Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Arkeologi

Bilde fra arkeologisk utgraving

Velkommen til studiestart 2018

Tirsdag 14. august: Immatrikulering

Immatrukuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes tirsdag 14. august fra kl. 10:00 til 10:45.

Oppmøte på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen fra klokken 09.30.

Etter immatrikuleringsseremonien vil det bli stands og studentinfo før det går opp gratis busser til Dragvoll og andre campus klokken 11.30.

Program og ofte stilte spørsmål

Onsdag 15. august: Vrimledag, velkommen til instituttet og informasjon om å være ny student

Vrimledagen er en informasjonsdag for alle nye studenter på Dragvoll. Gata vil være fylt med stand som viser deg hva Trondheim som studieby kan tilby. Dagen gir en fin anledning til å bli bedre kjent med Dragvoll. Det vil i tillegg holdes aktuelle foredrag for deg som er ny student.

Program for dagen

Velkomstmøte for nye studenter - Institutt for historiske studier. Med en introduksjons-forelesning og noe å spise og drikke ønsker vi våre nye studenter velkommen til instituttet.
Kl. 14:15 til 15:15. Plass: auditorium D1, Campus Dragvoll.

Informasjon om å være ny student. NTNU karriere forteller om "alt jeg skulle visst som ny student". Kl. 15:15 til 16:00. Plass: auditorium D1, Campus Dragvoll.

Torsdag 16. august: Orienteringsmøte

På orienteringsmøtet får du praktisk informasjon om dine studier - vi anbefaler på det sterkeste til å møte!

Tid og plass: Kl. 10:15 i auditoriet i Suhmhuset, Kalvskinnet.

 

Nyttig å vite

Fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

 

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

 

Om bachelorstudiet i arkeologi

Hvorfor ser sporene etter mennesker fra ulike tider og miljøer forskjellige ut?

Et viktig mål med bachelorprogrammet er at studentene skal tilegne seg kunnskap om samfunnsutviklingen i forhistorisk og tidlig historisk tid. Den regionale utviklingen er vektlagt, men blir belyst i et internasjonalt perspektiv. Også arkeologiens rolle i dagens samfunn vektlegges i studiet.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelor arkeologi er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Bachelorprogram arkeologi åpner, i kombinasjon med andre fag, for arbeid innenfor for eksempel museumsvirksomhet, reiselivsnæring, samfunnsplanlegging, (vitenskaps-)journalistikk og offentlig saksbehandling. Ønsker du å jobbe som arkeolog bør du ha en mastergrad i arkeologi.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp). Programmet består av fem obligatoriske emner i arkeologi på til sammen 82,5 sp. I tillegg kommer et obilgatorisk fag 2 i kulturminneforvaltning, fellesemner, og en valgfri del.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 40

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 6, nivå 4


Tue, 13 Mar 2018 12:21:17 +0100
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Bachelor i arkeologi
Studieprogramkode: BARK
Studiepoeng: 180
Søkerkode (SO): 194 478
Undervisningsform: Heltid

Det humanistiske fakultet
Institutt for historiske studier

Sted: Trondheim
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)