Film- og videoproduksjon

Film- og videoproduksjon

Masterprogram 2-årig, Trondheim

studyprogramme-autofacts-portlet

  • MastergradFulltid, 2 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser Se opptak
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist15. april
MMPROD, Mon Mar 27 08:27:43 CEST 2023 | M2

En praktisk-teoretisk tilnærming til film- og videoproduksjon 

Er du interessert i film- og videoproduksjon? Ønsker du en faglig fordypning i film som kombinerer praktisk og teoretisk kunnskap? Da er master i film- og videoproduksjon studiet for deg!

Studiet gir praktiske og teoretiske kunnskaper om film- og videoproduksjon, og gir deg verdifull erfaring med arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder i film- og videobransjen.

Du får en unik mulighet til å gjennomføre en filmproduksjon under profesjonell veiledning.

Studiet gir deg praktiske og teoretiske kunnskaper om audiovisuell film- og videoproduksjon.

Du lærer om alle fasene i en produksjon, fra prosjektutvikling og forarbeid til opptak og postproduksjon. Du får mulighet til å utforske og fordype deg i foto, regi, lyd eller et annet relevant fagområde.

En kortere praksisperiode i løpet av studiet gir deg verdifull erfaring med aktuelle arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder i film- og videobransjen.

Gjennom studiet lærer du også om filmvitenskapelig teori og metode, noe som er avgjørende for å kunne diskutere og reflektere over egne produksjoner.

Tidligere studenter ved studiet har i fellesskap produsert både lavbudsjetts spillefilmproduksjoner og lengre dokumentarfilmproduksjoner som en del av den avsluttende mastereksamen.

Les mer om hva du lærer

Den kompetansen fagtilbudet gir vil være relevant innenfor en lang rekke yrkessammenhenger og fagfelt, blant annet innen informasjonsformidling, reklame og journalistikk, så vel som arbeid i undervisningssektoren og kultursektoren.

Studiet gir en god basis for et mer fagspesialisert arbeid innen film- og mediebransjen, f.eks. regi, produksjon, foto eller lyd.

Flere studenter som er utdannet ved masterstudiet har gått videre til å jobbe i den profesjonelle filmbransjen.

Mastergraden i film- og videoproduksjon kvalifiserer til opptak til forskerutdanning på doktorgradsnivå (ph.d.). 

Les mer om jobbmulighetene

Miljøet på masterprogram film- og videoproduksjon er lite og tett. Instituttet har egne lokaler med blant annet fjernsynsstudio, lydstudio og redigeringsrom. Knyttet til de egne lokalene er også en betydelig teknisk utstyrspark.

En aktiv linjeforening sørger for både sosiale og faglige arrangementer.

Mange av våre studenter kombinerer også studiene med frivillige verv i studentmediene i Trondheim. 

Les mer om studiemiljøet

Studiet er bygd opp som et heltidsstudium på 120 studiepoeng (sp) over to år. Masteroppgaven er på 60 sp, og består av 50% praktisk-kunstnerisk produksjon og 50% teoretisk, skriftlig oppgave.

Siste år av utdanningen er forbeholdt masteroppgaven. Praktisk prosjekt er normalt I grupper mens den skriftlige oppgaven er individuell.  

Les mer om studiets oppbygning

For å kunne søke opptak på masterstudiet i film- og videoproduksjon må du ha bachelor med fordypning i film- og videoproduksjon (min. 80 studiepoeng) eller tilsvarende godkjent utdanning.

Karakterkrav ved opptak til studiet er gjennomsnittskarakter C eller bedre fra bachelorgraden.

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb. 

Les mer om opptak og opptakskrav her

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: kontakt@ikm.ntnu.noIKM Hjelp
eller telefon: (+47) 73 59 18 20.

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3

Kontakt og veiledning