Medievitenskap

Medievitenskap

Årsstudium, Trondheim

studyprogramme-autofacts-portlet

  • ÅrsstudiumFulltid, 1 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 45
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
ÅMV, Tue Oct 03 06:34:13 CEST 2023 | AR

Medievitenskap er studiet av hvordan mediene former verden og vår opplevelse av den

Medier griper inn i hverdagen vår på stadig nye måter. Kan vi forstå verden uten å forstå media?

Medievitenskap er et bredt fagfelt som gjør deg i stand til å analysere og diskutere medienes estetikk, publikum og samfunnsrolle.

Gjennom studier i medievitenskap ved NTNU utvikler du evne til kritisk refleksjon over medier, kommunikasjon og kultur.

Du lærer om en rekke ulike mediesjangre og uttrykk, fra tv-serier og film til nettaviser, reklame, spill og sosiale medier.

På studiet får du en innføring i ulike teorier og metoder for å tolke og forstå medier, medieproduksjon og mediebruk. Studiet gir deg innsikt i de ulike medienes historie, framvekst og innflytelse i samtiden.

Medievitenskap ved NTNU er hovedsakelig et teoretisk studium hvor du opparbeider evne til kritisk refleksjon og diskusjon. Gjennom skriftlige arbeider og muntlige framlegg utvikler du gode presentasjons- og formidlingsevner. 

Les mer om hva du lærer

Studier i medievitenskap kvalifiserer for en rekke yrker der kunnskap om og kritisk forståelse for medienes rolle og utvikling er relevant. Mange yrker og arbeidsforhold i dag krever fullført bachelor- eller mastergrad.

Du kan ta årstudiet i medievitenskap som enkeltstående studie, som del av en annen grad (fag 2 eller frie emner), eller utvide studiet til en hel bachelorgrad i medievitenskap.

Les mer om jobbmulighetene

Som medievitenskapstudent i Trondheim blir du en del av et aktivt studentmiljø, som kombinerer faglig utvikling med sosialt samvær.

Linjeforeningen for medievitenskap organiserer både faglige og sosiale aktiviteter, slik som: bedriftspresentasjoner, fagdager, quiz, fotballturneringer og turer.

Trondheim er en unik studentby, med særlig gode muligheter for å engasjere seg i et bredt utvalg av studentmedier.

Les mer om studiemiljøet

Årsstudiet i medievitenskap består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium). Studiet inkluderer emner innen medieestetikk, mediehistorie, medieteori, medieanalyse, mediepedagogikk, mediepsykologi og mediesosiologi.

Les mer om studiets oppbygning

Du søker om opptak via Samordna opptak. Søknadsfristen er 15. april.

Opptakskravet til årsstudiet i medievitenskap er generell studiekompetanse.

Les mer om opptak og opptakskrav

Du må gjerne ta kontakt med våre studieveiledere på:

Kontakt og veiledning