Film- og videoproduksjon

Film- og videoproduksjon

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

studyprogramme-autofacts-portlet

  • BachelorFulltid, 3 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 20
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
BFVPROD, Thu Nov 30 14:26:31 CET 2023 | B3

Skap sterke opplevelser for fremtidens publikum

Drømmer du om en karriere innen film eller TV? Er du interessert i audiovisuell historiefortelling og har lyst til å lære deg hvordan du kan engasjere et publikum? Da er dette praktisk-teoretiske studiet i film- og videoproduksjon midt i blinken for deg! 

Du lærer hvordan dramaturgi, filmatiske virkemidler og filmteknikk kan brukes til å skape film- og videoproduksjoner som både underholder, informerer, provoserer og inspirerer. Studiet gir deg praktisk erfaring i bruk av moderne arbeidsmetoder, verktøy, produksjonsutstyr og programvare for film- og videoproduksjon. Samtidig opparbeider du ferdigheter innen analyse, kritisk refleksjon og formidling av ideer gjennom filmteoretiske emner. 

Ved bachelorprogrammet i film- og videoproduksjon får du tett faglig oppfølging i små klasser. Studiet er i høyeste grad et heltidsstudie, hvor studentene, ved siden av hyppige undervisningsøkter, befinner seg i små og store øvelser og produksjonsarbeider. Studentene opplever derfor høyt læringstrykk og et sammensveiset studiemiljø hvor de blir godt kjent med hverandre.

Film- og videoproduksjon kombinerer praktiske og teoretiske ferdigheter og kunnskaper der du lærer gjennom varierte undervisningsmetoder; filmproduksjoner, produksjonsøvelser, workshops, filmvisninger, forelesninger, seminarer, samt individuell og gruppevis veiledning. 

Gjennom praktisk arbeid lærer du om aktuelle produksjonsprosesser og arbeidsflyt innenfor film- og fjernsynsbransjen. Den produksjonsrettede opplæringen fokuserer, gjennom workshops, øvelser og produksjoner, på din utvikling som audiovisuell historieforteller. Det innebærer en læringsspiral av idearbeid, dramaturgi, audiovisuell iscenesettelse og filmteknikk, hvor du, sammen med studiekameratene, til stadighet vil komme tilbake til disse problemstillingene på mer og mer komplekse og ambisiøse måter. 

Innenfor det teoretiske, vil forelesninger og seminarer først og fremst gi deg et språk å tenke og kommunisere med andre om film i. Du vil også få kunnskap om sentrale utviklingslinjer innen filmteori og filmhistorie, og innsikt i den kulturelle og samfunnsmessige betydningen ulike audiovisuelle uttrykk har i dag.

I produksjonsundervisningen jobber du både individuelt og i grupper. Du får rike muligheter til å utfolde deg kreativt og opparbeider erfaringer med prosjektarbeid og gruppeprosesser.

Les mer om hva du lærer

Vi lever i en visuell kultur hvor det å utrykke seg i og gjennom levende lyd og bilder er en svært ettertraktet kompetanse. Bachelorstudiet i film- og videoproduksjon gir deg grunnlag for arbeid innenfor en rekke karriereveier og sektorer.

Bachelorprogammet i film- og videoproduksjon gjør deg også kvalifisert for å søke på flere toårige masterprogram.

Les mer om jobbmulighetene

På film- og videoproduksjon blir du del av et lite og sammensveiset studiemiljø.

Linjeforeningen Jump Cut arrangerer både faglige og sosiale aktiviteter for alle på studiet. Som student i Trondheim får du også muligheten til å kombinere studiene med frivillige verv i studentmediene eller på filmfestivalene i byen.

Les mer om studiemiljøet

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp).

Les mer om studiets oppbygning

Du søker om opptak via Samordna opptak. Søknadsfristen er 15. april.

Opptakskravet til bachelor i film- og videoproduksjon er generell studiekompetanse.

Les mer om opptak og opptakskrav

Du må gjerne ta kontakt med våre studieveiledere på:

Kontakt og veiledning