Film- og videoproduksjon

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Film- og videoproduksjon

Tre studenter sitter foran data og redigerer fiml

Om studieprogrammet BFVPROD (forside)

Om bachelorprogram film- og videoproduksjon

Hvordan vil du engasjere publikum med din film? Dette praktisk-teoretiske studiet passer for deg som vil utfolde deg kreativt og som vil utvikle deg som audiovisuell forteller. Du får lære hvordan filmatiske virkemiddel brukes til å skape film- og videoproduksjoner som både kan være underholdende, provoserende, inspirerende, informerende, rørende og mye annet. Du lærer videre moderne produksjonsteknikk og om de sentrale prosessene fra du har en idé til du presenterer et ferdig sluttprodukt.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelor film- og videoproduksjon er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad påstudieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Generelt sett er praktisk-teoretisk mediekompetanse etterspurt og den kompetanse fagtilbudet gir vil også være relevant innenfor en lang rekke andre yrkessammenhenger, som undervisningssektoren, informasjonsformidling og journalistikk.


Videre studier 

Bachelorgraden i film- og videoproduksjon gir grunnlag for å søke på flere masterprogram, blant annet hos oss. På vårt masterprogram i film- og videoproduksjon har du mulighet til å produsere langfilm som masteroppgave. 


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp). Programmet består i hovedsak av emner i filmvitenskap og film- og videoproduksjon, i tillegg til fellesemner og en liten valgfri del på 15 studiepoeng.


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: IKM Hjelp
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3


Studiemiljø 

Film- og videoproduksjon har et lite og sammensveiset studiemiljø, med små klasser. Du vil få opplæring på moderne teknisk utstyr, og jobbe i våre egne lokaler for produksjon, lyd og redigering på instituttet. Undervisningen er obligatorisk og man får tett oppfølging av undervisere underveis.


Utenlandsopphold 

Du har mulighet for å dra på utveksling i løpet av studiet. Du kan i utgangspunktet reise hvor du vil i verden, men vi har spesielt gode og veletablerte avtaler med flere universiteter i California, USA. 


Læringsutbytte 

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.  

 


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studienivå: Bachelor
  • Studieprogram: Film- og videoproduksjon - bachelorstudium
  • Varighet: Heltid
  • Studiepoeng: 180
  • Ansvarlig: Institutt for kunst- og medievitenskap
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Studiested: Trondheim