Likestilling og mangfold

Årsstudium, Trondheim

Likestilling og mangfold

Demonstrasjon, foto: Mongkhonsawat Luengvorapant/Oxfam - lisens: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.en - bildet har blitt beskjært

Om studieprogrammet ÅLIMA (forside)

Om likestilling og mangfold

Det er en del av nordmenns selvforståelse at Norge er «likestillingslandet» og det internasjonale samfunnet synes også å forvente dette av oss. Hvordan har det blitt slik og hva innebærer det for verdier, praksiser og politikkutforming i familie, skole, arbeidsliv og organisasjonsliv? Dette er sentrale spørsmål i årsstudiet i likestilling og mangfold.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

Studenter som allerede er tatt opp ved NTNU, kan ta emnene i årsstudiet uten å søke gjennom Samordna opptak


Videre studier

Du kan ta studiet som et enkeltstående studium eller det kan inngå som fag 2/breddeår i bachelorprogram som har mulighet for det. Det gir også et godt grunnlag for å etter hvert gå videre med master i likestilling og mangfold. Årsstudiet dekker fagkravet for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i samfunnsfag ved NTNU.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i likestilling og mangfold består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studieveiledning-kult@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 17 88

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 11, nivå 5.


Studiemiljø

Årsstudiet i likestilling og mangfold har et lite studiemiljø, med tett kontakt med faglærerne.


Læringsutbytte

Læringsutbyttet for et studium forteller om kunnskap og ferdigheter du skal ha oppnådd når du har fullført studiet. Du kan lese mer om studiets læringsutbytte her.

 

02 mai 2019

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Studieprogramkode: ÅLIMA
Studiepoeng: 60
Studieprogramkode: 194 222 (Samordna opptak)
 

Søknadsfrist: 15. april

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Det humanistiske fakultet


 

Henvisning blogg LIMA

Blogg

Les blogginnlegg fra studenter og ansatte ved Likestilling og mangfold på NTNU:

Bli med på Åpen dag

Bli med på Åpen dag

Under Åpen dag 18. mars kan du besøke oss på Dragvoll og lære mer om dette studieprogrammet. 

Les mer om Åpen dag og meld deg på