Filosofi

Årsstudium, Trondheim

Filosofi

Studenter på Dragvoll

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangment.

Selve seremonien blir digital, men vi kommer tilbake med mer informasjon om immatrikulerings-arrangementet litt senere i vår/sommer.

 

Les mer om immatrikuleringen 2020

 

Kl. 10.00: Orienteringsmøte for studenter på bachelor og årsstudium i filosofi, rom DL-31 på Låven.

På grunn av koronaviruset vil undervisningen ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap høsten 2020 bli en kombinasjon av undervisning på campus og digitale læringsformer. 

Vi planlegger at en så stor del av undervisningen som mulig avholdes på campus med fysisk oppmøte - særlig for førsteårsstudenter. Der vi må gjøre tilpasninger på grunn av gjeldende smittevernstiltak vil digitale løsninger tas i bruk. 

Har du spørsmål om dette, eller lurer du på noe annet om våre studier? Vi er tilgjengelige for å svare på små og store spørsmål - kontakt oss på studieveiledning-ifr@hf.ntnu.no

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Finn ut mer om Fadderuka her

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere peroder eller gjennom hele studiet. Vi vil gjøre alt for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Dersom du strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer kan NTNU Tilrettelegging hjelpe deg. Hva det kan tilrettelegges i forhold til vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig i forhold til akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med dere så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietida ved NTNU blir best mulig.

Send en mail til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Vi samarbeider med flere andre enheter på NTNU for eksempel instituttene og eksamenskontoret, slik at tilbudet til hver enkelt student blir så bra som mulig. 


Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU

Om ÅFI (forsiden)

Om årsstudiet i filosofi

Hva er kunnskap? Hva er et rettferdig samfunn? Hva er sannhet? Filosofi forsøker å finne svar på grunnleggende spørsmål om natur, samfunn og menneskets forhold til verden.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Har du utenlandsk opptakgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Studenter som allerede er tatt opp ved NTNU, kan ta emnene i årsstudiet uten å søke gjennom Samordna opptak.


Studiets oppbygning

Studiet er en ettårig utdannelse på til sammen 60 studiepoeng.


Studieveiledning

Har du spørsmål om studiet? Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ifr@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 16 18

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Låven


Studiemiljø

Undervisningen består av forelesninger, seminar og gruppeøvinger. Linjeforeningen for filosofi er Apeiron, den arrangerer både faglige og sosiale aktiviteter


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

19 jun 2020

Fakta om studiet

Fakta

Studieprogram: Filosofi årsstudium
Studieprogramkode: ÅFI
Studiepoeng: 60

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 366 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for filosofi og religionsvitenskap
Det humanistiske fakultet

 

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.