Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Religionsvitenskap

Religionsstudenter skriver, foto: Kim Ramberghaug

Om bachelorstudiet i religionsvitenskap

Kommer dommedagen, i så fall når, hvor og hvorfor? Er det et mål for en hindu å bli gjenfødt? Hva er forskjellen på "islamister" og "muslimer"? Hvilken rolle spiller religion i konflikten mellom Palestina og Israel? Finnes det en biologisk forklaring på religion?

Bachelorprogram religionsvitenskap gir systematiske og sammenlignende perspektiver på religion og livssyn i historie og nåtid, både på tvers av og innenfor ulike kulturelle og sosiale miljø.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelor religionsvitenskap er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Som et bredt kulturfag kan religionsvitenskap gi kompetanse for mange forskjellige typer arbeid i yrkeslivet. Du kan velge din fagkombinasjon tilpasset hva du vil bruke den til. Programmet er også godt tilrettelagt for undervisning i grunnskolen eller i den videregående skolen.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp). Fordypningen i religionsvitenskap består av seks obligatoriske emner på til sammen 60 sp og 22,5 sp relevante valgfrie emner. I tillegg kommer obligatoriske fellesemner, et fag 2 og en valgfri del.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ifr@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 16 18

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Låven


Wed, 27 Apr 2016 15:39:41 +0200
Fakta

Fakta om bachelorprogram religionsvitenskap:

Gradsnavn: Bachelor i religionsvitenskap
Studieprogramkode: BRVI
Studiepoeng: 180
Søkerkode (SO): 194 929
Undervisningsform: Heltid

Det humanistiske fakultet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)

Gyldighet: Informasjonen om bachelorprogram religionsvitenskap er gyldig for studieåret 2017/2018.