Tysk

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Tysk

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om studieprogrammet BTYSK (forside)

Hva lærer du?

Visste du at rundt 100 millioner mennesker i Europa har tysk som morsmål? I dagens verden er det viktig å kunne flere fremmedspråk enn engelsk, og med en bachelorutdanning i tysk får du en fremmedspråklig og tverrfaglig kompetanse som er etterspurt. Dette lærer du på studiet. 


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til bachelor tysk er generell studiekompetanse. Vi anbefaler at du har forkunnskaper i tysk tilsvarende nivå 2 fra videregående skole. Slik søker du, og dette er opptakskravene.


Jobbmuligheter

Med tysk er jobbmulighetene mange. Dette kan du jobbe med.


Utveksling i utlandet

Et studieopphold i Tyskland er av stor verdi når du studerer tysk. Du blir kjent med tysk språk og kultur på en måte som ellers ikke er mulig - i tillegg kan du forbedre dine språkferdigheter betraktelig. Utveksling i løpet av studiet.


Studiemiljø 

Tyskstudiet ved NTNU har et lite og sammensveiset studiemiljø med en aktiv linjeforening. Studiehverdagen på tysk. 

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnuspråkoglitteratur


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp). Slik er studiet bygd opp.


Videre studier

En bachelor i tysk gir grunnlag for opptak til ulike 2-årige masterprogram. Muligheter for deg som vil studere videre.


Kontakt

Slik tar du kontakt med oss.

18 feb 2021

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studienivå: Bachelor
  • Studieprogram: Fremmedspråk - bachelorstudium
  • Varighet: Heltid
  • Studiepoeng: 180
  • Ansvarlig: Institutt for språk og litteratur
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg @NTNUstudent

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål.

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona