Bakgrunn og aktiviteter

Geir Mathisen (1956) er professor ved Institutt for teknisk kybernetikk. Han er medlem i Gruppen for Insdustrial Computer and Instrumentation Systems. Mathisen er utdannet sivilingeniør og har en doktorgrad fra Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU.

For prosjektoppgaver høsten 2017, se her.

Se engelsk side for mer informasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Schrimpf, Johannes; Bjerkeng, Magnus Christian; Mathisen, Geir. (2014) Velocity coordination and corner matching in a multi-robot sewing cell. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2014 (IROS 2014), Chicago, Ill. 14-18 Sept. 2014.
  • Lopes, Roberto Rigolin Ferreira; Platou, Rikke Stoud; Hendseth, Sverre; Torrisi, Nunzio Marko; Gregertsen, Kristoffer Nyborg; Mathisen, Geir. (2013) Deploying third party services at smart grids end users using broadband links. 2013 4th IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe (ISGT Europe, Lyngby, 6-9 Oct. 2013.
  • Schrimpf, Johannes; Lind, Morten; Mathisen, Geir. (2013) Real-Time Analysis of a Multi-Robot Sewing Cell. Proceedings of the 2013 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT 2013).
  • Schrimpf, Johannes; Lind, Morten; Skavhaug, Amund; Mathisen, Geir. (2012) Implementation Details of External Trajectory Generation for Industrial Robots. Proceedings of IWAMA 2012 - The Second International Workshop of Advanced Manufacturing and Automation.
  • Schrimpf, Johannes; Lind, Morten; Mathisen, Geir. (2011) Time-Analysis of a Real-Time Sensor-Servoing System using Line-of-Sight Path Tracking. 2011 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) : September 25-30, 2011.
  • Schrimpf, Johannes; Lind, Morten; Ulleberg, Thomas; Zhang, C.; Mathisen, Geir. (2010) Real-Time Sensor Servoing using Line-of-Sight Path Generation and Tool Orientation Control. Proceedings of the 3rd CIRP Conference on Assembly Technology and Systems - Responsive, customer demand driven, adaptive assembly.
  • Mathisen, Geir; Tonello, Andrea M.. (2006) WireNet: An Experimental System for In-House Power Line Communication. 2006 IEEE International Symposium on Power Line Communications and Its Applications.
  • Stavdahl, Øyvind; Mathisen, Geir. (2005) A Bus Protocol for Intercomponent Communication in Advanced Upper-limb Prostheses. MEC '05 - Integrating Prosthetics and Medicine.

Rapport/avhandling