Masterprogram 2-årig, Trondheim

Film- og videoproduksjon

Fem studenter sitter foran datamaskin og redigerer film

Velkommen til studiestart 2019

mandag 12. august: Immatrikulering

Hvis du er helt ny som NTNU-student så har du muligheten til å delta på følgende arrangementer for nye NTNUere. Arrangementene er lagt opp for førsteårsstudenter (bachelor og årsstudium), men er åpne for alle interesserte.

Mandag 12 august, kl. 09.30 på NTNU campus Gløshaugen, på den store plena bak Hovedbygningen. 

Etter immatrikuleringsseremonien vil det bli stands og studentinfo før det går gratis busser til campus Dragvoll.

Her finner du program for dagen og ofte stilte spørsmål 

 

Tirsdag 13. august: Vrimledag

Tirsdag 13 august kl. 10.00 – 15.00: Vrimledag på Dragvoll

Vrimledagen er en informasjonsdag for alle nye studenter på Dragvoll. Gata vil være fylt med stand som viser deg hva Trondheim som studieby kan tilby. Dagen gir en fin anledning til å bli bedre kjent med Dragvoll. Det vil i tillegg holdes aktuelle foredrag for deg som er ny student.

Program for dagen

 

 

 

Mandag 19. august: Orienteringsmøte, master film- og videoproduksjon

Masterprogrammet har obligatorisk oppmøte på orienteringsmøtet. Studenter som ikke melder fravær på forhånd risikerer å miste studieplassen sin.

Tid og sted : Mandag 19.august, kl 12.15 19, i D118, Bygg 9, nivå 4, NTNU Dragvoll.

Gi beskjed til Institut for kunst- og medievitenskap dersom du er forhindret fra å møte på orienteringsmøtet. Kontaktinformasjon finner du her på instiuttets hjemmeside.

Nyttig å vite

Studiets tilhørighet

Film- og videoproduksjon hører til Institutt for kunst- og medievitenskap, på NTNU campus Dragvoll.

Her finner du kontaktinformasjon til instituttet ditt. 

Studiestart og registrering:

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider.

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

Linjeforeningen for Filmvitenskap og Film- og videoproduksjon heter JumpCutMeld deg gjerne inn i gruppen for nye studenter høsten 2019 her så snart du har fått opptak. Fadderuken og alle arrangement i regi av JumpCut er frivillige og du velger selv hvor mange arrangementer du vil delta på. 

Ved spørsmål om fadderuken ta kontakt med faddersjef i JumpCut, Siri Gunnarshaug, enten på tlf 99506004 eller epost. 

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Om masterstudiet i film- og videoproduksjon

Masterprogrammet i film- og videoproduksjon gir praktiske og teoretiske kunnskaper om digital audiovisuell film- og videoproduksjon.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til masterstudiet i film- og videoproduksjon er fullført bachelorgrad med fordypning i film- og videoproduksjon eller tilsvarende.

Søknadsfristen er 15. april, og det er normalt ett opptak i året. Du søker om opptak via Søknadsweb.

Se mer om opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Den kompetansen fagtilbudet gir vil være relevant innenfor en lang rekke yrkessammenhenger, ikke bare i forbindelse med ulike typer medieproduksjon, men også innenfor undervisningssektoren, kultursektoren, informasjonsformidling og journalistikk.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år). Masteroppgavene er på 60 sp.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: kontakt@ikm.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3.


Tue, 21 Mar 2017 16:30:07 +0100
Fakta
Gradsnavn: Master i film- og videoproduksjon

Studieprogramkode: MMPROD
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april

Søknad: Søknadsweb

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for kunst- og medievitenskap
Det humanistiske fakultet