Årsstudium, Trondheim

Musikkvitenskap

""

Velkommen til studiestart 2018

Tirsdag 14. august: Immatrikulering

Immatrukuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes tirsdag 14. august fra kl. 10:00 til 10:45.

Oppmøte på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen fra klokken 09.30.

Etter immatrikuleringsseremonien vil det bli stands og studentinfo før det går opp gratis busser til Dragvoll og andre campus klokken 11.30.

Program og ofte stilte spørsmål

Onsdag 15. august: Vrimledag

Vrimledagen er en informasjonsdag for alle nye studenter på Dragvoll. Gata vil være fylt med stand som viser deg hva Trondheim som studieby kan tilby. Dagen gir en fin anledning til å bli bedre kjent med Dragvoll. Det vil i tillegg holdes aktuelle foredrag for deg som er ny student.

Program for dagen

Fredag 17. august: Orienteringsmøte

Kl. 10.15–ca. 11.15: Orienteringsmøte for alle studenter ved musikkvitenskap

Det blir orienteringsmøte for alle studenter (årsstudiet, bachelor- og masterprogrammet) ved musikkvitenskap i auditorium D3 på Dragvoll. I orienteringsmøtet presenterer faglærerne sine emner og semesteret blir gjennomgått for alle kull.

Kl. 11.20–12.00: Informasjonsmøte for nye studenter ved musikkvitenskap

Informasjonsmøtet er for alle nye studenter på årsstudiet, bachelor- og masterprogrammet ved musikkvitenskap og holdes i auditorium D3 på Dragvoll. I informasjonsmøtet går vi igjennom enkelte ting det er viktig å vite som ny student, blant annet utdanningsplan, begrepsbruk, forventninger og viktige nettsider.

Nyttig å vite

Fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

Timeplan og pensum

Timeplan finner du i hvert enkelt emnes emnebeskrivelse på nett. Etter at du har meldt deg opp i emner vil du få din personlige timeplan i «Min side» på innsida.

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Om årsstudiet i musikkvitenskap

Musikkvitenskapen stiller spørsmål om hvorfor musikken er slik den er, om hvordan den kan beskrives og hvordan kunnskap om den kan formidles til andre. For å nærme seg svaret på slike spørsmål, tilbyr årsstudiet i musikkvitenskap emner som omfatter musikkhistorie og analyse, gehørtrening og improvisasjon, øvelser i å lage musikk, musikk­teknologi og muligheter til å utvikle seg på eget instrument.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til årsstudium musikkvitenskap er generell studiekompetanse, og bestått teoretisk og praktisk opptaksprøve.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak. Merk at det er opptaksprøve for opptak til musikkvitenskap.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i musikkvitenskap består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: musikk@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 73 00

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll, bygg 2, nivå 4.


Mon, 20 Jun 2016 09:59:54 +0200
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Studieprogram: Musikkvitenskap årsstudium
Studieprogramkode: ÅMUSV
Studiepoeng: 60
Søkerkode (SO): 194 777
Undervisningsform: Heltid

Det humanistiske fakultet
Institutt for musikk

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)