Musikkvitenskap

Årsstudium, Trondheim

Musikkvitenskap

""

Studier - musikkvitenskap, årsstudiet

Om årsstudiet i musikkvitenskap

Årsstudiet i musikkvitenskap tilbyr praktisk og teoretisk innhold som passer for deg som vil konsentrere deg om å forstå musikk i et år, for din egen del, som en del av et annet studium eller som grunnlag for å undervise.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse, og bestått praktisk-teoretisk opptaksprøve.


Videre studier

Du kan søke direkte overgang til bachelorprogrammet i musikkvitenskap, og årsstudiet kan inngå som fag 2/breddeår i bachelorprogram som har mulighet for det.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i musikkvitenskap består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Kontakt

En studieveileder gir råd og veiledning til studenter som er tatt opp på et studieprogram, ta gjerne kontakt med spørsmål.


Studiemiljø

Undervisningen består av forelesninger, seminar og gruppeøvinger samt individuell undervisning på hovedinstrument. Mye av undervisningen krever obligatorisk oppmøte. Som student har du stor frihet til å selv planlegge studiedagene ut over timeplanlagt aktivitet. Studentene har en linjeforening som arrangerer sosiale sammenkomster.


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

09 okt 2020

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studienivå: Årsstudium
  • Studieprogram: Musikkvitenskap - årsstudium
  • Varighet: Heltid
  • Studiepoeng: 60
  • Ansvarlig: Institutt for musikk
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona