Tysk

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Tysk

Om studieprogrammet BTYSK (forside)

Om bachelorstudiet i tysk

Visste du at rundt 100 millioner mennesker i Europa har tysk som morsmål? I dagens verden er det viktig å kunne flere fremmedspråk enn engelsk, og med en bachelorutdanning i tysk får du en fremmedspråklig og tverrfaglig kompetanse som er etterspurt. Les mer om studiet. 


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til bachelor tysk er generell studiekompetanse. Vi anbefaler at du har forkunnskaper i tysk tilsvarende nivå 2 fra videregående skole.


Jobbmuligheter

Med tysk er jobbmulighetene mange. Les mer om hva du kan jobbe med.


Videre studier 

En bachelor i tysk gir grunnlag for opptak til ulike 2-årige masterprogram.


Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp). Les mer om hvordan studiet er bygd opp.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Studiemiljø 

Tyskstudiet ved NTNU har et lite og sammensveiset studiemiljø med en aktiv linjeforening. Les mer om studiehverdagen. 

Følg oss på Instagram @snakkebobla og Studentbloggen!


Utenlandsopphold 

Et studieopphold i Tyskland er av stor verdi når du studerer tysk. Du blir kjent med tysk språk og kultur på en måte som ellers ikke er mulig - i tillegg kan du forbedre dine språkferdigheter betraktelig.


Læringsutbytte 

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

17 mar 2020

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i fremmedspråk

Studieprogramkode: BFS

Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 890 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.