Årsstudium, Trondheim

Musikkvitenskap

""

Om årsstudiet i musikkvitenskap

Musikkvitenskapen stiller spørsmål om hvorfor musikken er slik den er, om hvordan den kan beskrives og hvordan kunnskap om den kan formidles til andre. For å nærme seg svaret på slike spørsmål, tilbyr årsstudiet i musikkvitenskap emner som omfatter musikkhistorie og analyse, gehørtrening og improvisasjon, øvelser i å lage musikk, musikk­teknologi og muligheter til å utvikle seg på eget instrument.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til årsstudium musikkvitenskap er generell studiekompetanse, og bestått teoretisk og praktisk opptaksprøve.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak. Merk at det er opptaksprøve for opptak til musikkvitenskap.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i musikkvitenskap består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: musikk@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 73 00

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll, bygg 2, nivå 4.


Mon, 20 Jun 2016 09:59:54 +0200
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Studieprogram: Musikkvitenskap årsstudium
Studieprogramkode: ÅMUSV
Studiepoeng: 60
Søkerkode (SO): 194 777
Undervisningsform: Heltid

Det humanistiske fakultet
Institutt for musikk

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)