Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Kulturminneforvaltning

Akropolis, Hellas. Foto: Aud Mikkelsen Tretvik

Om bachelorstudiet i kulturminneforvaltning

Kulturminneforvaltning er studiet for deg som er opptatt av spor fra fortida, hva de betyr, hvilke verdier de har, hvordan de skal forvaltes og hvordan de skal formidles. Spora fra fortida kan defineres som kulturminner. Disse kan være fra både nær og fjern fortid og eksisterer iblant oss i dag.

For å forvalte og formidle kulturminnene trenger vi et bredt spekter av kunnskaper og ferdigheter. Studiet er derfor tverrfaglig lagt opp, og det gir både praktisk og teoretisk innføring i fagfeltet.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelor kulturminneforvaltning er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Våre kandidater har vist seg aktuelle for en rekke ulike arbeidsgivere. I dag finner du tidligere studenter fra oss ved museer, hos Riksantikvaren, i fylkeskommuner, i kommuner, ved universiteter, i departementene og hos frivillige organisasjoner.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp). Foruten emner fra geografi, historie og arkeologi, består programmet av seks "unike" emner innenfor kulturminneforvaltning: Introduksjon til kulturvern, bygningsvern, lokalhistorie, kulturminnerett og inføring i museologi. Obligatorisk i programmet er også fellesemnene examen philosophicum, examen facultatum og et perspektivemne (22,5 sp).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 40

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 6, nivå 4.


Wed, 01 Feb 2017 16:21:38 +0100
Fakta

Gradsnavn: Bachelor i kulturminneforvaltning
Studieprogramkode: BKULMI
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april


Studiekode: 194 904 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for historiske studier, Det humanistiske fakultet