Klassiske fag

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Klassiske fag

Undervisning i klassiske fag

Forsidetekst klassiske fag

Om masterstudiet i klassiske fag

Klassiske fag (latin og gresk språk og litteratur) dekker både klassisk, middelalder og nytid, og antikk og bysantinsk gresk.

Fagmiljøet har spesialkompetanske på middelalderlatinsk språk og litteratur og romersk poesi, samt gresk språkhistorie. Instituttet har samarbeidsavtale med King's College i London.


Opptakskrav og søknad

Klassiske fag er en studieretning innenfor masterprogrammet i historie ved NTNU, og du søker opptak direkte til studieretningen i klassiske fag.

Opptakskravet til masterstudier i klassiske fag bygger på bachelorgrad (180 studiepoeng) i antikkens kultur og klassiske fag med fordypning i originalspråk (gresk og/eller latin) tilsvarende 80 sp eller en kombinasjon av originalspråk tilsvarende minst 22,5 sp og emner i antikkens kultur, eller tilsvarende utdanning fra UiB, UiO eller utenlandsk universitet. Det kreves karakteren C eller bedre i det faglige opptaksgrunnlaget.

Søknadsfristen er 15. april. Du søker om opptak via Søknadsweb.

For søkere som ønsker å ta første år ved King's College, London

Søkere som ønsker å ta første år av studiet ved King's College i London, må søke opptak før 1. mars. Dette er en egen søknadsprosedyre, kontakt instituttets studieveiledere for veiledning og hjelp i søknadsprosessen.

Det kreves også snittkarakter B eller bedre for å kunne ta første år av studiet ved King's College.

Se mer om opptakskrav og søknadsprosedyre på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Masterstudiet i klassiske fag er et godt utgangspunkt for mange forskjellige yrker innenfor kultur og formidling. For eksempel oversetter, forlagsvirksomhet, forsker, bibliotekar og journalist.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år). Masteroppgaven er på 60 sp.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 40

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 6, nivå 4

28 jan 2019

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i historie
Studieprogramkode: MHIST, studieretning MKLAS
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april

Søknad: Søknadsweb
Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for historiske studier
Det humanistiske fakultet