Fransk

Årsstudium, Trondheim

Fransk

Om ÅFRAN (forside)

Om årsstudiet i fransk

Visste du at fransk er det språket som, nest etter engelsk, brukes mest i internasjonale organisasjoner? I dagens verden er det viktig å kunne flere fremmedspråk enn engelsk, og du vil i løpet av studiet lære deg et av de største språkene i verden. Les mer om studiet.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til årsstudium fransk er generell studiekompetanse.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i fransk består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Studiemiljø 

Franskstudiet ved NTNU har et lite og sammensveiset studiemiljø med en aktiv linjeforening. Les mer om studiehverdagen.

Følg oss på Instagram @snakkebobla og Studentbloggen!


Utenlandsopphold 

På årsstudiet får du mulighet til å reise på et 5 ukers opphold i Caen i Frankrike. 


Læringsutbytte 

Læringsutbyttet sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet og er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

 

17 mar 2020

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Studieprogramkode: ÅFRAN

Studiepoeng: 60

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 174 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet

Instagram @snakkebobla

ISL-studentene på instagram

Følg Ida på årsstudium spansk på instastory på @ntnustudent!

 

Hvorfor studere fransk?

Hvorfor studere fransk?

7 grunner til å studere fransk finner du på STUDENTBLOGGEN!