Årsstudium, Trondheim

Medievitenskap

Illustrasjonsfoto - hender som blar i bok, foto: Kim Ramberghaug

Om årsstudiet i medievitenskap

Mennesker i dag lever og opplever gjennom medier. Kan vi forstå verden uten å forstå media?

Medievitenskap handler om hvordan mediene former verden og vår opplevelse av den. På årsstudiet lærer du om hvordan medier og medieteknologier griper inn i hverdagen vår på stadig nye måter, og hvordan dette må sees i sammenheng med det som skjer i kulturen og samfunnet rundt.

Studiet passer for deg som ønsker ett års studier innen medievitenskap, og er tilpasset deg som ønsker et årsstudium som en del av en lektorutdanning.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til årsstudiet i medievitenskap er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studiets opptaksside.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i medievitenskap består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: kontakt@ikm.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3.


Tue, 21 Mar 2017 16:30:38 +0100
Fakta

Studieprogramkode: ÅMV
Studiepoeng: 60

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 136 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for kunst- og medievitenskap, Det humanistiske fakultet