordan filmatiske virkemiddel brukes til å skape film- og videoproduksjoner som både kan være underholdende, provoserende, inspirerende, informerende, rørende og mye annet. Du lærer videre moderne produksjonsteknikk og om de sentrale prosessene fra du har en idé til du presenterer et ferdig sluttprodukt.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelor film- og videoproduksjon er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad påstudieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Generelt sett er praktisk-teoretisk mediekompetanse etterspurt og den kompetanse fagtilbudet gir vil også være relevant innenfor en lang rekke andre yrkessammenhenger, som undervisningssektoren, informasjonsformidling og journalistikk.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp). Programmet består i hovedsak av emner i filmvitenskap og film- og videoproduksjon, i tillegg til fellesemner og en liten valgfri del på 15 studiepoeng.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: kontakt@ikm.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3


Tue, 21 Mar 2017 16:29:00 +0100
Fakta

Gradsnavn: Bachelor i film- og videoproduksjon
Studieprogramkode: BFVPROD
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 646 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for kunst- og medievitenskap
Det humanistiske fakultet