Kulturminneforvaltning

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Kulturminneforvaltning

Akropolis, Hellas. Foto: Aud Mikkelsen Tretvik

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Om studieprogrammet BKULMI (forside)

Hva lærer du?

Er du opptatt av spor fra fortida, hva de betyr, hvordan de skal forvaltes og formidles? Da kan en bachelor i kulturminneforvaltning passe for deg. Den gir både en praktisk og teoretisk innføring i fagfeltet. Dette lærer du på studiet.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars. Slik søker du og dette er opptakskravene.


Jobbmuligheter

Våre kandidater har vist seg aktuelle for en rekke ulike arbeidsgivere. I dag finner du tidligere studenter fra oss ved museer, hos Riksantikvaren, i fylkeskommuner, i kommuner, ved universiteter, i departementene og hos frivillige organisasjoner. Dette kan du jobbe med.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp). Foruten emner fra geografi, historie og arkeologi, består programmet av seks "unike" emner innenfor kulturminneforvaltning: Introduksjon til kulturvern, bygningsvern, lokalhistorie, kulturminnerett og inføring i museologi. I tillegg kommer fellesemner. Slik er studiet bygd opp.


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 6, nivå 4.

Slik tar du kontakt med oss.


Studiemiljø

Linjeforeningen Kultura arrangerer både faglige og sosiale sammenkomster og studieturer. Studiehverdagen på kulturminneforvaltning.


Utveksling i utlandet

Det er mulig å ta deler av studiet ved et utenlandsk lærested. Utveksling i løpet av studiet.

19 nov 2020

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studienivå: Bachelor
 • Studieprogram: Kulturminneforvaltning - bachelorstudium
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 180
 • Studiekode opptak: 194 904
 • Poenggrense: 2020: Alle
 • Poenggrense f.vitnemål: 2020: Alle
 • Ansvarlig: Institutt for historiske og klassiske studier
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Trondheim

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona