Årsstudium, Trondheim

Musikkvitenskap

""

Velkommen til studiestart 2019

Immatrikulering - felles oppstart for alle studenter - 12. august

  • NTNU i Trondheim mandag 12. august

Immatrikuleringen 2019 

 

Vrimledag - Tirsdag 13. august

Kl. 10.00–15.00: Vrimledag på Dragvoll:

Få tips fra erfarne studenter, delta i rebusløp, møt studentorganisasjoner og studieveiledere.

Gratis lunsj.

Vrimledagen 2019 

 

Orienteringsmøte

Informasjon kommer nærmere studiestart.

Nyttig å vite

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Linjeforeningen for musikkvitenskap er Fauréningen.

 

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Om årsstudiet i musikkvitenskap

Årsstudiet i musikkvitenskap tilbyr praktisk og teoretisk innhold som passer for deg som vil konsentrere deg om å forstå musikk i et år, for din egen del, som en del av et annet studium eller som grunnlag for å undervise.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse, og bestått teoretisk og praktisk opptaksprøve.


Videre studier

Du kan søke direkte overgang til bachelorprogrammet i musikkvitenskap, og årsstudiet kan inngå som fag 2/breddeår i bachelorprogram som har mulighet for det.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i musikkvitenskap består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

En studieveileder gir råd og veiledning til studenter som er tatt opp på et studieprogram, ta gjerne kontakt med spørsmål.


Studiemiljø

Undervisningen består av forelesninger, seminar og gruppeøvinger samt individuell undervisning på hovedinstrument. Mye av undervisningen krever obligatorisk oppmøte. Som student har du stor frihet til å selv planlegge studiedagene ut over timeplanlagt aktivitet. Studentene har en linjeforening som arrangerer sosiale sammenkomster.


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.


Thu, 24 Jan 2019 12:48:53 +0100
Fakta

Studieprogram: Musikkvitenskap årsstudium
Studieprogramkode: ÅMUSV
Studiepoeng: 60

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 777 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for musikk, Det humanistiske fakultet

Studiestart 2019

Informasjon om studiestart på hvert studieprogram vil være på plass i midten av juli.

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål med svar