Årsstudium, Trondheim

Filosofi

Studenter på NTNU

Velkommen til studiestart 2019

Mandag 12. august: Immatrikulering

Immatrikuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes mandag 12. august. 

Her finner du program og ofte stilte spørsmål

Tirsdag 13. august: Vrimledag

Vrimledagen er en informasjonsdag for alle nye studenter på Dragvoll. Gata vil være fylt med stand som viser deg hva Trondheim som studieby kan tilby. Dagen gir en fin anledning til å bli bedre kjent med Dragvoll. Det vil i tillegg holdes aktuelle foredrag for deg som er ny student.

Her finner du program for dagen

Torsdag 15. august: Orienteringsmøte

1015-1200  orienteringsmøte for årsstudium og bachelor i filosofi, DL-31

Mandag 19. august: Informasjonsmøte om spesialemneordningen

1500-1600 praktisk informasjonsmøte om spesialemneordningen i filosofi, DL-148

Planlegger du å ta et fordypningsemne (emne på 2000-nivå) i filosofi studieåret 2019/2020? Da bør du møte på informasjonsmøte mandag 19. august klokken 15:00 i DL-148. 

Her vil vi presentere praktisk informasjon om ordningen, samt kort orientere om tema og undervisningstidspunkt. Merk at den faglige presentasjonen av seminarene vil skje i orienteringsmøte torsdag 15. august. 

Nyttig å vite

Fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Om årsstudiet i filosofi

Hva er kunnskap? Hva er et rettferdig samfunn? Hva er sannhet? Filosofi forsøker å finne svar på grunnleggende spørsmål om natur, samfunn og menneskets forhold til verden.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Har du utenlandsk opptakgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Studenter som allerede er tatt opp ved NTNU, kan ta emnene i årsstudiet uten å søke gjennom Samordna opptak.


Studiets oppbygning

Studiet er en ettårig utdannelse på til sammen 60 studiepoeng.


Studieveiledning

Har du spørsmål om studiet? Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ifr@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 16 18

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Låven


Studiemiljø

Undervisningen består av forelesninger, seminar og gruppeøvinger. Linjeforeningen for filosofi er Apeiron, den arrangerer både faglige og sosiale aktiviteter


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.


Fri, 26 Apr 2019 15:09:08 +0200
Fakta

Studieprogram: Filosofi årsstudium
Studieprogramkode: ÅFI
Studiepoeng: 60

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 366 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for filosofi og religionsvitenskap
Det humanistiske fakultet