Årsstudium, Trondheim

Filosofi

Studenter på NTNU

Om filosofi årsstudium

Filosofi forsøker gjennom tenkning, samtale og argumentasjon å finne begrunnede svar på spørsmål om natur, samfunn og menneskets forhold til verden.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til årsstudium filosofi er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studiets opptaksside.


Studiets oppbygning

Studiet består av seks ulike filosofiemner på til sammen 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ifr@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 16 18

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Låven


Thu, 08 Mar 2018 14:16:25 +0100
Fakta

Studieprogram: Filosofi årsstudium
Studieprogramkode: ÅFI
Studiepoeng: 60

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 366 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for filosofi og religionsvitenskap
Det humanistiske fakultet