Religionsvitenskap

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Religionsvitenskap

Student på forelesning

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangment.

Selve seremonien blir digital, men vi kommer tilbake med mer informasjon om immatrikulerings-arrangementet litt senere i vår/sommer.

 

Les mer om immatrikuleringen 2020

Kl. 10.00: Orienteringsmøte for studenter på bachelor og årsstudium i religionsvitenskap, rom DL-31 på Låven.

 

Det er påmelding til orienteringsmøte - påmeldingslenke vil komme her etter 24. juli

På grunn av koronaviruset vil undervisningen ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap høsten 2020 bli en kombinasjon av undervisning på campus og digitale læringsformer. 

Vi planlegger at en så stor del av undervisningen som mulig avholdes på campus med fysisk oppmøte - særlig for førsteårsstudenter. Der vi må gjøre tilpasninger på grunn av gjeldende smittevernstiltak vil digitale løsninger tas i bruk. 

Har du spørsmål om dette, eller lurer du på noe annet om våre studier? Vi er tilgjengelige for å svare på små og store spørsmål - kontakt oss på studieveiledning-ifr@hf.ntnu.no

 

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Finn ut mer om Fadderuka her

 

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere peroder eller gjennom hele studiet. Vi vil gjøre alt for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Dersom du strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer kan NTNU Tilrettelegging hjelpe deg. Hva det kan tilrettelegges i forhold til vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig i forhold til akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med dere så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietida ved NTNU blir best mulig.

Send en mail til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Vi samarbeider med flere andre enheter på NTNU for eksempel instituttene og eksamenskontoret, slik at tilbudet til hver enkelt student blir så bra som mulig. 


Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU

Om studieprogrammet BRVI (forside)

Om bachelorstudiet i religionsvitenskap

Hva er religion? Hvorfor er mennesker religiøse? Kommer dommedagen? Hva er forskjellen på "islamister" og "muslimer"? Finnes det en biologisk forklaring på religion?

Synes du dette er interessante spørsmål er bachelor i religionsvitenskap noe for deg.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.


Jobbmuligheter

Studiet åpner for mange ulike typer yrker, og dine muligheter på arbeidsmarkedet med en bachelor i religionsvitenskap vil i stor grad bestemmes av fagkombinasjoner og interesser.


Videre studier

Bachelorgraden i religionsvitenskap gir grunnlag for å søke på flere masterprogram.


Studiets oppbygning

Bachelor i religionsvitenskap er en treårig utdannelse på til sammen 180 studiepoeng. I tillegg til obligatoriske emner kan du ta et årsstudium i et annet fag, dra på utveksling til utlandet eller kombinere emner fra ulike fag.


Studieveiledning

Har du spørsmål om studiet? Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ifr@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 16 18

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Låven


Studiemiljø

Undervisningen består av forelesninger, seminar og gruppeøvinger. Linjeforeningen for religionsvitenskap er Dionysos, den arrangerer både faglige og sosiale aktiviteter.


Utenlandsopphold

Som student på bachelor i religionsvitenskap kan du ta deler av utdannelsen i utlandet. Vi anbefaler utreise i andre eller tredje studieår.


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

 

24 jan 2019

Fakta om bachelorprogram religionsvitenskap:

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i religionsvitenskap
Studieprogramkode: BRVI
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 929 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll


Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Det humanistiske fakultet.

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.