Det humanistiske fakultet

Informasjon til våre studenter

Masteravtale

Her finner du masteravtale for masterstudenter ved HF, revidert våren 2018. Retningslinjer og informasjon om rettigheter og plikter finner du på side 2 i avtaledokumentet.

Bokmål:

Masteravtale, pdf
Masteravtale, doc

Nynorsk:

Masteravtale, pdf
Masteravtale, doc

English:

Agreement for master´s students, pdf
Agreement for master´s students, doc

 

Kontakt ditt institutt dersom du har spørsmål angående masteravtalen.

Karrieren starter i studietiden – bruk mulighetene!

Vet du hva tidligere studenter gjør etter endt studium? Eller hva arbeidsgivere ser etter når de ansetter nye folk?

Kanskje lurer du på om det er store forskjeller i arbeidslivet for dem som har bachelor og master, eller trenger tips til din første jobbsøknad?

Alt dette og litt til finner du på karrieresidene til Det humanistiske fakultet:

Karriere for HF-studenter

To menn som sitter i møte.

Har du spørsmål?

Kontakt oss på studieveiledning@hf.ntnu.no

Studentrepresentanter

De fakultetstillitsvalgte (FTV) er offisielle representanter for alle studentene ved fakultetet overfor fakultetets og universitetets ledelse.

FTV ivaretar studentenes faglige og sosiale interesser ved å samordne spørsmål gjennom allmøter, studentrådsmøter ved fakultetet, Studentrådet HF og andre fellesorgan for studentene.

Studentrådet HF sine nettsider