Årsstudium, Trondheim

Fransk

Kollokvie franskstudenter

Om årsstudiet i fransk

Visste du at fransk er det språket som, nest etter engelsk, brukes mest i internasjonale organisasjoner? I dagens verden er det viktig å kunne flere fremmedspråk enn engelsk, og du vil i løpet av studiet lære deg et av de største språkene i verden. Fransk er offisielt språk i FN, EU, Røde Kors og flere andre internasjonale institusjoner. Du kan ogå søke på årsstudium i Caen i Frankrike.

Franskkunnskaper gir deg nye perspektiver og utvider mulighetene dine til å orientere deg i verden!


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til årsstudium fransk er generell studiekompetanse.

Franskstudiet bygger videre på et nivå som tilsvarer nivå 2 fra videregående skole. Det forventes for eksempel at man kan oppnå minst 50% riktig på denne diagnostiske testen fra Universitetet i Oslo.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studiets opptaksside.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i fransk består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 25.

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Thu, 26 Jan 2017 14:11:26 +0100
Fakta

Studieprogramkode: ÅFRAN
Studiepoeng: 60

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 1744 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet