Masterprogram 2-årig, Trondheim

Film- og videoproduksjon

Illustrasjonsbilde - medieproduksjon - student bak kamera

Om masterstudiet i film- og videoproduksjon

Masterprogrammet i film- og videoproduksjon gir praktiske og teoretiske kunnskaper om digital audiovisuell film- og videoproduksjon.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til masterstudiet i film- og videoproduksjon er fullført bachelorgrad med fordypning i film- og videoproduksjon eller tilsvarende.

Søknadsfristen er 15. april, og det er normalt ett opptak i året. Du søker om opptak via Søknadsweb.

Se mer om opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Den kompetansen fagtilbudet gir vil være relevant innenfor en lang rekke yrkessammenhenger, ikke bare i forbindelse med ulike typer medieproduksjon, men også innenfor undervisningssektoren, kultursektoren, informasjonsformidling og journalistikk.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år). Masteroppgavene er på 60 sp.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: kontakt@ikm.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3.


Tue, 21 Mar 2017 16:30:07 +0100
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Master i film- og videoproduksjon

Studieprogramkode: MMPROD
Studiepoeng: 120
Søknad: Søknadsweb
Undervisningsform: Heltid

Institutt for kunst- og medievitenskap
Det humanistiske fakultet

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Gyldighet: Informasjonen om studieprogrammet er gyldig for studieåret 2017/2018.