Årsstudium, Trondheim

Filosofi

Studenter på NTNU

Velkommen til studiestart 2018

Tirsdag 14. august: Immatrikulering

Immatrikuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes tirsdag 14. august fra kl. 10:00  til 10:45. 

Oppmøte på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen fra klokken 09.30. 

Etter immatrikuleringsseremonien vil det bli stands og studentinfo før det går opp gratis busser til Dragvoll og andre campus klokken 11.30.

Program og ofte stilte spørsmål

Onsdag 15. august: Vrimledag

Vrimledagen er en informasjonsdag for alle nye studenter på Dragvoll. Gata vil være fylt med stand som viser deg hva Trondheim som studieby kan tilby. Dagen gir en fin anledning til å bli bedre kjent med Dragvoll. Det vil i tillegg holdes aktuelle foredrag for deg som er ny student.

Program for dagen

Fredag 17. august: Orienteringsmøte

Orienteringsmøte for årsstudium og bachelor i filosofi holdes fredag 17. august klokken 1015-1200, DL-31

Nyttig å vite

Fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Om filosofi årsstudium

Filosofi forsøker gjennom tenkning, samtale og argumentasjon å finne begrunnede svar på spørsmål om natur, samfunn og menneskets forhold til verden.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til årsstudium filosofi er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studiets opptaksside.


Studiets oppbygning

Studiet består av seks ulike filosofiemner på til sammen 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ifr@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 16 18

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Låven


Thu, 08 Mar 2018 14:16:25 +0100
Fakta

Fakta om studiet

Studieprogram: Filosofi årsstudium
Studieprogramkode: ÅFI
Studiepoeng: 60
Søknadskode (SO): 194 366
Undervisningsform: Heltid

Det humanistiske fakultet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)