Religionsvitenskap

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Religionsvitenskap

Student på forelesning

Om studieprogrammet BRVI (forside)

Om bachelorstudiet i religionsvitenskap

Hva er religion? Hvorfor er mennesker religiøse? Kommer dommedagen? Hva er forskjellen på "islamister" og "muslimer"? Finnes det en biologisk forklaring på religion?

Synes du dette er interessante spørsmål er bachelor i religionsvitenskap noe for deg.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.


Jobbmuligheter

Studiet åpner for mange ulike typer yrker, og dine muligheter på arbeidsmarkedet med en bachelor i religionsvitenskap vil i stor grad bestemmes av fagkombinasjoner og interesser.


Videre studier

Bachelorgraden i religionsvitenskap gir grunnlag for å søke på flere masterprogram.


Studiets oppbygning

Bachelor i religionsvitenskap er en treårig utdannelse på til sammen 180 studiepoeng. I tillegg til obligatoriske emner kan du ta et årsstudium i et annet fag, dra på utveksling til utlandet eller kombinere emner fra ulike fag.


Studieveiledning

Har du spørsmål om studiet? Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ifr@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 16 18

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Låven


Studiemiljø

Undervisningen består av forelesninger, seminar og gruppeøvinger. Linjeforeningen for religionsvitenskap er Dionysos, den arrangerer både faglige og sosiale aktiviteter.


Utenlandsopphold

Som student på bachelor i religionsvitenskap kan du ta deler av utdannelsen i utlandet. Vi anbefaler utreise i andre eller tredje studieår.


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

 

24 jan 2019

Fakta om bachelorprogram religionsvitenskap:

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i religionsvitenskap
Studieprogramkode: BRVI
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 929 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll


Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Det humanistiske fakultet.