course-details-portlet

TTK4240 - Industriell elektroteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet skal gi grunnlag for analyse av elektriske og elektroniske komponenter som er sentrale i elektronikk-, elkraft-, telekommunikasjons- og reguleringssystemer. Emnet skal også gi erfaring i laboratoriearbeid for design og implementering av digital styring av elektromotorer, i datahåndtering / analyse.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter fullført kurs skal studenten forstå og kunne gjennomføre:
- stasjonære analyser av kretser ved sinuspåtrykk, dynamiske analyser av RLC-kretser i tidsplanet
- strøm, spenning og effektberegninger
- elektromagnetisme og magnetisk kobling
- lineær og ideell transformator
- bruk av Laplace-transformerte og transferfunksjoner ved design av regulatorer for industrielle system
- elektrisitetsproduksjon
- likestrøms- og vekselstrømsmotorer - kraftforsyninger
- frekvensavhengige kretser; passive og aktive filtre

Ferdigheter:
Etter gjennomført kurs, skal studenten ha:
- god basis for analyse av elektriske og elektroniske kretser, elektrisk kraftgenerering, kraftforsyninger og utforming av reguleringsutrustning for industrielle system.
- erfaring i grunnleggende utforming av digitale styresystem for elektriske motorer gjennom enkle laboratorieoppsett og bruk av standardinstrumenter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og laboratorieoppgaver. Kretssimuleringer vha simuleringsverktøy. 8 av 12 øvinger må være godkjente for å få adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • 8 av 12 øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Nilsson, Riedel: Electric Circuits, 10th ed. Prentice Hall.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknisk kybernetikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for teknisk kybernetikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering
07.12.2020

Innlevering
07.12.2020


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU