Filosofi

Årsstudium, Trondheim

Filosofi

Studenter på Dragvoll

Om ÅFI (forsiden)

Om årsstudiet i filosofi

Hva er kunnskap? Hva er et rettferdig samfunn? Hva er sannhet? Filosofi forsøker å finne svar på grunnleggende spørsmål om natur, samfunn og menneskets forhold til verden.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Har du utenlandsk opptakgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Studenter som allerede er tatt opp ved NTNU, kan ta emnene i årsstudiet uten å søke gjennom Samordna opptak.


Studiets oppbygning

Studiet er en ettårig utdannelse på til sammen 60 studiepoeng.


Studieveiledning

Har du spørsmål om studiet? Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ifr@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 16 18

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Låven


Studiemiljø

Undervisningen består av forelesninger, seminar og gruppeøvinger. Linjeforeningen for filosofi er Apeiron, den arrangerer både faglige og sosiale aktiviteter


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

26 apr 2019

Fakta om studiet

Fakta

Studieprogram: Filosofi årsstudium
Studieprogramkode: ÅFI
Studiepoeng: 60

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 366 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for filosofi og religionsvitenskap
Det humanistiske fakultet