course-details-portlet

TTK4235 - Tilpassede datasystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer C

Faglig innhold

Unified Modeling Language (UML) som et generelt utviklings- og modelleringsspråk innen programvareutvikling. UML gir en standard måte å visualisere utformingen av et system på.

Logikkstyring og programmerbar logisk styring (PLS).
Analyse, utvikling og dokumentasjon av datamaskinbaserte hendelsesdrevne styresystemer, tilstandsmaskinformalismen.

Programmeringsspråket C: pekere og komplekse datastrukturer (arrays og structs). Registernivåoperasjoner, I/O på bitnivå, programvareutvikling basert på C. Avansert programmering, kodestil og netiquette.

Programmering av mikrokontrollere: Micro:Bit, et ARM-basert innebygd system designet av BBC for bruk i datautdanning.

Tasting (sampling) og digitalisering av analoge signaler.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Grunnleggende kunnskap om logikkstyring og PLS.
- Grunnleggende kunnskap om hvordan et datamaskinbasert styresystem er bygd opp og fungerer.
- Kunnskap om programmeringsspråket C, fra høyt nivå som kompilering og lenking, til lavnivåaspekter som pekere, komplekse datastrukturer og registernivåoperasjoner.
- Grunnleggende kunnskap om og sentrale komponenter for signaltilpasing og –omforming.


Ferdighet:
- Kunne analysere, konstruere og implementere enkle styresystemer.
- Kunne benytte relevante verktøy for systemutvikling og dokumentasjon.
- Kunne implementere og vedlikeholde styresystemer skrevet i programmeringsspråket C.


Generell kompetanse:
- Kommunisere om datastyringssystemer og deres funksjonalitet både med spesialister og med systembrukere.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, laboratoriearbeid, dataøvinger og praktiske karaktergivende prosjektarbeider (samarbeidslæring).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen med 70% og arbeider (prosjektarbeid) med 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs, TFE4101 Krets- og digitalteknikk og TDT4102 Prosedyre- og objektorientert programmering, eller tilsvarende.

Kursmateriell

Kursmateriell opplyses ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTK4125 7.5 01.09.2015
TPK4128 3.0 01.09.2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 6
Fordypningstimer: 3

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknisk kybernetikk
  • IKT
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for teknisk kybernetikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 C 25.05.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig eksamen 70/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU