Film- og videoproduksjon

Film- og videoproduksjon

Masterprogram 2-årig, Trondheim

studyprogramme-autofacts-portlet

MMPROD, Fri Apr 12 22:20:48 CEST 2024 | M2

En praktisk-teoretisk tilnærming til film- og videoproduksjon 

Er du interessert i film- og videoproduksjon? Ønsker du en faglig fordypning i film som kombinerer praktisk og teoretisk kunnskap? Da er master i film- og videoproduksjon studiet for deg!

Studiet gir praktiske og teoretiske kunnskaper om film- og videoproduksjon, og gir deg verdifull erfaring med arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder i film- og videobransjen.

Du får en unik mulighet til å gjennomføre en filmproduksjon under profesjonell veiledning.

Studiet gir deg praktiske og teoretiske kunnskaper om audiovisuell film- og videoproduksjon.

Du lærer om alle fasene i en produksjon, fra prosjektutvikling og forarbeid til opptak og postproduksjon. Du får mulighet til å utforske og fordype deg i foto, regi, lyd eller et annet relevant fagområde.

En kortere praksisperiode i løpet av studiet gir deg verdifull erfaring med aktuelle arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder i film- og videobransjen.

Gjennom studiet lærer du også om filmvitenskapelig teori og metode, noe som er avgjørende for å kunne diskutere og reflektere over egne produksjoner.

Tidligere studenter ved studiet har i fellesskap produsert både lavbudsjetts spillefilmproduksjoner og lengre dokumentarfilmproduksjoner som en del av den avsluttende mastereksamen.

Les mer om hva du lærer

Den kompetansen fagtilbudet gir vil være relevant innenfor en lang rekke yrkessammenhenger og fagfelt, blant annet innen informasjonsformidling, reklame og journalistikk, så vel som arbeid i undervisningssektoren og kultursektoren.

Studiet gir en god basis for et mer fagspesialisert arbeid innen film- og mediebransjen, f.eks. regi, produksjon, foto eller lyd.

Les mer om jobbmulighetene

Miljøet på masterprogram film- og videoproduksjon er lite og tett. Instituttet har egne lokaler med blant annet fjernsynsstudio, lydstudio og redigeringsrom. Knyttet til de egne lokalene er også en betydelig teknisk utstyrspark.

En aktiv linjeforening sørger for både sosiale og faglige arrangementer.

Mange av våre studenter kombinerer også studiene med frivillige verv i studentmediene i Trondheim. 

Les mer om studiemiljøet

Studiet er bygd opp som et heltidsstudium på 120 studiepoeng (sp) over to år.

Les mer om studiets oppbygning

Du søker om opptak via NTNUs Søknadsweb. Søknadsfristen er 15. april.

Opptakskravet på master i film- og videoproduksjon er bachelor med fordypning i film- og videoproduksjon (min. 80 studiepoeng) eller tilsvarende godkjent utdanning.

Karakterkravet er gjennomsnittskarakter C (minst 2,5 i snitt) eller bedre.

Les mer om opptak og opptakskrav

Du må gjerne ta kontakt med våre studieveiledere på:

Kontakt og veiledning