Masterprogram 2-årig, Trondheim

Klassiske fag

Undervisning i klassiske fag

Om masterstudiet i klassiske fag

Klassiske fag (latin og gresk språk og litteratur) dekker både klassisk, middelalder og nytid, og antikk og bysantinsk gresk.

Fagmiljøet har spesialkompetanske på middelalderlatinsk språk og litteratur og romersk poesi, samt gresk språkhistorie. Instituttet har samarbeidsavtale med King's College i London.


Opptakskrav og søknad

Klassiske fag er en studieretning innenfor masterprogrammet i historie ved NTNU, og du søker opptak direkte til studieretningen i klassiske fag.

Opptakskravet til masterstudier i klassiske fag er bachelorgrad med fordypning i latin (80 sp) eller gresk (80 sp) eller tilsvarende utdanning fra NTNU, UiB, UiO eller utenlandsk universitet. Det kreves snittkarakter C eller bedre i det faglige opptaksgrunnlaget.

Søknadsfristen er 15. april. Du søker om opptak via Søknadsweb.

For søkere som ønsker å ta første år ved King's College, London

Søkere som ønsker å ta første år av studiet ved King's College i London, må søke opptak før 1. mars. Det kreves også snittkarakter B eller bedre for å kunne ta første år av studiet ved King's College.

Se mer om opptakskrav og søknadsprosedyre på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Masterstudiet i klassiske fag er et godt utgangspunkt for mange forskjellige yrker innenfor kultur og formidling. For eksempel oversetter, forlagsvirksomhet, forsker, bibliotekar og journalist.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år). Masteroppgaven er på 60 sp.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 40

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 6, nivå 4

Thu, 03 Nov 2016 11:42:22 +0100
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Master i historie
Studieprogramkode: MHIST, studieretning MKLAS
Studiepoeng: 120
Søknad: Søknadsweb
Undervisningsform: Heltid

Institutt for historiske studier
Det humanistiske fakultet

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april