Strategi for Det humanistiske fakultet, <br/>2018 - 2025

Strategi for Det humanistiske fakultet,
2018 - 2025

Forside strategidokument, med bilde av lærer og studenter som studerer en gammel bok i et flott bibliotek

Last ned strategier for perioden 2018-2025 (pdf)

Forskningsrådet

Publiseringsstrategi