course-details-portlet

TK8108 - Doktorgradsseminar i fiskeri og havbrukskybernetikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig/Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 50/100 D
Arbeider 50/100 A

Faglig innhold

Emnet omhandler spesialiserte emner innen anvendelse av kybernetiske metoder og teknologi i utnyttelsen av marine levende ressurser. Emnets innhold kan tilpasses den enkelte students faglige fokus.

Læringsutbytte

Kunnskap: Emnet skal styrke kandidatenes innsikt innen anvendelse av avanserte kybernetiske metoder og teknologi innen utvalgte områder i fiskeri- og havbrukssektoren. Innholdet i seminaret skal være i kunnskapsfronten og gi et solid grunnlag for kandidatens vitenskapelige arbeid innen dette området. Spesifikke kunnskapsmål for den enkelte gjennomføring spesifiseres og godkjennes av IEs FU. Ferdighet: Kandidaten skal trenes i anvendelse av avanserte kybernetiske metoder i analyse og utvikling av fiskeri/havbruksrelatert teknologi, samt utfordres til en kritisk holdning til etablert kunnskap og innen området. Spesifikke ferdighetsmål for den enkelte gjennomføring spesifiseres og godkjennes av IEs FU. Generell kompetanse: Kandidaten skal kunne sette emnets tema inn i en bredere teknologisk, økonomisk/bedriftsmessig og samfunnsmessig kontekst. Kandidaten skal være kjent med etisk problemstillinger knyttet til temaene. Eventuelle spesifikke læringsmål for den enkelte gjennomføring spesifiseres og godkjennes av IEs-FU.

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer, kollokvier, selvstudium og tilpassede laboratoriums- og prosjektarbeider.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Akvakulturteknologi
  • Teknisk kybernetikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig/Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 50/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU