course-details-portlet

TTK4100 - Kybernetikk, introduksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektfremføring 30/100 20 minutter E
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Reguleringsteknisk terminologi og sentrale elementære begreper. Innføring i differensialligninger. Noen enkle, fysiske prosesser, kjent fra dagliglivet, modelleres med tanke på regulering og forklares intuitivt. Disse skal senere demonstreres ved å simulere på datamaskin. Modellering ved hjelp av blokkdiagrammer. Innføring i bruk av simuleringsverktøyet Simulink. Introduksjon av fenomener og begrep i dynamiske (tidsvariable) prosesser.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kunnskap om den generelle oppbygningen til et reguleringssystem. Kunnskap om modellering av fysiske systemer med første- og andreordens differensialligninger. Kunnskap om virkemåten til regulatorer med P, I og D-virkning. Grunnleggende kunnskap om ulineæriteters virkning på et reguleringssystem. Kunnskap om simulering av dynamiske systemer og kunne simulere et slikt system. Kjennskap til reguleringsprinsipper som tilbakekobling og foroverkobling. Ferdighet: Kunne analysere et dynamisk system bestående av en første- eller andre-ordens differensialligning. Kunne designe en (PID)regulator for et slikt system. Kunne simulere et slikt system. Generell kompetanse: Kommunisere om faglige problemstillinger både med spesialister og allmennheten. Grunnleggende systemforståelse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, dataøvinger, laboratorieoppgaver og et praktisk prosjektarbeid. Tre av fem øvinger, laboratorieoppgaver og prosjektarbeid kreves godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oblig

Mer om vurdering

Sluttkarakter i emnet settes på grunnlag av skriftlig eksamen som teller 70% og muntlig prosjektpresentasjon i grupper som teller 30%. Tre av fem øvinger og tre laboratorieoppgaver må også være godkjent for å få adgang til eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Åpent tilgjengelig kompendium utgitt ved instituttet. J.T. Gravdahl, "Kybernetikk introduksjon, innføring i dynamikk og reguleringsteknikk", siste utgave

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for teknisk kybernetikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 D 04.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 27
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 25
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 36
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 50
SL238 Sluppenvegen 14 3
SL520 Sluppenvegen 14 5
Høst ORD Prosjektfremføring 30/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Prosjektfremføring 30/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU