course-details-portlet

TTK4235 - Tilpassede datasystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer C

Faglig innhold

Logikkstyring, tilstandsmaskinformalismen og Programmerbar Logisk Styring (PLS). Analyse, utvikling og dokumentasjon av datamaskinbaserte hendelsesdrevne systemer.

Systemutvikling i henhold til V-modellen, og Unified Modeling Language (UML) som utviklings- og modelleringsspråk innen programvareutvikling.

Programvareutvikling for tilpassede datasystemer i C: pekere og komplekse datastrukturer (arrays og structs), registernivåoperasjoner, I/O på bitnivå og interrupts. Dokumentasjon og kodekvalitet.

Hardware- og mikroprosessorarkitektur, digitalisering av analoge signaler, feltbuss og informasjonsteori. Introduksjon til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Grunnleggende kunnskap om logikkstyring og PLS.
- Grunnleggende kunnskap om hvordan et datamaskinbasert styresystem er bygd opp og fungerer.
- Kunnskap om programmeringsspråket C som omfatter tema som kompilering og lenking, pekere, komplekse datastrukturer og registernivåoperasjoner.
- Grunnleggende kunnskap om og sentrale komponenter for signaltilpasing og –omforming.
- Grunnleggende kunnskap om informasjonsteori og elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Ferdighet:
- Analysere, konstruere og implementere tilpassede datasystemer.
- Benytte relevante verktøy for systemutvikling og dokumentasjon.
- Implementere og vedlikeholde datasystemer skrevet i C.


Generell kompetanse:
- Kommunisere om datastyringssystemer og deres funksjonalitet både med spesialister og med systembrukere.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, laboratoriearbeid og dataøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen med 70% og arbeider (prosjektarbeid) med 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. For at emnet skal være bestått, må alle eksamensdelene vurderes til å ha et nivå som ville ha tilsvart bestått karakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs, TFE4101 Krets- og digitalteknikk og TDT4102 Prosedyre- og objektorientert programmering, eller tilsvarende.

Kursmateriell

Kursmateriell opplyses ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTK4125 7.5 01.09.2015
TPK4128 3.0 01.09.2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 6
Fordypningstimer: 3

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknisk kybernetikk
  • IKT
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for teknisk kybernetikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU