Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Arkeologi

Bilde fra arkeologisk utgraving

Om bachelorstudiet i arkeologi

Hvorfor ser sporene etter mennesker fra ulike tider og miljøer forskjellige ut?

Et viktig mål med bachelorprogrammet er at studentene skal tilegne seg kunnskap om samfunnsutviklingen i forhistorisk og tidlig historisk tid. Den regionale utviklingen er vektlagt, men blir belyst i et internasjonalt perspektiv. Også arkeologiens rolle i dagens samfunn vektlegges i studiet.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelor arkeologi er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Bachelorprogram arkeologi åpner, i kombinasjon med andre fag, for arbeid innenfor for eksempel museumsvirksomhet, reiselivsnæring, samfunnsplanlegging, (vitenskaps-)journalistikk og offentlig saksbehandling. Ønsker du å jobbe som arkeolog bør du ha en mastergrad i arkeologi.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp). Programmet består av fem obligatoriske emner i arkeologi på til sammen 82,5 sp. I tillegg kommer et obilgatorisk fag 2 i kulturminneforvaltning, fellesemner, og en valgfri del.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 40

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 6, nivå 4


Tue, 04 Apr 2017 22:05:59 +0200
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Bachelor i arkeologi
Studieprogramkode: BARK
Studiepoeng: 180
Søkerkode (SO): 194 478
Undervisningsform: Heltid

Det humanistiske fakultet
Institutt for historiske studier

Sted: Trondheim
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)

Gyldighet: Informasjonen om bachelorprogram arkeologi er gyldig for studieåret 2017/2018.