TTK4240 - Industriell elektroteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet skal gi grunnlag for analyse av elektriske og elektroniske komponenter som er sentrale i elektronikk-, elkraft-, telekommunikasjons- og reguleringssystemer. Emnet skal også gi erfaring i laboratoriearbeid for design og implementering av digital styring av elektromotorer, i datahåndtering / analyse, bruk av instrumenter og annen laboratorieutrustning og elektromagnetisk kompatibilitet.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter fullført kurs skal studenten forstå og kunne gjennomføre:
- stasjonære analyser av kretser ved sinuspåtrykk, dynamiske analyser av RLC-kretser i tidsplanet
- strøm, spenning og effektberegninger
- elektromagnetisme og magnetisk kobling
- lineær og ideell transformator
- ideell og ikke-ideell operasjonsforsterker
- bruk av Laplace-transformerte og transferfunksjoner ved design av regulatorer for industrielle system
- elektrisitetsproduksjon
- likestrøms- og vekselstrømsmotorer - kraftforsyninger
- elektromagnetisk kompatibilitet
- frekvensavhengige kretser; passive og aktive filtre

Ferdigheter:
Etter gjennomført kurs, skal studenten ha:
- god basis for analyse av elektriske og elektroniske kretser, elektrisk kraftgenerering, kraftforsyninger og utforming av reguleringsutrustning for industrielle system.
- erfaring i grunnleggende utforming av digitale og analoge styresystem for elektriske motorer gjennom enkle laboratorieoppsett og bruk av standardinstrumenter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og laboratorieoppgaver. Kretssimuleringer vha simuleringsverktøy.

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

To kompendier som vil bli gjort tilgjengelige, og
Nilsson, Riedel: Electric Circuits, 10th ed. Prentice Hall.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 01.12.2017 09:00 D2 , R D1-185 Datasal , KJL1 , R73
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.