Klassiske fag

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Klassiske fag

Undervisning i klassiske fag

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • ALLE
    Poenggrense
  • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Hvis du er helt ny som NTNU-student så har du muligheten til å delta på følgende arrangementer for nye NTNUere. Arrangementene er lagt opp for førsteårsstudenter (bachelor og årsstudium), men er åpne for alle interesserte.


Linjeforeningen for klassiske fag er Trondheim Klassisk Studentforening.

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart mandag10. august.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Vi starter studieåret med immatrikulering – som er en felles oppstartseremoni for alle nye studenter

Les mer om immatrikuleringen 2020

 

Vrimledag på Dragvoll

På grunn av korona er det foreløpig ikke bestemt om det blir noen vrimledag på Dragvoll i år, hvordan denne eveventuelt blir eller om det blir andre typer arrangementer som erstatter en vrimledagen i år.

Så snart det er avklart vil det komme informasjon her.

Velkommen til oppstart og informasjonsmøte i Nidarosdomen, Lektoriet/Kvinnenes Minnekapell kl.11:00 17. august.

11.30 12.15 vert det omvising i Nidarosdomen, etterfølgt av ein felles lunsj på Ni Muser for alle nye studentar i klassiske fag og årsstudiet i latin. Informasjon og påmelding til dette vil komme i infobrev etter det endelege opptaket.

Ca. 13.15 vert det eit eige informasjonsmøte for nye masterstudentar med fagstaben i klassiske fag.

 

NDR følgjer smitteverntiltak.

Studiestart og registrering:

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Studiets tilhørighet

Studiet tilhører Institutt for historiske og klassiske studier, NTNU campus Dragvoll.

Her finner du kontaktinformasjon til instituttet ditt:

Institutt for historiske og klassiske studier

Om det er noe du lurer på ikke nøl med å ta kontakt!

 

 

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Informasjon om fadderuka 2020 kommer her så snart det er klart.

Se også linjeforeningen tilknyttet antikkens kultur og klassiske fag:

Facebooksiden til Trondheim Klassisk Studentforening

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha. Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne, som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner timeplanen under emnet ditt, vil den være klart til studiestart.

Pensum

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere peroder eller gjennom hele studiet. Vi vil gjøre alt for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Dersom du strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer kan NTNU Tilrettelegging hjelpe deg. Hva det kan tilrettelegges i forhold til vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig i forhold til akkurat ditt studium.

Derfor vil vi gjerne få kontakt med dere så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietida ved NTNU blir best mulig.

Dere kan nå oss på denne mailadressen: tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Vi samarbeider med flere andre enheter på NTNU for eksempel instituttene og eksamenskontoret, slik at tilbudet til hver enkelt student blir så bra som mulig.


Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU

Forsidetekst klassiske fag

Om masterstudiet i klassiske fag

Klassiske fag (latin og gresk språk og litteratur) dekker både klassisk, middelalder og nytid, og antikk og bysantinsk gresk.

Fagmiljøet har spesialkompetanske på middelalderlatinsk språk og litteratur og romersk poesi, samt gresk språkhistorie. Instituttet har samarbeidsavtale med King's College i London.


Opptakskrav og søknad

Klassiske fag er en studieretning innenfor masterprogrammet i historie ved NTNU, og du søker opptak direkte til studieretningen i klassiske fag.

Opptakskravet til masterstudier i klassiske fag bygger på bachelorgrad (180 studiepoeng) i antikkens kultur og klassiske fag med fordypning i originalspråk (gresk og/eller latin) tilsvarende 80 sp eller en kombinasjon av originalspråk tilsvarende minst 22,5 sp og emner i antikkens kultur, eller tilsvarende utdanning fra UiB, UiO eller utenlandsk universitet. Det kreves karakteren C eller bedre i det faglige opptaksgrunnlaget.

Søknadsfristen er 15. april. Du søker om opptak via Søknadsweb.

For søkere som ønsker å ta første år ved King's College, London

Søkere som ønsker å ta første år av studiet ved King's College i London, må søke opptak allerede før 15. februar. Dette er en egen søknadsprosedyre, kontakt instituttets studieveiledere for veiledning og hjelp i søknadsprosessen.

Det kreves også snittkarakter B eller bedre for å kunne ta første år av studiet ved King's College.

Se mer om opptakskrav og søknadsprosedyre på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Masterstudiet i klassiske fag er et godt utgangspunkt for mange forskjellige yrker innenfor kultur og formidling. For eksempel oversetter, forlagsvirksomhet, forsker, bibliotekar og journalist.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år). Masteroppgaven er på 60 sp.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 40

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 6, nivå 4

03 feb 2020

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i historie
Studieprogramkode: MHIST, studieretning MKLAS
Studiepoeng: 120

Søknadsfrister: 15. april; 1. år på King's College: 15. februar; 1. år på Göteborgs universitet: 1. mars

Søknad: Søknadsweb/instituttets studieveileder
Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for historiske og klassiske studier, Det humanistiske fakultet