course-details-portlet

TTK4240 - Industriell elektroteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet skal gi grunnlag for analyse av elektriske og elektroniske komponenter som er sentrale i elektronikk-, elkraft-, telekommunikasjons- og reguleringssystemer. Emnet skal også gi erfaring i laboratoriearbeid for design og implementering av digital styring av elektromotorer, i datahåndtering / analyse.

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter fullført kurs skal studenten forstå og kunne gjennomføre: - stasjonære analyser av kretser ved sinuspåtrykk, dynamiske analyser av RLC-kretser i tidsplanet - strøm, spenning og effektberegninger - elektromagnetisme og magnetisk kobling - lineær og ideell transformator - bruk av Laplace-transformerte og transferfunksjoner ved design av regulatorer for industrielle system - elektrisitetsproduksjon - likestrøms- og vekselstrømsmotorer - kraftforsyninger- frekvensavhengige kretser; passive og aktive filtre Ferdigheter: Etter gjennomført kurs, skal studenten ha: - god basis for analyse av elektriske og elektroniske kretser, elektrisk kraftgenerering, kraftforsyninger og utforming av reguleringsutrustning for industrielle system. - erfaring i grunnleggende utforming av digitale styresystem for elektriske motorer gjennom enkle laboratorieoppsett og bruk av standardinstrumenter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og laboratorieoppgaver. Kretssimuleringer vha simuleringsverktøy. 8 av 12 øvinger må være godkjente for å få adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • 8 av 12 øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Nilsson, Riedel: Electric Circuits, 10th ed. Prentice Hall.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ELEG1001 2.5 HØST 2023
ELEA1001 2.5 HØST 2023
ELEA1002 5.0 HØST 2023
ELET1001 2.5 HØST 2023
ELET1002 5.0 HØST 2023
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknisk kybernetikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for teknisk kybernetikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 05.06.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 33
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 59
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 48
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU