course-details-portlet

TTK4900 - Teknisk kybernetikk, masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Det faglige innholdet er avhengig av valgt hovedprofil og valgt oppgave.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Å få dybdekunnskap om teknisk kybernetikk brukt som verktøy innen valgt hovedprofil anvendt på en spesifikk problemstilling.
- Å kunne velge rett metodikk for løsning av problemet.

Ferdighet:
- Å kunne gjennomføre analyse, modellering, simulering og design ved å benytte metoder innen teknisk kybernetikk på et avansert nivå innen valgt hovedprofil.
- God ferdighet i å gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid, inklusive å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultat og framdrift.

Generell kompetanse:
- Kommunisere om faglige problemstillinger både med spesialister og allmennheten.
- Forståelse for vitenskapelige arbeidsmetoder.
- Forståelse for praktisk prosjektgjennomføring.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig arbeid med utviklings- og/eller forskningspreg. Regelmessige møter med faglærer/veileder.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Industriell kybernetikk (MIIK)
Kybernetikk og robotikk (MITK)
Kybernetikk og robotikk (MTTK)

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for teknisk kybernetikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering 31.05.2021

Innlevering 23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU