Informasjon til studentane våre

Det humanistiske fakultetet

Informasjon til studentane våre

Studenter i gata på Dragvoll. Foto
Foto: Elin Iversen

På denne sida finn du informasjon som kan vere nyttig for deg som er student ved Det humanistiske fakultetet.

Ny student

Ny student

Nyttige lenkjer

Nyttige lenkjer

Bachelornivå

Bachelornivå

Har du spørsmål?

Har du spørsmål?

Karrieren startar i studietida – bruk moglegheitene!

Karrieren startar i studietida – bruk moglegheitene!

Kva ønskjer du å bruke utdanninga di til? Kva moglegheiter kan humanistisk kompetanse gi deg i arbeidslivet? 

Få hjelp til å reflektere over eigen kompetanse eller bli inspirert av kva tidlegare studentar har erfart i overgangen til arbeidslivet. Du kan lese om: 

  • Humanistisk kompetanse 
  • Arbeidslivsrelevans i studiane  
  • Forskjellar i arbeidslivet med bachelor eller master 
  • Tips for jobbsøking 
  • Verv og frivillig arbeid i studietida 
  • Nokre vanlege bransjar for humanistar 
  • Det å starte eiga bedrift 

Kompetanse og jobbmoglegheiter 

Studentdemokratiet

Studentdemokratiet

Studentdemokratiet arbeider for å gjere stemma til studentane høyrt, og studentane er representerte i fakultets- og instituttstyrar, i Velferds- og Studentting og NTNU-styret. Rolla til studentdemokratiet. 

Studentråda varetek stemma til studentane ved fakulteta. 

Studentrådet HF

Rettleiing på NTNU

Rettleiing på NTNU

Studierettleiaren din er den første du kontaktar når du har spørsmål om studiane, korleis takla livet som student eller jobbmoglegheiter. Her er oversikt over all rettleiing på NTNU

Til side om veiledning ved NTNU

NTNU Hjelp

NTNU Hjelp

NTNU Hjelp er ein sjølvhjelpsportal. Her kan du finne svara på det du lurer på, eller få din førespurnaden ruta til rette eining. 

NTNU Hjelp 

Logg deg på med ditt NTNU brukarnamn og passord. 

Sei frå

Sei frå

For å utvikle og bevare eit godt studie- og arbeidsmiljø, er det viktig at både studentar og tilsette seier frå om uønskte hendingar og ting som ikkje fungerer på Sei frå- NTNU 
 

Til side for varsling om uønskede hendelser