Tegnspråk

Årsstudium 1-årig, Trondheim

Tegnspråk

LTTEGN-hovedbilde

Studenter kommuniserer med tegnspråk

Tegnspråk

Om tegnspråk

Studiet øker forståelsen for kulturelt mangfold og for livssituasjonen til døve og hørselshemmede. Utdanningen lærer deg å kommunisere på tegnspråk.


Tegnspråk

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til tegnspråk er:

  • Generell studiekompetanse.

For studieåret 2015-2016 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 20 plasser, og opptaksgrensen var alle poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 46,5 poeng i ordinær kvote.


Tegnspråk

Jobbmuligheter

Hvis du tar årsstudium i norsk tegnspråk som tillegg til en annen profesjonsutdanning, vil du ha et sterkt kort på hånden når du søker jobb. Du vil kunne kommunisere direkte med døve og hørselshemmede uten å gå veien om en tolk.


Tegnspråk

Studiets oppbygning

Årsenheten i norsk tegnspråk er et heltidsstudium som går over et år og gir 60 studiepoeng. Studiet er undervisningsintensivt, og det krever en betydelig egeninnsats av studentene både individuelt og i grupper.


Tegnspråk

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Studiemiljø 

Les mer om studiemiljøet på tegnspråk og tolking og hva selv studentene sier.


Læringsutbytte 

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studienivå: Årsstudium
  • Studieprogram: Tegnspråkutdanning
  • Varighet: Heltid
  • Studiepoeng: 60
  • Ansvarlig: Institutt for språk og litteratur
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg @NTNUstudent

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål.

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona