Klassiske fag

Klassiske fag

Masterprogram 2-årig, Trondheim

studyprogramme-autofacts-portlet

MHIST, Tue Jun 25 14:41:57 MEST 2024 | M2

De klassiske språkene gresk og latin og den antikke kulturen som omgir dem, representerer en hovedvei for vitenskap, litteratur, tekning, mytologi, religion, politikk, kommunikasjon og utdanning gjennom Vestens historie. 

Studiestart 2024

Informasjon om studiestart

Du får kunnskaper om sentrale, klassiske verk gjennom Vestens historie fra antikken til nyere tider, og du får ferdigheter i å håndtere disse verkene vitenskapelig med hensyn til språk, kulturell kontekst, tekstoverlevering og tekstkritikk og den til enhver tid aktuelle forskningsfronten.

Kompetanseprofiler i klassiske fag

Les mer om hva du lærer

Antikkens kultur og latin er VGS-fag, du kan bli lærer; du kan også bli oversetter, forfatter og selvstendig næringsdrivende med mulighet til å bidra i bokserien Kanon, et samarbeid med NTNU og Gyldendal norsk forlag; du kan bli bibliotekar, eller jobbe med kultur og kommunikasjon; du kan også bli forsker eller vitenskapelig ansatt ved universitet eller høyskole. NTNU har rekruttert flere kandidater fra antikkens kultur og klassiske fag til næringslivet.

Les mer om jobbmulighetene

Tre faktorer bidrar særlig til et godt læringsmiljø; 1) et håndterlig antall studenter – man forsvinner ikke i mengden, 2) en aktiv og inkluderende linjeforening, Ilion, med både ferske og «viderekomne» studenter og 3) lærere som, ifølge tidligere studenter, er vennlige, hjelpsomme og kunnskapsrike.

Linjeforeningen for klassiske fag er Trondheim Klassisk Studentforening (TKS). TKS arrangerer både faglige og sosiale sammenkomster.

Les mer om studiemiljøet

Masterstudiet i klassiske fag er bygd opp som et heltidsstudium på 120 studiepoeng (sp) over to år.

Masterstudiet i klassiske fag består av en skoleringsdel på til sammen 60 sp (første studieår) og en masteroppgave på 60 sp (andre studieår).

Les mer om studiets oppbygning

Opptak til masterstudiet i klassiske fag bygger på bachelorgrad (180 sp) i antikkens kultur og klassiske fag med fordypning i originalspråk (gresk og/eller latin) tilsvarende 80 stp eller en kombinasjon av originalspråk tilsvarende minst 22,5 stp og emner i antikkens kultur, eller tilsvarende utdanning fra UiB, UiO eller utenlandsk universitet. Det kreves karakteren C eller bedre i det faglige opptaksgrunnlaget.

Søkere som ønsker å ta første år av studiet ved King's College i London, må søke opptak før 1. februar. Dette er en egen søknadsprosedyre, kontakt instituttets studieveiledere for veiledning og hjelp i søknadsprosessen. Det kreves også snittkarakter B eller bedre for å kunne ta første år av studiet ved King's College.

Les mer om opptak og opptakskrav

Dersom du har noen spørsmål kan du sende epost til studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no
Du kan også booke en veiledningstime 

 

Kontakt og veiledning