Arkeologi

Arkeologi

Arkeologi - bachelorstudium

studyprogramme-autofacts-portlet

  • BachelorFulltid, 3 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 40
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
BARK, Thu Apr 18 12:51:21 CEST 2024 | B3

Har du lyst til å finne ut av hvilke historier materielle gjenstander kan fortelle? På bachelorprogrammet i arkeologi vil du lære mer om hvordan du kan tolke sporene mennesker til ulike tider har etterlatt seg. 

Hvilke spor kan vi finne etter mennesker som levde her tidligere? Hus, graver, redskaper - til og med toaletter - kan si oss mye om livet i forhistorisk og tidlig historisk tid. På bachelor i arkeologi vil du lære om samfunnsutviklingen i regionen, og hvordan du kan tolke sporene mennesker har etterlatt seg til ulike tider.

Les mer om hva du lærer

Med en bachelor i arkeologi kan du få jobb på museer og i reiselivsnæringen, du kan jobbe med samfunnsplanlegging, som journalist og en rekke andre ting. Ønsker du å jobbe som arkeolog bør du ha en mastergrad i arkeologi. Det kan du ta hos oss etter å ha fullført bachelorgraden

Les mer om jobbmulighetene

Arkeologistudiet ved NTNU har et lite og tett studiemiljø der underviserne er lett tilgjengelige, og ekskursjoner og feltkurs bidrar til at studentene blir godt kjent med hverandre. Undervisningen holdes på Campus Kalvskinnet sentralt i Trondheim.

Les mer om studiemiljøet

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng. Det er fem obligatoriske emner i graden. I tillegg kommer obligatoriske fag i kulturminneforvaltning, fellesemner, og en valgfri del. Vi anbefaler at våre studenter tar et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.

Les mer om studiets oppbygning

Søknadsfrist 15. april Opptakskravet er generell studiekompetanse. Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Les mer om opptak og opptakskrav

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no

Du kan også booke en veiledningstime 

 

 

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 6, nivå 4.

Kontakt og veiledning