Medievitenskap

Årsstudium, Trondheim

Medievitenskap

Illustrasjonsfoto - hender som blar i bok, foto: Kim Ramberghaug

Om studieprogrammet ÅMV (forside)

Om årsstudiet i medievitenskap

Mennesker i dag lever og opplever gjennom medier. Kan vi forstå verden uten å forstå media? Medievitenskap handler om hvordan mediene former verden og vår opplevelse av den. Du lærer hvordan medier og medieteknologier griper inn i hverdagen vår på stadig nye måter, og hvordan dette må sees i sammenheng med det som skjer i kulturen og samfunnet rundt.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til årsstudiet i medievitenskap er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studiets opptaksside.


Videre studier 

Du kan ta årstudiet som et enkeltstående studium eller som del av en grad. 


Studiets oppbygning

Årsstudiet i medievitenskap består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: kontakt@ikm.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3.


Studiemiljø 


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet. 

06 des 2019

Fakta om studiet

Fakta

Studieprogramkode: ÅMV
Studiepoeng: 60

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 136 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for kunst- og medievitenskap, Det humanistiske fakultet