Musikkvitenskap

Musikkvitenskap

Musikkvitenskap - årsstudium

Foto: Sigrid Erdal/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

  • ÅrsstudiumFulltid, 1 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 10
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
ÅMUSV, Tue Apr 23 20:33:53 CEST 2024 | AR

Musikk har spilt en viktig rolle til alle tider og i alle kulturer. I vår globaliserte tidsalder møter vi et større musikalsk mangfold enn noen gang før. Musikkens omfang og betydning, både i enkeltmenneskets liv og i større sosiale og kulturelle sammenhenger, har økt i takt med medienes utvikling og samfunnets gang.

Musikkvitenskapen stiller spørsmål om hvorfor musikken er slik den er, om hvordan den kan beskrives og hvordan kunnskap om den kan formidles til andre. For å nærme oss svaret på slike spørsmål har musikkvitenskap ved NTNU både en teoretisk og en praktisk tilnærming til forståelsen av musikk. Du får individuell undervisning i ditt hovedinstrument ukentlig, i tillegg til undervisning i musikkhistorie og analyse, gehørtrening og improvisasjon, øvelser i å lage musikk og grunnleggende musikkteknologi.

Årsstudiet i musikkvitenskap tilbyr praktisk og teoretisk innhold som passer for deg som vil konsentrere deg om å forstå musikk i et år, for din egen del, som en del av et annet studium eller som grunnlag for å undervise.

Les mer om hva du lærer

Du kan søke direkte overgang til bachelorprogrammet i musikkvitenskap, og årsstudiet kan inngå som fag 2/breddeår i bachelorprogram som har mulighet for det.

Les mer om jobbmulighetene

Undervisningen består av forelesninger, seminar og gruppeøvinger samt individuell undervisning på hovedinstrument. Mye av undervisningen krever obligatorisk oppmøte. Som student har du stor frihet til å selv planlegge studiedagene ut over timeplanlagt aktivitet. Studentene har en linjeforening som arrangerer sosiale sammenkomster.

Les mer om studiemiljøet

Årsstudiet i musikkvitenskap består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).

Les mer om studiets oppbygning

Søknadsfrist 15. april. Opptakskravet er generell studiekompetanse, og bestått praktisk-teoretisk opptaksprøve.

Les mer om opptak og opptakskrav

En studieveileder gir råd og veiledning til studenter som er tatt opp på et studieprogram, ta gjerne kontakt med spørsmål.

Kontakt og veiledning