Årsstudium, Trondheim

Musikkvitenskap

""

Om årsstudiet i musikkvitenskap

Årsstudiet i musikkvitenskap tilbyr praktisk og teoretisk innhold som passer for deg som vil konsentrere deg om å forstå musikk i et år, for din egen del, som en del av et annet studium eller som grunnlag for å undervise.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse, og bestått teoretisk og praktisk opptaksprøve.


Videre studier

Du kan søke direkte overgang til bachelorprogrammet i musikkvitenskap, og årsstudiet kan inngå som fag 2/breddeår i bachelorprogram som har mulighet for det.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i musikkvitenskap består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

En studieveileder gir råd og veiledning til studenter som er tatt opp på et studieprogram, ta gjerne kontakt med spørsmål.


Studiemiljø

Undervisningen består av forelesninger, seminar og gruppeøvinger samt individuell undervisning på hovedinstrument. Mye av undervisningen krever obligatorisk oppmøte. Som student har du stor frihet til å selv planlegge studiedagene ut over timeplanlagt aktivitet. Studentene har en linjeforening som arrangerer sosiale sammenkomster.


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.


Thu, 24 Jan 2019 12:48:53 +0100
Fakta

Studieprogram: Musikkvitenskap årsstudium
Studieprogramkode: ÅMUSV
Studiepoeng: 60

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 777 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for musikk, Det humanistiske fakultet