Informasjon til våre studenter

Det humanistiske fakultet

Informasjon til våre studenter

Masteravtale

Masteravtale

Her finner du masteravtale for masterstudenter ved HF. Retningslinjer og informasjon om rettigheter og plikter finner du på side 2 i avtaledokumentet.

Bokmål:

Masteravtale, pdf
Masteravtale, doc

Nynorsk:

Masteravtale, pdf
Masteravtale, doc

English:

Agreement for master´s students, pdf
Agreement for master´s students, doc

 

Kontakt ditt institutt dersom du har spørsmål angående masteravtalen.

KRYSSPUBLISERT fra BALIT om HF-karriere - IKKE RØR

Karrieren starter i studietiden – bruk mulighetene!

Vet du hva tidligere studenter gjør etter endt studium? Eller hva arbeidsgivere ser etter når de ansetter nye folk?

Kanskje lurer du på om det er store forskjeller i arbeidslivet for dem som har bachelor og master, eller trenger tips til din første jobbsøknad?

Alt dette og litt til finner du på karrieresidene til Det humanistiske fakultet:

Karriere for HF-studenter

To menn som sitter i møte.

Kontakt oss (studieveiledning)

Har du spørsmål?

Kontakt oss på studieveiledning@hf.ntnu.no

Studentrepresentanter

Studentrepresentanter

De fakultetstillitsvalgte (FTV) er offisielle representanter for alle studentene ved fakultetet overfor fakultetets og universitetets ledelse.

FTV ivaretar studentenes faglige og sosiale interesser ved å samordne spørsmål gjennom allmøter, studentrådsmøter ved fakultetet, Studentrådet HF og andre fellesorgan for studentene.

Studentrådet HF sine nettsider

Studiehåndbok og pensum

Se forelesninger på video