Institutt for teknisk kybernetikk

Emner som undervises ved instituttet

Generelt

Laboratorier ved ITK
Studiehåndbok for teknologistudiet (sivilingeniør) ved NTNU
Blackboard (e-læringssystem for studenter som følger et emne)

Mastergradsemner

Emne Semester Faglærer Vitass
TTK4100 Kybernetikk intro Høst Jan Tommy Gravdahl Linn Danielsen Evjemo
TTK4101 Instrumentering og måleteknikk Vår Bjørn-Olav Eriksen Kristbjörg Edda Jónsdóttir
TTK4105 Reguleringsteknikk Vår Trond Andresen Erik Wilthil
TTK4115 Lineær systemteori Høst Tor Arne Johansen Kristoffer Gryte
TTK4130 Modellering og simulering Vår Leif Erik Andersson

Eric Bradford

TTK4135 Optimalisering og regulering Vår Lars Imsland Andreas Flåten
TTK4145 Sanntidsprogrammering Vår Sverre Hendseth Kjetil Kjeka
TTK4147 Sanntidssystemer Høst Øyvind Netland Kjetil Kjeka
TTK4150 Ulineære systemer Høst Kristin Ytterstad Pettersen Siri Holthe Mathisen
TTK4155 Industrielle og innbygde datasystemers konstruksjon Høst Jo Arve Alfredsen Waseem Hassan
TTK4175 Instrumenteringssystemer Vår Tor E. Onshus Helge-André Langåker
TTK4190 Fartøystyring Høst Thor I. Fossen Håkon Helgesen
TTK4195 Modellering og regulering av roboter Vår Anton Shiriaev Christian Fredrik Sætre
TTK4200 Matematisk modellering av fysiske systemer - UNIK* Høst Oddvar Hallingstad  
TTK4205 Mønstergjenkjenning - UNIK* Høst Oddvar Hallingstad  
TTK4210 Avansert regulering av industrielle prosesser Vår Morten Hovd Jonatan Klemets
TTK4215 Systemidentifikasjon og adaptiv regulering Høst Ole Morten Aamo Erlend Coates
TTK4220 Dynamikk i sosiale systemer (ikke høst 2017) Høst Trond Andresen  
TTK4225 Systemteori grunnkurs Høst Edmund Brekke  
TTK4230 Automatiseringsteknikk Høst Morten Pedersen  
TTK4235 Tilpassede datasystemer Vår Øyvind Stavdahl Konstanze Kölle
TTK4240 Industriell elektroteknikk Høst Marta Molinas Atle Rygg Årdal
TTK4600 Teknologiforståelse, innovasjon og produktutvikling - UNIK* Høst Oddvar Hallingstad  
TTK4605 Anvendt parameter- og tilstandsestimering - UNIK* Høst Oddvar Hallingstad  
TTK4850 Eksperter i team - Byggelandsbyen Vår Martinius Knudsen  
TTK4851 Eksperter i team - Robot og menneske Vår Geir Mathisen  
TTK4852 Eksperter i team - Snake Robots Vår Mathias Hauan Arbo  
TTK4853 Eksperter i team - Droner Vår Siri Holthe Mathisen  

* TTK4200, TTK4205, TTK4600 og TTK4605 undervises ved UNIK på Kjeller. TTK4205 kan følges som fjernundervisning fra Trondheim, mens TTK4200, TTK4600 og TTK4605 bare kan følges av de som fysisk er på UNIK.

Fordypning (høst) - Praktisk informasjon

Fordypningsemne

Fordypningsprosjekt

Masteroppgave (vår) - Praktisk informasjon


Bachelor-emner

Undervises på campus Kalvskinnet

Emne Semester Faglærer
TELE2001 Reguleringsteknikk Høst Fredrik Dessen
TELE2008 Styresystemer og reguleringsteknikk Vår Arnfinn Hofstad
Fredrik Dessen
Dag Aune
TELE3003 Industriell automatisering Høst Arnfinn Hofstad
Fredrik Dessen
Dag Aune
TPRE2004 Styre- og reguleringsteknikk    
YFL2210 Automatisering Høst Kåre Bjørvik

Studieplan - bachelor


Ph.d.-emner