Arkeologi

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Arkeologi

Bilde fra arkeologisk utgraving

Forsidetekster BARK

Om bachelorstudiet i arkeologi

Hvorfor ser sporene etter mennesker fra ulike tider og miljøer forskjellige ut? Her får du kunnskap om samfunnsutviklingen i forhistorisk og tidlig historisk tid. Den regionale utviklingen er vektlagt, men blir belyst i et internasjonalt perspektiv. Også arkeologiens rolle i dagens samfunn vektlegges i studiet.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

 Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.


Jobbmuligheter

Bachelorprogram arkeologi åpner, i kombinasjon med andre fag, for arbeid innenfor for eksempel museumsvirksomhet, reiselivsnæring, samfunnsplanlegging, (vitenskaps-)journalistikk og offentlig saksbehandling. Ønsker du å jobbe som arkeolog bør du ha en mastergrad i arkeologi.


Videre studier

Der er flere masterprogram du kan søke etter fullført bachelor i arkeologi.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp). Programmet består av fem obligatoriske emner i arkeologi på til sammen 82,5 sp. I tillegg kommer et obligatorisk fag 2 i kulturminneforvaltning, fellesemner, og en valgfri del.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 6, nivå 4.


Studiemiljø

Arkeologistudiet ved NTNU er et lite og tett studiemiljø der lærerne er lett tilgjengelige, og ekskursjoner og feltkurs bidrar til at studentene blir godt kjent. Linjeforeningen Theodor arrangerer både faglige og sosiale sammenkomster. Undervisningen holdes på Campus Kalvskinnet i sentrale Trondheim. 


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

30 jan 2019

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i arkeologi
Studieprogramkode: BARK
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 478 (samordna opptak)

Sted: Trondheim

Institutt for historiske studier, Det humanistiske fakultet

 

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på. 

Bli med på Åpen dag

Bli med på Åpen dag

Under Åpen dag 18. mars kan du besøke oss på Dragvoll og lære mer om dette studieprogrammet. 

Les mer om Åpen dag og meld deg på