Arkeologi

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Arkeologi

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 39
    Poenggrense
  • 15. april Søknadsfrist

Forsidetekster BARK

Om bachelorstudiet i arkeologi

Hvilke spor kan vi finne etter mennesker som levde her tidligere? Hus, graver, redskaper og til og med toaletter kan si oss mye om livet i forhistorisk og tidlig historisk tid. På bachelor i arkeologi vil du lære om samfunnsutviklingen i regionen, og hvordan du kan tolke sporene mennesker til ulike tider har etterlatt.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.


Jobbmuligheter

Med en bachelor i arkeologi kan du få jobb på museer og i reiselivsnæringen, du kan jobbe med samfunnsplanlegging, som journalist og en rekke andre ting. Ønsker du å jobbe som arkeolog bør du ha en mastergrad i arkeologi. Det kan du ta hos oss etter å ha fullført bachelorgraden.


Videre studier

Bacheloren gir deg mulighet til å søke  masterprogram,  i arkeologi og kulturminneforvaltning. Det er også mulig å kombinere bachelor i arkeologi med andre masterløp som likestilling og mangfold  og NTNUs entreprenørskole.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng. Vi har fem obligatoriske emner i arkeologi. I tillegg kommer et obligatorisk fag i kulturminneforvaltning, fellesemner, og en valgfri del.


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 6, nivå 4.


Studiemiljø

Arkeologistudiet ved NTNU har et lite og tett studiemiljø der underviserne er lett tilgjengelige, og ekskursjoner og feltkurs bidrar til at studentene blir godt kjent. Undervisningen holdes på Campus Kalvskinnet sentralt i Trondheim. 


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

09 okt 2020

studyprogramme-facts-portlet

Fakta

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona