Film- og videoproduksjon

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Film- og videoproduksjon

Fem studenter sitter foran datamaskin og redigerer film

Om studieprogrammet MMPROD (forside)

Om masterstudiet i film- og videoproduksjon

Er du interessert i digital audiovisuell film- og videoproduksjon? Ønsker du en faglig fordypning i film som kombinerer teoretisk kunnskap og praktisk kunnskap? Da er master i film- og videoproduksjon noe for deg! 

Programmet inkluderer praktisk rettede emner som vektlegger tema som prosjektutvikling, forarbeid, regi, opptak og postproduksjon av både fiksjons- og dokumentarfilm. En kortere praksisperiode i løpet av studiet, gir studentene praktiske erfaringer med arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder i film- og videobransjen.  Studiet gir mulighet til å gjennomføre en spillefilmproduksjon eller en lang dokumentarfilm produksjon om studentene velger dette.

Som masterstudent i Film- og videoproduksjon vil du ha muligheten til å utforske og fordype deg gjennom praktisk arbeide i en fagfunksjon innen film- og video-produksjonsfeltet.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til masterstudiet i film- og videoproduksjon er fullført bachelorgrad med fordypning i film- og videoproduksjon eller tilsvarende.

Søknadsfristen er 15. april, og det er normalt ett opptak i året. Du søker om opptak via Søknadsweb.

Se mer om opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Den kompetansen fagtilbudet gir vil være relevant innenfor en lang rekke yrkessammenhenger, ikke bare i forbindelse med ulike typer medieproduksjon, men også innenfor undervisningssektoren, kultursektoren, informasjonsformidling og journalistikk.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år). Masteroppgavene er på 60 sp.


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: IKM Hjelp
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studienivå: Mastergrad
  • Studieprogram: Film- og videoproduksjon - masterstudium
  • Varighet: Heltid
  • Studiepoeng: 120
  • Ansvarlig: Institutt for kunst- og medievitenskap
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Studiested: Trondheim