Årsstudium, Trondheim

Likestilling og mangfold

Demonstrasjon, foto: Mongkhonsawat Luengvorapant/Oxfam - lisens: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.en - bildet har blitt beskjært

Velkommen til studiestart 2019

Mandag 12. august – Immatrikulering og faddergrupper

Immatrukuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes mandag 12. august.

Oppmøte på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen 

Etter immatrikuleringsseremonien vil det bli stands og studentinfo før det går opp gratis busser til Dragvoll og andre campus.

Program og ofte stilte spørsmål

Tirsdag 13. august – Vrimledag

Vrimledagen er en informasjonsdag for alle nye studenter på Dragvoll. Gata vil være fylt med stand som viser deg hva Trondheim som studieby kan tilby. Dagen gir en fin anledning til å bli bedre kjent med Dragvoll. Det vil i tillegg holdes aktuelle foredrag for deg som er ny student.

Her finner du program for dagen

Onsdag 14. august - Orienteringsmøte

Tid. 11.15
Sted: Dragvoll, D12

Kart

Nyttig å vite

Fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

 

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart. 

Siste oppdaterte informasjon vil du finne i e-læringssystemet Blackboard, som du får tilgang til når du er meldt opp i emnet.

 

Om likestilling og mangfold

Det er en del av nordmenns selvforståelse at Norge er «likestillingslandet» og det internasjonale samfunnet synes også å forvente dette av oss. Hvordan har det blitt slik og hva innebærer det for verdier, praksiser og politikkutforming i familie, skole, arbeidsliv og organisasjonsliv? Dette er sentrale spørsmål i årsstudiet i likestilling og mangfold.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

Studenter som allerede er tatt opp ved NTNU, kan ta emnene i årsstudiet uten å søke gjennom Samordna opptak


Videre studier

Du kan ta studiet som et enkeltstående studium eller det kan inngå som fag 2/breddeår i bachelorprogram som har mulighet for det. Det gir også et godt grunnlag for å etter hvert gå videre med master i likestilling og mangfold. Årsstudiet dekker fagkravet for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i samfunnsfag ved NTNU.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i likestilling og mangfold består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studieveiledning-kult@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 17 88

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 11, nivå 5.


Studiemiljø

Årsstudiet i likestilling og mangfold har et lite studiemiljø, med tett kontakt med faglærerne.


Læringsutbytte

Læringsutbyttet for et studium forteller om kunnskap og ferdigheter du skal ha oppnådd når du har fullført studiet. Du kan lese mer om studiets læringsutbytte her.

 


Thu, 02 May 2019 13:44:06 +0200
Fakta

Studieprogramkode: ÅLIMA
Studiepoeng: 60
Studieprogramkode: 194 222 (Samordna opptak)
 

Søknadsfrist: 15. april

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Det humanistiske fakultet