Fransk med didaktikk i Caen

Foto: Zairon, CC BY-SA

Fransk med didaktikk i Caen

Fransk med didaktikk - i Caen, Frankrike- årsstudium

studyprogramme-autofacts-portlet

  • ÅrsstudiumFulltid, 1 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 25
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist15. april
ÅFRANCAEN, Tue Mar 21 12:29:24 CET 2023 | AR

Drømmer du om å bli fransklærer? NTNU tilbyr et årsstudium som foregår ved Universitetet i Caen særlig rettet mot lærere og lærerstudenter. Studiet er også åpent for andre studenter som ønsker å studere fransk i Frankrike. 

Praktisk info studieåret 22/23

 

Målet med årsstudiet er en lærerutdanning i fransk der innsikt og ferdigheter i fransk språk og kunnskaper om fransk samfunn og kultur kombineres med innsikt i og kunnskaper om undervisning i fransk som fremmedspråk. Undervisningen foregår i sin helhet ved Det fransk-norske studiesenteret i Caen i Frankrike

Les mer om hva du lærer

Årsstudium i fransk med didaktikk er et studietilbud rettet spesielt inn mot læreryrket i den norske skolen og inneholder fagdidaktikk. Studiet er først og fremst en videreutdanning for kvalifiserte lærere med fullført praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og et spesialiseringsår for studenter som tar grunnskolelærerutdanning eller femårig integrert lektorutdanning.

Les mer om jobbmulighetene

Les mer om studiemiljøet

Årsstudiet omfatter emner om språk, litteratur, samfunnsforhold og kultur. I språkemnene får du en innføring i det franske språkets grammatikk og analyse av språklige konstruksjoner. Litteratur- og historieemnene gir deg innsikt i ulike sjangre, forfatterskap og perioder. Du lærer å analysere språklige og tematiske trekk ved tekstene du leser og sette dem inn i en litteratur- og kulturhistorisk sammenheng, og du får innblikk i fransk historie og samfunnsliv. Du utvikler også dine muntlige og skriftlige ferdigheter i fransk. Årsstudium i fransk med didaktikk er rettet spesielt inn mot læreryrket og inneholder fagdidaktikk. I fagdidaktikk får du kunnskaper om hvordan du kan undervise i fransk.

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskravet til årsstudium fransk er generell studiekompetanse. Årsstudium i fransk med didaktikk er et studietilbud rettet spesielt inn mot læreryrket i den norske skolen og inneholder fagdidaktikk. Franskstudiet bygger videre på et nivå som tilsvarer nivå 2 fra videregående skole.

Les mer om opptak og opptakskrav her

Kontakt og veiledning