TK8108 - Doktorgradsseminar i fiskeri og havbrukskybernetikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 50/100 D
Arbeider 50/100 A

Faglig innhold

Emnet omhandler spesialiserte emner innen anvendelse av kybernetiske metoder og teknologi i utnyttelsen av marine levende ressurser. Emnets innhold kan tilpasses den enkelte students faglige fokus. Emnet undervises annet hvert år, neste gang vår 2018.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Emnet skal styrke kandidatenes innsikt innen anvendelse av avanserte kybernetiske metoder og teknologi innen utvalgte områder i fiskeri- og havbrukssektoren. Innholdet i seminaret skal være i kunnskapsfronten og gi et solid grunnlag for kandidatens vitenskapelige arbeid innen dette området. Spesifikke kunnskapsmål for den enkelte gjennomføring spesifiseres og godkjennes av IEs FU.

Ferdighet:
Kandidaten skal trenes i anvendelse av avanserte kybernetiske metoder i analyse og utvikling av fiskeri/havbruksrelatert teknologi, samt utfordres til en kritisk holdning til etablert kunnskap og innen området. Spesifikke ferdighetsmål for den enkelte gjennomføring spesifiseres og godkjennes av IEs FU.

Generell kompetanse:
Kandidaten skal kunne sette emnets tema inn i en bredere teknologisk, økonomisk/bedriftsmessig og samfunnsmessig kontekst. Kandidaten skal være kjent med etisk problemstillinger knyttet til temaene. Eventuelle spesifikke læringsmål for den enkelte gjennomføring spesifiseres og godkjennes av IEs-FU.

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer, kollokvier, selvstudium og tilpassede laboratoriums- og prosjektarbeider.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100 A
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 D
Vår ORD Arbeider 50/100 A
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.