Laboversikt ved instituttet

Institutt for teknisk kybernetikk

Laboversikt ved instituttet

Oversikt over de som har det faglige ansvaret for labbene finnes i emneoversikten.

Timeplaner for Sanntidssal og Forsøkshall.

 

Emne - Studentlab Romplassering Teknisk ansvarlig
TTK4100 Kybernetikk intro    
 • Robotlab
D038, Forsøkshall - galleri Knut Reklev
 • Lego Mindstorms
Grupperom Knut Reklev
 • Nivåstyringslab
D0050, Forsøkshall - underkjeller Rune Mellingseter
TTK4101 Instrumentering og måleteknikk    
 • Strømningslab
D0050, Forsøkshall - underkjeller Rune Mellingseter
 • Nivåmåling
D0050, Forsøkshall - underkjeller Åsmund Stavdahl
 • Temperaturmåling
D038, Forsøkshall - galleri Åsmund Stavdahl
 • Analog motor-lab
D0042, underkjeller Åsmund Stavdahl
TTK4115 Lineær systemteori    
 • Helikopterlab
B117/B121/B125, Elektroblokk B Rune Mellingseter
TTK4135 Optimalisering og regulering    
 • Helikopterlab
B117/B121/B125, Elektroblokk B Rune Mellingseter
TTK4145 Sanntidsprogrammering    
 • Heisstyring med PC
G203, Sanntidssal Knut Reklev
TTK4147 Sanntidssystemer    
 • AVR32 UC3 med og uten FreeRTOS
G203, Sanntidssal Knut Reklev
 • Linux og Real-Time Application Interface (RTAI)
G203, Sanntidssal Knut Reklev
 • QNX
G203, Sanntidssal Knut Reklev
 • Cross-compile AVR32-Linux
G203, Sanntidssal Knut Reklev
TTK4155 Industrielle og innbygde datasystemers konstruksjon    
 • ATMEL AVR byggeprosjekt
G203, Sanntidssal Knut Reklev
TTK4175 Instrumenteringssystemer    
 • Profibus
D0050, Forsøkshall - underkjeller Rune Mellingseter
 • Fieldbus Foundation
D0050, Forsøkshall - underkjeller Rune Mellingseter
 • Hima
D0041 i underkjeller Rune Mellingseter
 • AIM-2000
D0041 i underkjeller Rune Mellingseter
 • ABB AC800M
D0041 i underkjeller Rune Mellingseter
TTK4235 Tilpassede datasystemer    
 • Heisstyring med PLS
G203, Sanntidssal Knut Reklev
 • Heisstyring med PC
G203, Sanntidssal Knut Reklev
 • Mikrokontroller
G203, Sanntidssal Knut Reklev
TTK4240 Industriell elektroteknikk    
 • Motorlab
D0042, underkjeller Åsmund Stavdahl
 • EMC-lab
D0050, Forsøkshall - underkjeller  
TELE2008 Styresystemer og reguleringsteknikk    
 • Automatiseringslab
Vips, 3. etgasje Høgskoleringen 3 Kristian Strøm