Tysk

Tysk

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

studyprogramme-autofacts-portlet

BFS, Thu Sep 21 18:18:42 CEST 2023 | B3

Visste du at:

  • 100 millioner europeere har tysk som morsmål, og at det dermed er det største morsmålet i Europa?
  • 14 tyskspråklige forfattere har vunnet nobelprisen i litteratur?

I dagens verden er det viktig å kunne flere språk enn engelsk, og med en bachelorgrad i tysk får du en fremmedspråklig og tverrfaglig kompetanse som er etterspurt i mange yrker.

Studiet omfatter tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur, og du utvikler gode ferdigheter i tysk, både muntlig og skriftlig. I språkdelen lærer du mer om språkets system og oppbygging. I litteratur- og kulturemnene tar vi utgangspunkt i tyskspråklig litteratur og sakprosa, og vi undersøker Tysklands rolle i Europa.

Les mer om hva du lærer

Med tysk som studiefag er mulighetene mange. Du opparbeider deg både en kulturell og en språklig kompetanse som du vil få god bruk for i mange yrker. Blant annet er Tyskland en av Norges viktigste og største handelspartnere, og tyskkompetanse er etterspurt i næringslivet.

Les mer om jobbmulighetene

På tyskstudiet forgår undervisningen i klasserom og i små grupper. Du får god mulighet til å bli kjent med dine medstudenter og tett oppfølging foreleserne.

Språkstudentene har en felles linjeforening, Babel, som er ansvarlig for fadderuka i tillegg til andre aktiviteter i løpet av året. 

Les mer om studiemiljøet

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskravet til bachelor tysk er generell studiekompetanse. Vi anbefaler at du har forkunnskaper i tysk tilsvarende nivå 2 fra videregående skole.

Les mer om opptak og opptakskrav

Kontakt og veiledning