Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Arkeologi

Bilde fra arkeologisk utgraving

Velkommen til studiestart 2019

Mandag 12. august: Immatrikulering

Immatrukuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes mandag 12. august.

Her finner du program og ofte stilte spørsmål.

Tirsdag 13. august: Vrimledag

Vrimledagen er en informasjonsdag for alle nye studenter på Dragvoll. Gata vil være fylt med stand som viser deg hva Trondheim som studieby kan tilby. Dagen gir en fin anledning til å bli bedre kjent med Dragvoll. Det vil i tillegg holdes aktuelle foredrag for deg som er ny student.

Her finner du program for dagen.

Onsdag 14. august: Velkomstmøte

Velkomst med Institutt for historiske studier.

Tid: kl. 9 - 10

Sted: auditorium D1, Campus Dragvoll.

Mandag 19. august – Orienteringsmøte

Orienteringsmøte

Du får praktisk informasjon om dine studier og ditt studieprogram - vi anbefaler på det sterkeste til å møte!

Tid: kl. 13 - 15

Sted: Suhm-auditorium i Suhmhuset på campus Kalvskinnet

Nyttig å vite

Fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Etter immatrikuleringen samles arkeologistudentene på frontsiden av "paradbygget" på Gløshaugen. Der tar linjeforeningen Theodor hånd om opplegget. 

Informasjon fra Theodor:

Fadderuke H19

Kjære nye arkeologistudenter,

velkommen til Trondheim og fadderuken H19. Det er Theodor, linjeforeningen for arkeologi, som er ansvarlig for denne. Theodor står for massevis av sosiale (og faglige) arrangementer gjennom skoleåret og er dermed en perfekt arena for å bli kjent med andre arkeologistudenter på tvers av klassetrinnene. Vi arrangerer quiz, spillkveld, overnattingsturer, fester med mer. Hvis du har noen spørsmål om foreningen eller arkeologistudiet er det bare å spørre fadderne eller andre fra Theodor. Vi har også diverse tilstedeværelser på nett, for eksempel Instagram, Facebook og nettsted. Nye studenter vil få mulighet til å melde seg inn i foreningen i løpet av de kommende ukene før de offisielt aksepteres ved inntaksritualet senere i semesteret.

Under fadderuken skal dere bli kjent med studietilværelsen og hverandre i løpet av snaue to uker med sosiale arrangementer. Deres faddere skal være med dere og vise dere livet som arkeologistudenter på NTNU. Dere kan også snakke med fadderne, eller noen i styret i Theodor, dersom det skulle være noe.

Ha en fin fadderperiode!

 

Kontaktpersoner:

Fanny Sikström +47 94894929

Fredrik Andre Fongen  +47 99440288

Oppmøte etter Immatrikulering 12 August:

Frontsiden av Gløshaugen rett etter Immatrikuleringen er ferdig. Hvis du ikke finner oss send melding.

Mer informasjon om hva som skjer og når vil bli postet i facebook gruppa for fadderuken og Theodor.

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår: Innsida, etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Om bachelorstudiet i arkeologi

Hvorfor ser sporene etter mennesker fra ulike tider og miljøer forskjellige ut? Her får du kunnskap om samfunnsutviklingen i forhistorisk og tidlig historisk tid. Den regionale utviklingen er vektlagt, men blir belyst i et internasjonalt perspektiv. Også arkeologiens rolle i dagens samfunn vektlegges i studiet.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

 Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.


Jobbmuligheter

Bachelorprogram arkeologi åpner, i kombinasjon med andre fag, for arbeid innenfor for eksempel museumsvirksomhet, reiselivsnæring, samfunnsplanlegging, (vitenskaps-)journalistikk og offentlig saksbehandling. Ønsker du å jobbe som arkeolog bør du ha en mastergrad i arkeologi.


Videre studier

Der er flere masterprogram du kan søke etter fullført bachelor i arkeologi.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp). Programmet består av fem obligatoriske emner i arkeologi på til sammen 82,5 sp. I tillegg kommer et obligatorisk fag 2 i kulturminneforvaltning, fellesemner, og en valgfri del.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 6, nivå 4.


Studiemiljø

Arkeologistudiet ved NTNU er et lite og tett studiemiljø der lærerne er lett tilgjengelige, og ekskursjoner og feltkurs bidrar til at studentene blir godt kjent. Linjeforeningen Theodor arrangerer både faglige og sosiale sammenkomster. Undervisningen holdes på Campus Kalvskinnet i sentrale Trondheim. 


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:


Wed, 30 Jan 2019 12:34:14 +0100
Fakta

Gradsnavn: Bachelor i arkeologi
Studieprogramkode: BARK
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 478 (samordna opptak)

Sted: Trondheim

Institutt for historiske studier, Det humanistiske fakultet

 

Studiestart 2019

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål om opptaket til NTNU