Bakgrunn og aktiviteter

Geir Mathisen er professor ved Institutt for teknisk kybernetikk. Han er medlem i Gruppen for Industrial Computer and Instrumentation Systems. Mathisen er utdannet sivilingeniør og har en doktorgrad fra Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU.

For prosjektoppgaver høsten 2019, se her.

Se engelsk side for mer informasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling