Årsstudium, Trondheim

Likestilling og mangfold

Demonstrasjon, foto: Mongkhonsawat Luengvorapant/Oxfam - lisens: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.en - bildet har blitt beskjært

Om likestilling og mangfold

Er kvinner og menn i Norge likestilte? Og hva med etniske minoriteter og transseksuelle? Det er en del av nordmenns selvforståelse at Norge er «likestillingslandet» og det internasjonale samfunnet synes også å forvente dette av oss.

Hvordan har det blitt slik og hva innebærer det for verdier, praksiser og politikkutforming i familie, skole, arbeidsliv og organisasjonsliv? Dette er sentrale spørsmål i årsstudiet i likestilling og mangfold.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til årsstudium likestilling og mangfold er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad årsstudiets opptaksside.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i likestilling og mangfold består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-kult@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 17 88

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 11, nivå 5.


Thu, 25 Oct 2018 11:46:16 +0200
Fakta

Studieprogramkode: ÅLIMA
Studiepoeng: 60
Studieprogramkode: 194 222 (Samordna opptak)
 

Søknadsfrist: 15. april

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Det humanistiske fakultet