Årsstudium, Trondheim

Fransk

Kollokvie franskstudenter

Velkommen til studiestart 2018

Tirsdag 14. august: Immatrikulering

Immatrukuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes tirsdag 14. august fra kl. 10:00  til 10:45. 

Oppmøte på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen fra klokken 09.30. 

Etter immatrikuleringsseremonien vil det bli stands og studentinfo før det går opp gratis busser til Dragvoll og andre campus klokken 11.30.

Program og ofte stilte spørsmål

Onsdag 15. august: Vrimledag

Vrimledagen er en informasjonsdag for alle nye studenter på Dragvoll. Gata vil være fylt med stand som viser deg hva Trondheim som studieby kan tilby. Dagen gir en fin anledning til å bli bedre kjent med Dragvoll. Det vil i tillegg holdes aktuelle foredrag for deg som er ny student.

Program for dagen

Torsdag 16. august: Orienteringsmøter og akademisk skriving

10.15-11.15   Mottak og oppmøteregistrering av nye studenter

Oppmøte utenfor auditorium D15.  Studieveilederne ved ISL vil ta imot alle nye studenter og registrere oppmøte. Linjeforeningene/fadderne er også tilstede. Vi spanderer skolebrød og kaffe og te.Dersom du ikke kan delta på møtet, ber vi deg sende en e-post til studieveiledning-isl@hf.ntnu.no.

11.15-12.00     Velkomstmøte for alle nye studenter

Auditorium D15

13.30-14.30     Akademisk skriving del 1

Auditorium D15

Fredag 17. august: Akademisk skriving del 2

10.15-12.00     Akademisk skriving del 2

Auditorium D15

Uke 34: Forkurs i fransk

Nye studenter mottar eget informasjonsskriv om forkurset. 

Nyttig å vite

Fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om årsstudiet i fransk

Visste du at fransk er det språket som, nest etter engelsk, brukes mest i internasjonale organisasjoner? I dagens verden er det viktig å kunne flere fremmedspråk enn engelsk, og du vil i løpet av studiet lære deg et av de største språkene i verden. Fransk er offisielt språk i FN, EU, Røde Kors og flere andre internasjonale institusjoner. Du kan ogå søke på årsstudium i Caen i Frankrike.

Franskkunnskaper gir deg nye perspektiver og utvider mulighetene dine til å orientere deg i verden!


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til årsstudium fransk er generell studiekompetanse.

Franskstudiet bygger videre på et nivå som tilsvarer nivå 2 fra videregående skole. Det forventes for eksempel at man kan oppnå minst 50% riktig på denne diagnostiske testen fra Universitetet i Oslo.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studiets opptaksside.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i fransk består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 25.

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Thu, 26 Jan 2017 14:11:26 +0100
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Studieprogramkode: ÅFRAN
Studiepoeng: 60
Søkerkode (SO): 194 174
Undervisningsform: Heltid

Det humanistiske fakultet
Institutt for språk og litteratur

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)