Likestilling og mangfold

Årsstudium, Trondheim

Likestilling og mangfold

Demonstrasjon, foto: Mongkhonsawat Luengvorapant/Oxfam - lisens: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.en - bildet har blitt beskjært

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangment.

Selve seremonien blir digital, men vi kommer tilbake med mer informasjon om immatrikulerings-arrangementet litt senere i vår/sommer.

https://www.ntnu.no/student/studiestart

Mer informasjon kommer

Vi på institutt for tverrfaglige kulturstuder (KULT) ønsker alle nye studenter velkommen til en aktiv høst på samtlige av våre studieprogram og undervisningsemner!

Studentaktiv læring med tett oppfølging av faglærere er en svært viktig del av vår undervisningsfilosofi. Dette ønsker vi å holde fast ved også kommende høst, selv om covid-19 vil føre til noen tilpasninger.
 
For årsstudiemnene planlegger vi en kombinasjon av digitale forelesninger og seminar på campus.
For all aktivitet på campus vil vi følge nøye med på gjeldende smitteverntiltak.
Har du spørsmål, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss på epost: studieveiledning-kult@hf.ntnu.no

Mer informasjon kommer.

https://www.ntnu.no/student/fadderuka

 

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart. 

Siste oppdaterte informasjon vil du finne i e-læringssystemet Blackboard, som du får tilgang til når du er meldt opp i emnet.

 

Om studieprogrammet ÅLIMA (forside)

Om likestilling og mangfold

Det er en del av nordmenns selvforståelse at Norge er «likestillingslandet» og det internasjonale samfunnet synes også å forvente dette av oss. Hvordan har det blitt slik og hva innebærer det for verdier, praksiser og politikkutforming i familie, skole, arbeidsliv og organisasjonsliv? Dette er sentrale spørsmål i årsstudiet i likestilling og mangfold.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

Studenter som allerede er tatt opp ved NTNU, kan ta emnene i årsstudiet uten å søke gjennom Samordna opptak


Videre studier

Du kan ta studiet som et enkeltstående studium eller det kan inngå som fag 2/breddeår i bachelorprogram som har mulighet for det. Det gir også et godt grunnlag for å etter hvert gå videre med master i likestilling og mangfold. Årsstudiet dekker fagkravet for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i samfunnsfag ved NTNU.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i likestilling og mangfold består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studieveiledning-kult@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 17 88


Studiemiljø

Årsstudiet i likestilling og mangfold har et lite studiemiljø, med tett kontakt med faglærerne.


Læringsutbytte

Læringsutbyttet for et studium forteller om kunnskap og ferdigheter du skal ha oppnådd når du har fullført studiet. Du kan lese mer om studiets læringsutbytte her.

 

19 mai 2020

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Studieprogramkode: ÅLIMA
Studiepoeng: 60
Studieprogramkode: 194 222 (Samordna opptak)
 

Søknadsfrist: 15. april

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Det humanistiske fakultet


 

Henvisning blogg LIMA

Blogg

Les blogginnlegg fra studenter og ansatte ved Likestilling og mangfold på NTNU: