Fransk

Årsstudium, Trondheim

Fransk

Kollokvie franskstudenter

Om ÅFRAN (forside)

Om årsstudiet i fransk

Visste du at fransk er det språket som, nest etter engelsk, brukes mest i internasjonale organisasjoner? I dagens verden er det viktig å kunne flere fremmedspråk enn engelsk, og du vil i løpet av studiet lære deg et av de største språkene i verden. 


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til årsstudium fransk er generell studiekompetanse.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i fransk består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Studiemiljø 

Franskstudiet ved NTNU har et lite og sammensveiset studiemiljø med en aktiv linjeforening. Les mer om livet som student på fransk.


Utenlandsopphold 

På årsstudiet får du mulighet til å reise på et 5 ukers opphold i Caen i Frankrike. 


Læringsutbytte 

Læringsutbyttet sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet og er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

 

24 okt 2019

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Studieprogramkode: ÅFRAN

Studiepoeng: 60

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 174 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet

Instagram @snakkebobla

Følg ISL-studentene på instagram

Her kan du også stille spørsmål om studiet.  

Hvorfor studere fransk?

Hvorfor studere fransk?

7 grunner til å studere fransk finner du på STUDENTBLOGGEN!