Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Tysk

Tyskstudenter

Om bachelorstudiet i tysk

Visste du at rundt 100 millioner mennesker i Europa har tysk som morsmål? I dagens verden er det viktig å kunne flere fremmedspråk enn engelsk, og med en bachelorutdanning i tysk får du en fremmedspråklig og tverrfaglig kompetanse som er etterspurt i Norge i dag.  Tysk er det største språkfelleskapet i Europa og et sentralt språk innen europeisk kultur, politikk og handel.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelor tysk er generell studiekompetanse. Vi anbefaler at du har forkunnskaper i tysk tilsvarende nivå 2 fra videregående skole.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Med tysk som studiefag er mulighetene mange. Den generelle kompetansen du tilegner deg når det gjelder tekstanalyse og språklig fremstilling er etterspurt i mange jobbsammenhenger.


Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp). I tillegg til fordypningen i tysk inneholder bachelorprogrammet også fellesemner, Fag 2, og en valgfri del.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 25.

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Mon, 02 Jul 2018 09:04:35 +0200
Fakta

Gradsnavn: Bachelor i fremmedspråk
Studieprogramkode: BFS
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 890 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet

STUDENTBLOGGEN

Les innleggene 5 grunner til å studere tysk på NTNU og På dannelsesreise til Jena og Weimar - Ekskusjon for tyskstudentene på NTNU.