Kybernetikken i media

Institutt for teknisk kybernetikk

Kybernetikken i media


Martin Føre, førsteamanuensis ved Institutt for teknisk kybernetikk, NTNUMartin utvikler digital tvilling av fisk – forventer å bruke de neste 30 årene på oppgaven

- Bruker ny teknikk for å lage digital tvilling av biologi.

Digitale tvillinger - virtuelle kopier av fysiske ting - er allerede utbredt i blant annet byggebransjen og olje- og gassindustrien, men i havbruk er det fortsatt et stykke igjen før man får en fullgod modell. For å få til det må man lage en virtuell kopi av et biologisk system, altså fisken, sier Martin Føre, førsteamanuensis ved Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU.

Les mer på tu.no


Frimerke: ultralydteknologi for hjerteundersøkelser. Designer: Enzo FingerHjerneforskning. Designer: Enzo FingerForskning, innovasjon og teknologi på nye frimerker

Hjerneforskning og ultralydteknologi for hjerteundersøkelser er tema for de to første frimerkene i Postens nye serie om forskning, innovasjon og teknologi.

De to første frimerkene har helse som tema. Det første viser det Nobelkomiteen kalte hjernens GPS da Edvard og May-Brit Moser fikk Nobelprisen i fysiologi og medisin. Frimerket viser rutenettverket av celler i hjernen som er avgjørende for evnen til å orientere seg.

Det andre frimerket viser ultralydteknologi for hjerteundersøkelser, som er utviklet av Bjørn Angelsen og Liv Kristin Hatle. Horten-firmaet Vingmed kom inn som samarbeidspartner på slutten av 1970-tallet for å videreutvikle teknologien.

Som doktorgradsstipendiat ved NTHs Institutt for teknisk kybernetikk, nåværende NTNU, gjorde Bjørn Angelsen i 1973 de første forsøkene på bruk av ultralyd på hjertet og ble en av pionérene innenfor ultralydforskning. Han utviklet en prototype for blodstrømsmåling ved hjelp av dopplereffekten, til diagnostisering av hjerte- og karsykdommer.

Les mer på forskningsradet.no
Les mer på posten.no


SPENT: Håvard Fjær Grip frå Noreg har vore leiande i utviklinga av minihelikopteret til NASA som om sju månadar skal prøve å fly på Mars. Her viser han fram modellen av helikopteret som har han heime i stova. Han seier det kriblar i magen.Nordmann skal styre det første flygande fartøyet på Mars

Helikopteret «Ingenuity» kan bli det første fartøyet som flyr på ein annan planet. Og det med ein trønder bak spakane. – Det er ekstremt spennande. Det er draumejobben for nokon med min bakgrunn å få lov å fly eit helikopter på ein annan planet, seier Håvard Fjær Grip.

Håvard Fjær Grip er utdanna sivilingeniør med doktorgrad innan kybernetikk ved NTNU. Han jobbar til dagleg i dag ved NASA Jet Propulsion Laboratory og California Institute of Technology i Pasadena like utanfor Los Angeles.

Les mer på nrk.no
Les mer på tu.no
Les mer på adressa.no


This is what the leading edge of a UAV wing looks like without the use of the D•ICE system. Photo: Richard Hann/UBIQUBIQ Aerospace Brings the First Drone De-Icing System to Market

In 2013 Ph.D. candidate Kim L. Sorensen and his advisor, IEEE Senior Member Tor Arne Johansen, talked with U.S. Coast Guard representatives about a relatively new challenge for the military: the buildup of ice on drones and other unmanned aerial vehicles. UAVs weren’t outfitted with protection to eliminate ice buildup.

Read more in IEEE Spectrum


Medlemmer av Ascend NTNU programmerer autonome droner som styrer seg selv, og av og til tar i mot beskjeder gjennom tale. Foto: Ascend NTNUMøt Ascend NTNU, som er i verdenstoppen med autonome droner

I år er de 42 medlemmer fra 10 ulike studieretninger, men naturlig nok mange fra tekniske studier, og aller flest fra Kybernetikk og Robotikk. Sammen utgjør de et styre, gruppeledere og seks undergrupper: Control, Perception, AI, Hardware, Alpha Pilot og Marketing.

Les mer i kode24


NTNU-professor Kristin Ytterstad Pettersen er en pioner på sitt fagfelt. Hun er første nordmann som får den prestisjetunge BODE-prisen. I tillegg er hun den andre kvinnen i verden som mottar denne utmerkelsen – i et fagfelt som fortsatt er ganske mannsdominert. Illfoto: Kai DraglandDenne prisen setter Norge på det internasjonale kartet

Kybernetikk-professor Kristin Ytterstad Pettersen har mottatt BODE-prisen for sin banebrytende forskning innen undervannsrobotikk. Det er en av de mest prestisjetunge teknologiprisene i verden.

Les mer i Gemini


Kristin Ytterstad Pettersen, professorSnake Robots exploring the oceans

Kristin Ytterstad Pettersen, professor at the Department of Technical Cybernetics and Key Researcher at NTNU AMOS, has been invited to give a lecture at the science festival "The Big Challenge"

See the lecture "Snake Robots exploring the oceans" on NRK.no


Icing on dronesIcing on Drones and Wind Turbines

A topic that has recently become a focus of research is icing on unmanned aerial vehicles, which in everyday language are known as drones. The wind power industry has a lot to gain from drone icing research. The physics of ice accretion on these is very similar, which means that tools validated for drone icing will also be applicable to wind turbine icing.

Read more in windtech-international.com (no pay-wall).


Stormy seas with ship and droneDroner som fanger droner

Hvordan fanger du en drone som flyr i 70 km/t over et skip? Med snøre.

Det finnes flere løsninger for å fange fastvingedroner fra skip, men forskere ved Institutt for teknisk kybernetikk ved NTNU mener deres metode er bedre. Den går ut på at to selvstyrte multikoptere med en line mellom seg tar av fra skipet, og mottar posisjon og planlagt bane til fastvingedronen. Gjennom å strekke linen mellom seg på samme kurs som dronen, og litt lavere, etableres en sperreline.

Les mer i Gemini


Denne skapningen skal testes og trenes i Trondheimsfjorden. Foto: EelumeSlangerobot klar for vaktmesterjobb i havdypet

En slangerobot skal snart avlaste dykkere og miniubåter i Nordsjøen. Men først skal den testes i Trondheimsfjorden. Ved Åsgardfeltet er det mellom 240 og 310 meter dypt. Feltet er blant de største utbyggingene på norsk sokkel med mange brønner og mye utvinningsutstyr på havbunnen. Dette utstyret må overvåkes og vedlikeholdes, og det er ingen enkel sak. Derfor er det utviklet slangeroboter som skal bistå som smarte vaktmestre og reparatører. Teknologien er basert på forskning ved Institutt for teknisk kybernetikk.

Les mer i Gemini
Les mer på forskning.no


Ocean ObservationInnovative Ocean Research from NTNU to Ride on the NanoAvionics M6P Nano-Satellite Bus

NanoAvionics has been awarded a publicly-tendered contract to supply the M6P 6U nano-satellite bus to the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). The M6P’s unique competitive advantages will deliver high performance, the pointing accuracy and multi-year service life required of NTNU’s HYPer-spectral Satellite for ocean Observation (HYPSO). Once in Sun-synchronous orbit, the M6P-based HYPSO will monitor algal blooms and other aspects of ocean health in an autonomous synergy with robotic agents at the Norwegian coast.

Read more about Nano Avionics 6U nanosatellite bus M6P


I prosjektet Orbit lærer studenter å bygge satellitter etter CubSat-standarden.Bygger småsatellitter for å overvåke havet

Ved NTNU bygges det små satellitter til havovervåkning. Sammen med droner, og fartøy på og under vann, vil informasjon kunne samles inn på en måte som aldri har blitt gjort før. For eksempel kan giftige alger oppdages tidligere, og oppdrettsfisk slippe å bøte med livet.

Les mer i Gemini


Forskningsmiljøer ved NTNU og SINTEF har utviklet slangeroboter som blant annet kan drive vedlikehold av installasjoner under vann. Spin-off-selskapet Eelume jobber med videreutvikling og kommersialisering av slangerobotene. Foto: EelumeKybernetikerne – teknologiens styrmenn

Kybernetikerne omtales som fremtidens elite i arbeidslivet og er etterspurt i mange forskjellige bransjer.

Automatisering og robotisering av stadig flere arbeidsoppgaver og en utvikling som går i stor fart, fører til at mange kappes om kybernetikk- og robotikk-studentene.

– Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at hver tredje norske arbeidsplass vil være berørt av automatisering og robotisering i 2035. Det må både samfunnet, arbeidsgivere og arbeidstagere være forberedt på. Denne utviklingen skaper store utfordringer, men gir også enorme muligheter.

Les mer i Gemini


Pål Liljebäck, Arne Kjørsvik og Kristin Ytterstad Pettersen ved slangeroboten som kan være i bruk allerede i 2019. Foto: Julie Gloppe Solem, NTNU Kjempeslangen i havdypet

Roboten ligner mest av alt en kjempeslange som snor seg gjennom vannet. Men denne slangen skal hjelpe til på store havdyp.

– Slangeroboten vår er en ultrafleksibel farkost, sier Arne Kjørsvik, daglig leder i Eelume, en spin-off fra NTNU. Slangeroboten består av flere sammenkoblete moduler. Hver modul er altså for så vidt en selvstendig enhet, men modulene jobber sammen. Den kombinerer det beste fra flere verdener.

Les mer i Gemini


Knekket koden: Professor Kristin Ytterstad Pettersen ved institutt for teknisk kyberteknikk, NTNU skjønte matematikken som gjorde det mulig å styre slangeroboter. FOTO: KAI T. DRAGELANDPROFILEN:
Forsker Kristin Y. Pettersen utvikler slangeroboter, men foretrekker blyant og papir fremfor avansert programvare.

For at kreativitet skal kunne skje må man koble av. Det nytter ikke å være kreativ når hodet er fylt opp med et annet problem.

Ingen som kjenner henne godt ber om morgenmøter. De venter heller ikke svar på e-poster før godt ut på dagen. Professor Kristin Ytterstad Pettersen er ikke et B-menneske, men de tidlige timene vil hun ha for seg selv og sin forskning.

Les mer i TU


Kontroll: Morten Breivik og Instititutt for teknisk kybernetikk vil ta kontroll over big data, og skaper et helt nytt fag for å sikre at mennesker alltid står øverst i beslutningshierarkiet. FOTO: JOACHIM SEEHUSENET HELT NYTT FAG

Institutt for teknisk kybernetikk er i ferd med å ansette en professor i Big Data Cybernetics. Den største utfordringen er at faget ikke finnes.

Instituttledelsen vil koble kybernetikk og kjemometri. Målet er å modellere virkelighetens rom, tid og egenskaper ved å kombinere teoridrevet modellering med datadrevet modellering. Forskerne ønsker å kombinere vitenskapelig forkunnskap om naturlover med massive strømmer av måledata, i et statistisk stabilt og menneskelig tolkbart rammeverk. – Big Data Cybernetics skal skape bro mellom autonome (selvstyrte) systemer og mennesker, som står på toppen av beslutningshierarkiet, forteller instituttleder Morten Breivik.

Les mer i TU


Doktorgradsstipendiat Siri Holthe Mathisen skal konkurrere i Forsker Grand Prix i Trondheim i september. Her vil hun fortelle om det å få en flydrone til å lande trygt på et lite område. Foto: Stein Roar Leite Løser ligninger som styrer droner

Hvordan får du en flydrone til å lande uten rullebane? Du bruker matematikk, selvfølgelig!

En flydrone kan løse oppgaver som er vanskelige eller farlige for mennesker. Den kan fly lenger, høyere og bære tyngre enn en helikopterdrone. Men der helikopterdronen kan lande loddrett på en liten flekk, trenger flydronen en lang rullebane for å komme seg velberget tilbake på bakken.

Det problemet skal doktorgradsstipendiat ved NTNU, Siri Holthe Mathisen, løse – gjennom å mikse en god dose matematikk med litt aerodynamikk, flyteknikk og programmering.

Les mer i Gemini.no


Ny Eyde-Trainee er på plassNy Eyde-Trainee

Traineen skal gjennom 18 måneder være utplassert i tre medlemsbedrifter. I denne runden er dette Saint Gobain CM i Lillesand, Elkem i Kristiansand og GE Healthcare på Lindesnes. Det er andre gang klyngen gjennomfører en trainee-ordning på tvers av bedriftene.

Eyde-klyngens nye trainee er Solveig Seinsland fra Steinsland i Birkenes kommune. Hun er gift med Simon og nyutdannet med master i Industriell Kybernetikk fra NTNU.

Les mer på eydecluster.com


Illustrasjon: NTNUNORGE, EN LEDENDE AKTØR INNEN DRONEFORSKNINGEN

Selv om Forsvaret har begrenset innsats innen droneutvikling og bruk, så har vi i Norge flere anerkjente miljøer innen forskning og sivil bruk av både droner og undervannsfarkoster.

FFI har et vel etablert forskningsmiljø, som har støttet Forsvaret i både utredninger og konkret med etablering av drift av mindre UAS systemer. FFI har også vært sentrale i utviklingen av den etter hvert så kjente mikrodronen “Black Hornet” på 16 gram, som nå selges internasjonalt av Prox Dynamics. I Tromsø er det etablert et senter som både driver forskning og spesifikt utdanning innen droneoperasjoner, Northern Resarch Institute (NORUT).

Det største miljøet finnes allikevel i Trondheim, på NTNU Kybernetikk og ved AMOS sentret.

Les mer i LUFTLED


Photo by Tove Lise Mossestad. From left: Hars Erik Berge, UTF - Trond Lægreid, Sparebanken Vest - Kristin Y. Pettersen, Eelume - Asle J. Hovda, Eelume - Owe Hagesæther, GCE SubseaNTNU AMOS/ITK spin-off-company is given GCE Subsea Upcoming Company of the Year Award, 2016

This year's Subsea Upcoming Company of the Year award is given to a disruptive technology for inspection, maintenance and repair operations for the subsea related industries.

The award «Subsea Upcoming Company of the Year» is granted every year to a young company in the subsea industry. This year, the award goes to the Trondheim-based company Eelume for their resident autonomous intervention vehicles.

Read more in GCE Subsea


PhD student Henrik AnfinsenBest Student Paper Award at the 2016 European Control Conference

PhD student Henrik Anfinsen receives the Best Student Paper Award at the 2016 European Control Conference in Aalborg, Denmark, for the paper Estimating the left boundary condition of coupled 1-d linear hyperbolic PDEs from right boundary sensing, co-authored by Professor Florent Di Meglio (MINES ParisTech) and Professor Ole Morten Aamo. The motivation for the work comes from oil wells, whose multiphase flow dynamics is governed by hyperbolic partial differential equations in which uncertain parameters typically appear in the down-hole boundary condition, while measurements are limited to the top-side platform. Anfinsen’s PhD work is funded by VISTA – a basic research program in collaboration between The Norwegian Academy of Science and Letters and Statoil.

ECC 16


 Prototypdronen over en bakkerobot. Foto: Eirik Helland UrkeNTNU går løs på en «umulig» droneoppgave

Studentorganisasjonen Ascend NTNU ble stiftet i fjor og skal i sommer som første nordiske lag delta i International Aerial Robotics Competition (IARC) i USA.

– Målet med konkurransen er å drive teknologien for autonome droner framover. Dette er et slags drone-VM, forteller prosjektleder Marius Maaland. Dette er mer avansert enn å handle inn en drone på nett og kappfly denne. I stedet presenterer konkurransen meningsfulle og nyttige oppdrag som betegnes som «umulige» å løse på det tidspunktet de lanseres, og som altså skal hjelpe utviklingen innenfor autonom robotikk. 

Studentene har et kunnskapssamarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), mens hovedsponsoren er Kongsberg Defence Systems (KDS). Etter at eksamener er unnagjort, reiser teamet til Kongsberg i starten av juni. Her skal den siste testingen og finpussen gjennomføres før avreise til USA. Studentene er høyst velkomne til teknologibyen:

– Autonomi og robotisering er områder der vi må ha spisskompetanse om vi skal lykkes også i framtida. Et prosjekt som kombinerer dette, med store krav til innovasjon og nytenkning, er bortimot det perfekte prosjektet for oss å støtte, sier KDS-direktør Harald Ånnestad til Teknisk Ukeblad.

Les mer i TU


Professor Thor Inge Fossen. FOTO: NTNUIEEE gjør ære på kybernetiker

Professor Thor Inge Fossen ved Institutt for teknisk kybernetikk høster internasjonal anerkjennelse for sin forskning. Nå er han blitt IEEE Fellow.

Det er ikke mange nordmenn som kan smykke seg med denne tittelen, og det er nok stas for Fossen at han nå havner i samme selskap som instituttets grunnlegger, Jens G. Balchen.

Les mer i Universitetsavisa
Les intervju i IEEE CONTROL SYSTEMS MAGAZINE


Å måle blodsukker og regne ut hvor mye insulin du trenger, kan bli helt unødvendig i framtiden. Flere forskningsmiljøer jobber for å utvikle en kunstig bukspyttkjertel som gjør alt for deg. (Illustrasjonsfoto: Monkey Business Images/Shutterstock/NTB scanpix.)Vil lage kunstig kjertel til diabetikere

Norske forskere er med i kappløpet om å lage kunstig bukspyttkjertel. Nyvinningen kan overta for sprøyter og insulinpumper.

En forholdsvis liten forskergruppe ved NTNU har fått i underkant av 25 millioner fra Forskningsrådet for å forsøke å lage en kunstig bukspyttkjertel. Det kan få stor betydning for en stor gruppe mennesker:

– Målet med prosjektet er at man nesten skal glemme at man har diabetes type-1, sier Sven Magnus Carlsen, lederen av gruppa. Han er endokrinolog – en ekspert på hormoner.

I tillegg til Carlsen består gruppa av blant annet kybernetikere. De er eksperter på styringen i maskiner og levende systemer, som for eksempel roboter.

Les mer på forskning.no
Se også Artificial Pancreas Trondheim (APT) research group.
Kybernetikere i APT: Øyvind Stavdahl, Anders Fougner, Konstanze Kölle, Patrick Bösch og Harald Martens.


Slange i vann: En prototype av en ny slangerobot er snart klar for testing. Denne er utviklet tidligere. Fra v. teknologisjef Pål Liljebäck i selskapet Eelume, daglig leder Kristin Y. Pettersen i Eelume, divisjonsdirektør Bjørn Jalving i Kongsberg Maritime og forsknings- og teknologisjef Elisabeth B. Kvalheim i Statoil. Foto: Glen Musk, ADRESSEAVISENSlangeroboter skal revolusjonere vedlikeholdet subsea

Ved NTNU og SINTEF i Trondheim har man i over 10 år forsket på roboter, som kan gjøre stadig mer avanserte oppgaver. I fjor fattet Statoil og Kongsberg Maritime (en del av Kongsberg Gruppen) interesse for et prosjekt som drives fra selskapet Eelume AS. Bak selskapet står blant andre Pål Liljebäck og Kristin Y. Pettersen, begge med NTNU-bakgrunn.

Robotene skal være permanent stasjonert under vann på feltet, og kan gjennomføre både selvstyrte og fjernstyrte inspeksjoner. Dermed trenger de ikke overflatefartøy med mannskap som både koster penger og begrenser bruken.

I tillegg gjør slangeformen at robotene kommer til på langt flere plasser enn dagens firkantede ROV-er. Robotene vil med andre ord fungere som en slags selvgående vaktmester på havbunnen.

Les mer i Adressa
Les mer i E24
Les mer i TU


Armbånd for diabetikere: Med den nye norske multisensoren kan diabetikere få glukoseverdien rett på armen uten å stikke seg. (Foto: orv)400 millioner mennesker i verden trenger en slik dings. Nå kommer en norsk revolusjon

Med den nye norske multisensoren kan diabetikere få glukoseverdien rett på armen uten å stikke seg.

Det har vært jobbet med dette problemet i 30 år uten at noen har klart å løse det som har vært omtalt som den medisinske teknologiens hellige gral.

Steinar Sælid, som har en teknisk CV en egen artikkel verdig, fikk en idé. En riktig god en. Og i et slikt hode faller ikke ideer på steingrunn. Sælid har doktorgrad fra NTNU innen teknisk kybernetikk og automatisering og en lang karriere, som blant annet innebar grunnleggende arbeid med dynamisk posisjonering av skip og rigger.

Grunnen til at Prediktor Medical kan konkurrere med nøyaktigheten til sensorer som stikkes inn i kroppen er at de bruker to uavhengige måleprinsipper og gjør langt flere målinger enn en kjemisk sensor i samme tidsintervall. Det gjør også at de kan følge utviklingen av glukosen mye tettere og potensielt regulere den bedre. Spesielt når de på et senere tidspunkt skal koble sensoren til en insulinpumpe.

Les mer i TU


Skywalker Technology X8 Flying Wing. Kim Sorensen, Norwegian University of Science and TechnologyNew Technologies Aid Arctic Operations

AMOS/NTNU researcher Kim Sørensen contributes with new technology for ice protection on unmanned aerial vehicles in order to enable arctic operations:

“Icing has some really, really bad impacts on the aerodynamics of the airfoil”, explained researcher Kim Sorensen, a doctoral candidate at the university’s Autonomous Marine Operations and Systems (AMOS) program.

Les mer i insideunmannedsystems.com


Professor Marta Molinas og doktorgradsstipendiat Atle Rygg Årdal i laboratoriet for droner. Foto: NTNUForsker på tankestyring

Studenter ved NTNU har allerede greid å styre en drone kun ved hjelp av blunking. Nå håper de å kunne bruke kunnskapen til å utvikle hjelpemidler som styres bare med tanken.

Nettstedet Gemini melder at de to studentene Sumit Kumar Ram og Geir Kulia ved Institutt for teknisk kybernetikk ved NTNU, i løpet av to måneder greide å utvikle en avansert styring av en drone ved hjelp av signaler fra hjernen. Studentene brukte et EEG hodesett som leste hjerne­bølgene og ga dronen instrukser når studentene blunket med øynene. To blink fikk dronen til å lette. Ett blink styrte den enten framover eller bakover.

Professor Molinas forklarer at droneprosjektet var ment som et eksempel på hva som er mulig å få til ved hjelp av hjernekraft. På sikt håper hun at forskningen kan bidra til å utvikle analysemetoder som kan brukes til å utvikle diverse medisinsk utstyr og hjelpemidler som kan kontrolleres med hjernen og som kan brukes av funksjonshemmete.

Les mer i TU
Les mer i Gemini


Teknologicamp: Stine Olava Faksdal var en av 160 deltakere på teknologicampen på NTNU i år. (Foto: Kai T. Dragland)Får møte mektige kvinner i Brussel

Ved å plukke løs deler fra røykvarslere og radiobiler laget Stine Olava Faksdal sin første robot. Nå er hun klar for teknologikongress i Brussel.

Forrige uke var Faksdal deltaker på teknologicampen som er arrangert av NTNU og jente- prosjektet Ada, som er IE- fakultetets jentesatsing som har som mål at det utdannes flere kvinner på området.

– Jeg har bestandig likt realfag veldig godt, og helt siden jeg var yngre, har jeg holdt på med elektronikk, sier Stine Olava Faksdal.

17-åringen kommer fra Jøa, og går andreåret på forskerlinja ved KVT i Trondheim. Drømmen hennes er noe ulik det mange andre jenter på hennes alder – etter videregående håper hun nemlig å komme inn på kybernetikk og robotikk ved NTNU.

Kybernetikk og robotikk vil gi henne flere yrkesmuligheter, og hun håper inderlig å komme inn på studiet.

– Jeg synes det høres ut som ei spennende linje med mange muligheter. Jeg kan for eksempel jobbe med selvstyrte proteser og innenfor marin sektor.

Les mer i namdalsavisa.no


NTNU skal i samarbeid med Kongsberg Gruppen etablere verdens første professorat innen «Big Data Cybernetics» som kombinerer fagområdene kjemometri og kybernetikk. Konsernsjef i Kongsberg Gruppen, Walter Qvam og rektor ved NTNU, Gunnar Bovim, har inngått en samarbeidsavtale om utvikling av "Big Data Cybernetics"  Konsernsjef i Kongsberg Gruppen, Walter Qvam og rektor ved NTNU, Gunnar Bovim, har inngått en samarbeidsavtale om utvikling av "Big Data Cybernetics"Verdens første professorat innen "Big Data Cybernetics"

NTNU skal i samarbeid med Kongsberg Gruppen etablere verdens første professorat innen «Big Data Cybernetics» som kombinerer fagområdene kjemometri og kybernetikk.

Dagens metoder for å beregne sammenhenger mellom ulike fenomener basert på store datamengder gjøres i stor grad uten at resultatet gir en intuitiv forståelse for de underliggende årsaksforholdene bak sammenhengene. Nå skal teoridrevne og datadrevne metoder kobles sammen i det nye fagfeltet «Big Data Cybernetics», og oversette det vi i dag kjenner som «Big Data» til «Smart Data».

- Gaveprofessoratet innebærer at NTNU og Institutt for teknisk kybernetikk vil være først i verden med et professorat i "Big Data Cybernetics", og drive banebrytende, verdensledende forskning. Med denne stillingen vil vi på NTNU etter hvert kunne utdanne en helt ny type kandidater for avansert, forskningsbasert verdiskapning i Norge. De vil være mestere i tolkning av store datastrømmer i sann tid, på en intuitiv forklarbar måte for mennesker, sier rektor ved NTNU, Gunnar Bovim.

Les mer i Laagendalsposten


Henning Stenersen (25) er nyansatt kybernetiker i Nordic Semiconductor. Her fra selskapets test-laboratorium. Foto: Erlend Tangeraas LygreNORDIC SEMICONDUCTOR: På ti måneder har de ansatt 160 nye ingeniører

Siden årsskiftet har nyansatte ingeniører toget inn i de ulike avdelingene. Flere av dem er senioringeniører rekruttert fra andre land. Et lite knippe er tidligere oljearbeidere med IT-kompetanse, mens enkelte er nyutdannede studenter.

En av disse er Henning Stenersen, som i vår fullførte en mastergrad i kybernetikk ved NTNU.

– Vi er mange nye her nå. Flere av de jeg studerte med endte opp her i Nordic, sier den nyansatte kybernetikeren.

Han er en av rundt 70 personer som i år ble uteksaminert fra NTNU med den ettertraktede kompetansen.

– Det er en del ulike spesialiseringer man kan ta på kybernetikk. Selv jobbet jeg blant annet med et autonomt fartøy før jeg til slutt endte opp innvevde systemer på vitnemålet, forklarer 25-åringen.

I dag jobber han med integrasjon mellom selskapets brikker og Apples Homekit-løsning for hjemmeautomatisering. Systemet lar Apple-brukere kommunisere med sensorer og enheter rundt omkring i huset. Det være seg lyspærene, plantene eller dørklokka.

Les mer i TU


Norges kuleste sommerjobb? Fra venstre bak: Håkon Grøtte, Lars-Christian Tokle, Håkon Norbye, Sølve Dahlin Sæter, Vegard Saga, Vetle Fredriksen Bjørnstad, Trym Tarjeison Lekva, Endre Gjølstad Fra venstre foran: Harald Kjørholt, Mads Fornes, Eirik Lid, Ivan Sjøberg, Aksel Øvern Ikke tilstedet: Eskil Hølland, Morten Jansrud, Øystein Lasson Foto: Petter Karl Aanonsen/Kongsberg GruppenVennegjengen kapret drømmesommerjobben

Lars-Christan Tokle (23) studerer til daglig teknisk kybernetikk på NTNU i Trondheim. Sammen med sine studiekamerater var han med på en konkurranse i regi av Kongsberg Gruppen i fjor høst. Da kom de i snakk med konsernsjefen, og enden på visa var at han og de 15 andre fikk sommerjobb.

– Som kybernetiker er det å få sommerjobb i Kongsberg Gruppen som en drøm. Jeg vet det er mange som mener jeg er svært heldig som får jobbe med vennene mine på et prosjekt som dette, forteller Tokle.

Oppgaven de har fått er å lage en ubemannet båt som skal kunne kjøre en rute, alt styrt fra land. De har totalt sju uker på seg før resultatet skal presenteres.

– Vi har fått en vannskuter som vi bygger om. Det er mye arbeid, både innenfor design, programmering, regulering, elektronikk og mekanikk, forklarer han. Det er veldig motiverende å se at vi har stor nytte av det vi har lært i utdanningen på NTNU.

Les mer i TU
Les mer i Åndalsnes Avis
Les mer i Gudbrandsdølen Dagningen
Les mer i NEA Radio
Les mer på iTromsø


Dynamisk posisjonering gjør at plattformer og skip kan holde posisjonen sin i sjøen uten å ankre eller line. Foto: Statoil Juvelen i kronen

TEKNISK BRAGD: Dynamisk posisjonering høres ikke mye spennende ut for den uinnvidde, men har bidratt til å gi Norge gigantiske inntekter. Dette er også et område der et norsk firma er dominerende i verden.

Teknisk Ukeblads lesere kåret dynamisk posisjonering fra Kongsberg Maritime til den største ingeniørbragden i Norge etter krigen.

Den opprinnelige tanken kom fra en av NTNUs forgjengere, NTH, der professor Jens Glad Balchen hadde en idé som han gjerne ville gjøre om til en forretning.

Han visste at nye fremskritt innenfor kybernetikken kunne brukes, spesielt en mer nøyaktig beregningsmåte, et kalmanfilter, basert på Rudolf E. Kálmáns teorier. Så hvorfor kunne ikke KV bli med på å lage sine egne systemer? Nå skulle vi jo utvinne olje langt til havs også, så det ville trengs. Ikke før i 1973 ble KV interessert, etter at Jens Glad Balchen igjen hadde tatt kontakt.

Les mer på Gemini.no


Instituttleder Morten Breivik og institutt for teknisk kybernetikk på NTNU er eneste universitet i Norge som kan tilby studentene eget UAV-laboratorium. Her tilbys både kompliserte UAVer til forskning, og enklere modeller studentene kan øve seg med – og gjerne kræsje. Foto: Joachim Seehusen NTNU-jubileum for kybernetikere

– Vi eier ikke noe område, vi leverer en muliggjørende teknologi. Slik beskriver instituttleder Morten Breivik ved Institutt for teknisk kybernetikk på NTNU hvordan kybernetikken er plassert i jungelen av tekniske fagområder. Mens de fleste andre institutter har et eierskap til et definert område, som bygg- og miljøteknikk, eller oljefagene, brukes kybernetikk på nær sagt alle områder.

– Kybernetikere er som poteten, de kan brukes i nesten enhver teknisk problemstilling. De er ekstremt viktige for næringslivet, sier IPR-manager Ola Erik Fjellstad ved Kongsberg Seatex. Fjellstad var invitert til å holde et innlegg for nærmere 500 inviterte gjester under fagdagen 7. november som markerte 60-årsjubileet til instituttet.

Les mer i Teknisk Ukeblad / Automatisering


​Foto: FFIFFI og NTNU har signert rammeavtale

Avtalen om faglig samspill og forskerutdanning vil først og fremst gjelde autonome og ubemannede systemer, som er et viktig satsingsområde for FFI.

​– NTNU er en viktig rekrutteringsarena for FFI, og vi ønsker å bidra til å utvikle den faglige virksomheten og undervisning på dette området. Konkret ønsker vi også å knytte til oss doktorander og mastergradsstudenter som bidrag til vår egen faglige satsing, sier Stein Grinaker, forskningssjef ved FFI.

Les mer på FFI.no


Slangeroboter kan hjelpe tradisjonelle rovere ved utforskning av andre planeter, som her på mars. Roboten kan for eksempel utgjøre den ene armen på et kjøretøy, og koble seg av, slippes ned på bakken og krype rundt på egen hånd for å nå fram til ellers utilgjengelige steder. Foto: SINTEF og James Steidl/Shutterstock.com Midtnorske spydspisser innen automatisering og robotikk

Magasinet «NÆRING I MIDT-NORGE» har i utgave 2-2014 flere artikler om automatisering og robotikk. Artiklene omhandler miljøene rundt SINTEF DIGITAL matematikk og kybernetikk, NTNU AMOS, Institutt for teknisk kybernetikk og andre interessante bedrifter i regionen. Blant artiklene kan nevnes:

Oppfordrer til økt satsning på robotikk og automatisering, side 34-37
Trondheim: det nye Silicon Valley? side 43
Kybernetikere: Teknologiens styrmenn, side 44-45

 


Photo of nLink Mobile Drilling RobotnLink vant førstepris under RoboBusiness-konferansen i Boston

Under RoboBusiness-konferansen i Boston 16/10-2014 ble den norske gründerbedriften nLink kåret til det absolutt beste startup-konseptet og stakk i tillegg av med den gjeve publikumsprisen for sin utvikling av borerobot.

Hvorfor? Fordi nLink, sammen med elektroentrepenør Vintervoll har utviklet verdens første robot for boring i betongtak. Systemet løser en enorm HMS-utfordring innen byggebransjen ved å fjerne manuelt tungt arbeid. I tillegg er systemet vesentlig raskere enn den manuelle metoden. Ved å vinne prisene har Sogndalsbaserte nLink dermed nok en gang stadfestet sin posisjon som banebrytende robotutvikler for byggindustrien. Prosjektet er finansiert av nLink, Vintervoll og Innovasjon Norge og roboten er allerede testet i drift på byggeplass. Boreroboten kommer på markedet i Q1 2015.

Det var fire ferske kybernetikere fra NTNU som i 2008 tenkte at robotteknologien er kommet så langt at det må være mulig å utvikle produkter for nye markeder. Resultatet ble gründerbedriften nLink.

Les mer om kåringen i Boston
Se nLinks pitch på konferansen
Se video av roboten på byggeplass
Se demonstrasjonsvideo av roboten


STØRRE AKTIVITET: Aktiviteten i Arktis kommer til å øke kraftig i årene fremover. Issmeltingen gir mer trafikk enn tidligere. I 2012 gikk 46 skip gjennom Nordøstpassasjen, mens forskere tror inntil 25 prosent av skipene mellom Europa og Asia vil bruke denne ruten i 2030.Foto: US European Command Teknologirådet anbefaler Stortinget satsning på ubemannede fly i Arktis

Teknologirådet har i en rapport til Stortinget uttalt at ubemannede fly (UAV) er en viktig muliggjørende teknologi som bør videreutvikles og brukes i arktiske strøk. Viktige områder omfatter søk og redning, isovervåking og miljøovervåking. Institutt for teknisk kybernetikk og AMOS ved NTNU har arktiske anvendelser av UAV på sin forskningsagenda.

Les mer på nrk.no
Kortversjon av rapporten
Hele rapporten


SLANGEROBOTER: NTNU-professorene utvikler blant annet slangeroboter som lettere kan bevege seg og komme til der mennesker ikke klarer. Foto: Mathias KlingenbergHan utvikler robotene som skal «ta over» jobbene våre

Jo mer kunnskap robotene får, jo mer selvstendige kan de være, sier Morten Breivik - leder for NTNUs robot-bygger-avdeling. Her utvikles fremtidens automasjonsteknologier, det som på sikt kan gjøre mange av dagens arbeidsplasser overflødige.

- Vi er bare i starten av en teknologisk revolusjon vi ikke vet hvor ender, sier Morten Breivik, leder for Institutt for teknisk kybernetikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Les mer i e24.no/jobb


Bjørn JalvingKongsberg Maritime's own AUV pioneer receives the MTS 2014 Compass Distinguished Achievement Award

Bjørn Jalving, Executive Vice President Subsea at maritime, offshore and subsea technology developer Kongsberg Maritime has been given the Compass Distinguished Achievement Award from the Marine Technology Society. The award ceremony took place on September 16 at the OCEANS 2014 MTS/IEEE conference in St. John 's, Newfoundland, Canada. This prestigious award is presented to an individual whose work has had significant impact on the fields of marine science and technology.

Bjørn Jalving was selected for the award because of his long career and significant achievements within AUV technology. After graduating as M.Sc. in Engineering Cybernetics from the Norwegian University of Science and Technology in 1991, Bjørn started at FFI, where he worked on the development of autonomous underwater vehicles (AUV), in projects with Kongsberg Maritime, the Norwegian Navy, Statoil and NUI.

Les mer hos Kongsberg Maritime


LUFTSKIP: Dette er en Zeppaloon som studentene skal bygge på Kongsberg i sommer.Lager luftskip i ferien

Bjørn-Olav Holtung Eriksen fra Spikkestad bygger luftskip i sommer. Og får betalt for det. Han er en av få som har fått en prestisjefylt sommerjobb på Kongsberg maritime. Til daglig er han student ved NTNU i Trondheim. Kybernetikk er faget, og det handler i stor grad om styringssystemer ifølge Holtung.

Les mer i Røyken og Hurums Avis
Les mer i firda.no


Anders Sunde WroldsenForvalter aksjer med doktorgrad

Fem år etter NTNU-studiene har Anders (33) ansvaret for 1300 milliarder. Dette gjør han med en teknisk utdannelse, i 2007 avsluttet han tre års arbeid med en doktorgrad om modellering, simulering og regulering av biologisk motiverte robotsystem ved NTNU og University of California.

Les mer i Dagens Næringsliv


Luftskipet ble testet innendørs da det ikke er designet for å håndtere vindkast. Foto: KRISTOFFER FURBERGTestet fjernstyrt luftskip inne på Gløshaugen

Gjennom Eksperter i team har åtte studenter bygget luftskip det siste halvåret. Hensikten og oppdraget fra Kongsberg Maritime var å lage en læringsplattform for studenter. - Vi utforsker og leker med hva man kan gjøre med dynamisk posisjonering, sier kybernetikkstudent Jesper Hosen til UA.

Les mer i Universitetsavisa
Se innslag på TV-adressa


Befester posisjonen. Studentene strømmer til NTNU som aldri før. Her fra fjorårets regnfulle immatrikulering. Foto: Tore OksholenNTNU mer pop enn noen gang - Kybernetikk til værs

Flere studenter enn noen gang tidligere har NTNU som førstevalg. Realfagene vinner og flere vil bli lærere, mens færre søker språk- og idrettsfag.

Ved Institutt for teknisk kybernetikks 5-årige studieprogram Kybernetikk og robotikk har antall primærsøkere økt med hele 59 prosent fra i fjor til i år. I tall utgjør dette fra 194 til 308 søkere. Dette er best av alle teknologistudier ved NTNU.

Les mer i Universitetsavisa.no
Les mer i Teknisk Ukeblad / Automatisering


NTNU legger mer vekt på robotisering i masterstudiet for kybernetikk og åpner en studiemulighet for kandidater med bachelorgrad også utenfor automatiseringsfaget.NTNU fornyer masterprogrammet i kybernetikk, hvor robotene blir viktigere

Instituttleder Morten Breivik ved institutt for teknisk kybernetikk forteller til Automatisering at det femårige masterprogrammet endrer navn fra «Teknisk kybernetikk» til «Kybernetikk og robotikk» høsten 2014. Samtidig tilbyr universitet kandidater med bachelorgrad utenfor automatiseringsfaget et nytt, toårs masterstudie. Studentene får en kybernetisk fagkompetanse på toppen av sitt opprinnelige spesialområde.

Les mer i Teknisk Ukeblad / Automatisering


Sigurds bok om multivariabel regulering er distribuert globalt, og finnes også i en kinesisk utgave.Professor Sigurd Skogestad ved NTNU er vår mest internasjonale kybernetiker

Han har sitt daglige virke ved Institutt for kjemisk prosessteknologi, men setter kybernetiske spor også globalt. Det er særlig boken Multivariable Feedback Control som professoren skrev sammen med engelskmannen Ian Postlethwaite på midten av 1990-tallet som sprer kunnskap om prosessregulering til alle verdenshjørner.

Les mer i Teknisk Ukeblad / Automatisering


Under åpningen av AUR-Lab fikk undervannsroboten Minerva oppdraget med snorklipping – under vann. Foto: Jussi Evertsen/NTNU AUR-LabROV-drift på havbunnen

Undervannsroboter (ROV) gjør avanserte oppgaver på havbunnen takket være mye informasjon og smart styring. Målet med stadig mer avansert teknologi og metoder, er at robotene selv skal forstå, planlegge og utføre avansert arbeid under de ekstreme forholdene på havbunnen. Nøkkelordet er autonome operasjoner. Dataene skal analyseres i sanntid slik at roboten forstår hva som er rundt den og hva som er best å gjøre for å utføre oppdraget.

Les mer i Gemini


Prosjektleder Bjarne Foss ved IO-senteret ser for seg at rask analyse blir som et ekstra "hode" i planleggingen. Foto: Maria AmelieSkrur ventilene 100 ganger raskere med norsk teknologi

Petrobras sparer 200 millioner hvert år på virtuell rådgiver for optimal oljeproduksjon. I praksis er løsningen en programvarebasert rådgiver som angir hvordan brønner, ventiler og rørledninger skal reguleres for optimal produksjon. Prosjektleder er professor Bjarne Foss ved NTNU i Trondheim.

Les mer i Teknisk Ukeblad


Tale Sundlisæter fra Lundamo vil få oppfylt drømmen om å fly i verdensrommet. Foto: PRIVATTale blir første romturist fra Norge

Den siste uka har Tale konkurrert med andre håpefulle på Kennedy Space Center. 29-åringen vant tidligere i høst den norske delen av en konkurranse om en flytur til en høyde på 103.000 meter - tre kilometer høyere enn den definerte grensen til verdensrommet.

Tale er utdannet sivilingeniør i kybernetikk innen navigasjon og fartøystyring ved NTNU.

Les mer i Teknisk Ukeblad
Les mer i Adresseavisen


UAV-operatør Lars Semb følger flyet nøye og kan gjøre endringer i programmet som styrer flyet. Foto: Tor Arne JohansenSmarte fly redder liv

Forskere ved NTNU jobber med å gjøre ubemannede fly enda bedre og så billige som mulig. Operasjoner og ekspedisjoner med skip, helikopter og spesialpersonell er ressurskrevende, koster mye og er ofte farlige. Ubemannede fly gjør jobben og er billige.

Les mer i Gemini.no


Newton besøker Norges største senter for robotforskning for å finne ut hvordan roboter blir bygd, og om de kan gjøre livet vårt lettere.Newton besøker ROBOTNOR

De kan se og høre, snakke og danse, til og med fly. Robotene er for lengst kommet for å bli, men hva er det de ikke får til?

Vi besøker Norges største senter for robotforskning for å finne ut hvordan roboter blir bygd, og om de kan gjøre livet vårt lettere.

Se innslaget på nrk.no


Avansert: Flyet på innsiden er stappfullt av elektronikk. Foto: Ingvil SnøfuglNTNU og Norge i kappløp om å bli best i verden på ubemannede fly

Vi ønsker å bygge egne fly og utvikle teknologien slik at det er mulig å gjennomføre målinger fra lufta, i havoverflaten og under vann samtidig. Dette er unikt i verdenssammenheng og vi regner med å være der om noen år, sier professor ved NTNU, Tor Arne Johansen.
Les mer i Teknisk Ukeblad
Les mer på e24.no
Les mer i Adresseavisen
Les mer i Aftenposten


NLinks første idé var en flisleggingsrobot som legger fliser raskt og presist. Et arbeid som i dag skjer manuelt.Her er robotene som legger fliser og borer hull

En prototype av en nyutviklet borerobot for byggenæringen blir vist på Bygg Reis Deg-messen senere denne måneden.

Det var fire ferske kybernetikere fra NTNU som i 2008 tenkte at robotteknologien er kommet så langt at det må være mulig å utvikle produkter for nye markeder.

Les mer i Teknisk Ukeblad
Les mer i Gemini.no


Ingvild Forseth har sikret seg studieplass på NTNU i Trondheim. Foto: LeserfotoTeknisk kybernetikk for Ingvild

God arbeidsinnsats på skolen sikret drømmestudiet for Ingvild Forseth. Til syvende og sist har den harde innsatsen vært lønnsom. Vitnemålet viser 23 seksere, og én femmer. Nå ser Ingvild fram til studiestart.

- Jeg valgte linjen fordi jeg ønsker en utdanning som sivilingeniør. Jeg tenker det er fint å velge et studium som er anvendelig, fortsetter hun.

Les mer i Ringerikes Blad


Slangerobotforsker Aksel Transeth demonstrerer 'Weeko, som om noen år kan bli verdens første romslange. Foto: Ellen Flå / NRKVil sende norsk slangerobot til Mars

Slangeroboter fra NTNU og Sintef i Trondheim skal kunne gi oss svar på om det har vært liv på Mars. Slangeroboter kan komme til der andre roboter ikke greier å komme fram, sier Sintef-forsker Aksel Transeth som har doktorgrad fra Institutt for teknisk kybernetikk i nettopp slangeroboter.

Les mer på nrk.no
Les mer på vg.no
Slangerobotene får også stor oppmerksomhet internasjonalt
ROBOTNOR - Centre for Advanced Robotics


Trygve Utstumo jobber for tiden med prototypen på feltroboten.Bidrar til mer miljøvennlig matproduksjon

Med den avanserte og ultrapresise robotteknologien som utvikles i Asterix-prosjektet kan bruken av ugressmidler reduseres med opptil 90 prosent, tror Nærings-ph.d.-kandidat Trygve Utstumo. Deler av tiden tilbringer han som ph.d.-student ved Institutt for teknisk kybernetikk ved NTNU i Trondheim, der han samarbeider med to masterstudenter om forskningen.

Les mer på Forskningsrådets nettsider


Dr. ing. Nils Albert Jenssen (63) fra Kongsberg utnevnes til NFAs Ærespris.NFA Æresmedlem - Maritim mester

Nils Albert Jenssen vurderes som en bauta og legende i norsk maritim industri. Han har gjennom sitt virke i Kongsberg Gruppen vært helt avgjørende i forskning, utvikling og industrialisering av avanserte kybernetiske systemer for dynamisk posisjonering og marin automatisering for skip og offshore installasjoner.

Les mer i Teknisk Ukeblad


Tenkende teknologi: Asgeir Sørensen og Kristin Ytterstad Pettersen ser på at Robert Staven senker den fjernstyrte undervannsfartøyet Minerva i Trondheimsfjorden. Forskerne ønsker å gjøre teknologien smartere og mer selvstendig. Foto: GLEN MUSKAmos skal gjøre verden smartere

Førerløse fly, skip uten mannskap og roboter som drifter oljeplattformer på havbunnen. NTNU-forskerne i Amos vil gjøre teknologien intelligent.

– Målet er at Trondheim får en verdensposisjon innen intelligente systemer.

Les mer i Adresseavisen


Romfartsinteresserte Tale Sundlisæter er utdannet sivilingeniør innen teknisk kybernetikk, navigasjon og fartøystyring ved NTNU. Bildet er fra Cape Town i oktober 2011, i forbindelse med International Astronautical Congress. Foto: Kaan Huseby YabarTale kan bli sendt ut i verdensrommet

For øyeblikket leder Tale Sundlisæter fra Lundamo i Melhus en konkurranse hvor premien er en reise til verdensrommet. 29-åringen ble i fjor ferdig med en sivilingeniørutdanning innenfor teknisk kybernetikk, navigasjon og fartøystyring ved NTNU. - Jeg meldte meg opp i flere romteknologifag- og kurs ved siden av de vanlige studiene. Gjennom et kurs på Andøya bidro jeg blant annet med å integrere elektronikk og sensorer i nyttelast i en sonderakett som ble skutt opp fra Andøya rakettskytefelt. Det var et veldig motiverende prosjekt, sier hun.

Les mer i Adresseavisen
Les mer i Teknisk Ukeblad


Tankestyring: Doktorgradsstipendiat Serge Gale forsker på hvordan hjerneaktivitet kan styre roboter. «Hodetelefonene» måler den elektriske aktiviteten i hjernen. Foto: KIM NYGÅRDNorges første robotsenter

Trondheim er tyngdepunkt for norsk robotteknologi. Nå planlegger Sintef og NTNU et senter som skal inspirere til mer bruk av roboter.

Se innslag på NRK
Les mer i Adresseavisen
Se nettsiden til ROBOTNOR


Oppsikt. Roboten tegnet et utvalg av ønskene som barn- og ungdom i Trondheim sendte inn til Technoport-konferansens beslutningstakere tidligere i år.Trenger navn på robot som tegner

Roboten er laget av den nylig uteksaminerte kybernetikkstudenten fra NTNU, Ragnar Ranøyen Homb, som nå har etablert selskapet Norwegian Creations.

Les mer i Universitetsavisa


Transoceans rigg Deepwater Horizon var full av datafeil før eksplosjonen som førte til at riggen sank i april 2010. Foto: US Coast GuardNå skal oljeriggene software-testes

Det norske selskapet Marine Cybernetics er det første som tilbyr avansert software-testing, såkalt HIL-testing, til oljerigger og boreskip i offshoresektoren. 4 NTNU-professorer (derav 3 fra Institutt for teknisk kybernetikk) var med å starte selskapet i 2002.

Les mer i Teknisk Ukeblad


Øyvind Stavdahl demonstrerer handproteser i innslag på Newton, NRK.Utvikler nye handproteser

Forskere ved proteselaboratoriet ved Institutt for teknisk kybernetikk på NTNU er blant de ledende i verden når det gjelder utvikling av handproteser.

Se innslag på Newton, NRK


På vingene. Portrettet av professor Jens Glad Balchen pryder nå et av Norwegians rutefly. Foto: Siri Balchen EideBalchen tar av

Den gamle NTH-legenden Jens Glad Balchen tar endelig av, tre år etter sin død. Mannen som regnes som norsk kybernetikks grunnlegger, vant konkurransen om å pryde halen til et Norwegianfly.

Les mer i Universitetsavisa


NTNU-stipendiatene Brage Knudsen og Bjarne Grimstad gratuleres med stipend fra datagiganten IBM.Stipendiater fikk prestisje-stipend

NTNU-stipendiatene Brage Knudsen og Bjarne Grimstad har fått 20 000 dollar hver i stipend fra datagiganten IBM. Det betyr at de produserer attraktiv kunnskap for et av verdens tyngste kommersielle forskningsmiljø.

Les mer i Universitetsavisa
 


- SPENNENDE OG LÆRERIKT: NTNU-teamet kan slå i bordet med en femteplass under årets økobilløp: Teamet bestod av: Fariborz Heidarloo fra Iran, Håkon Seiness fra Tromsø, Eivind Sæther fra Ålesund, Silje Kristine Skogrand fra Trondheim, Aksel Qviller fra Bærum, Hans Gudvangen fra Aure, Fredrik Endresen fra Oslo, Petter Larsen fra Langesund, Benni Guthahr fra Tyskland, Itsasio Garmendia fra Spania og Aslak Espeland fra Lillestrøm og bilen DNV Fuelfighter 2.Femteplass for norsk øko-bil

Teamet fra NTNU kom på femteplass i årets konkurranse i Shell Eco-marathon i Nederland. Institutt for teknisk kybernetikk var som tidligere år representert i teamet som bestod av studenter fra flere fagmiljø ved NTNU.

Les mer i 24.no
Les mer i Adresseavisen


NTNU satser på ubemannede fly.Satser på ubemannede fly

NTNU forventer en voldsom vekst i bruken av ubemannede fly. Nå vil universitetet lage utdanningstilbud for det nye fagfeltet.

– Norge må først og fremst satse på å utvikle teknologi som kan brukes i flyene. Vi vil utdanne sivilingeniørene som skal lage tjenestene som ubemannede fly og andre fartøyer kan utføre, sier professor Thor Inge Fossen ved Institutt for teknisk kybernetikk.

Les mer i Adresseavisen


PROTESETEKNOLOGI: Fougner jobber med å utvikle et mer avansert system som gjør at man skal klare å bøye håndleddet, rotere hånden, knipe tommel og pekefinger mot hverandre og ta et fast grep. Illustrasjonsfoto: colourbox.comForsker på ny proteseteknologi

Ph.d.-student Anders Fougner ved institutt for teknisk kybernetikk ved NTNU i Trondheim jobber i disse dager med å få proteser til å fungere godt utenfor laboratoriet.

Les mer i Universitetsavisa


Professor Tor Onshus, NTNUPå den sikre siden

Norges ubestridte sikkerhetsguru, professor Tor Onshus (60), blir lett frustrert over de mange overlappende regelverkene man må forholde seg til i bransjen. Selv har han en god sikkerhetsregel: Det som ikke finnes, kan ikke feile.

Les mer i Automatisering


Øyvind Nistad Stamnes.Internasjonal pris til kybernetiker

Tidligere NTNU-student Øyvind Nistad Stamnes mottok nylig en internasjonal pris i Denver for beste studentartikkel. – Det viser at forskningen ved Institutt for teknisk kybernetikk holder et høyt internasjonalt nivå, sier den glade vinneren.

Les mer i Universitetsavisa

Kybernetikken i media - eldre oppslag


Helautomatisk solcellegrillHelautomatisk solcellegrill

Masteroppgaven i teknisk kybernetikk, som Peter Sveistrup fullførte ved NTNU i fjor, resulterte i en unik oppfinnelse - en helautomatisk solcellegrill.

Les mer i Adresseavisen
Les mer på NRK


Kybernetikk-kandidater er meget ettertraktet i arbeidsmarkedetKybernetikk-kandidater er meget ettertraktet i arbeidsmarkedet

Oljeselskapene rapper fagfolk fra hverandre og tilbyr millionlønn for å holde på de beste. Kampen om oljeingeniørene skyter fart i takt med økt aktivitet på havbunnen.

Les mer i Aftenposten


Trond Giske.Åpnet verdens største laboratorium

NTNUs største laboratorium er Trondheimsfjorden. I dag tirsdag klippet næringsminister Trond Giske snora til dette laboratoriet ved å fjernstyre NTNUs undervannsrobot. – Framtida ligger i havet, konstaterte statsråden.

Les mer i Universitetsavisa


Lars Andre Solberg i Aptomar.Selger oljesølradar

Norske Aptomar har laget et system for å lokalisere oljesøl. Før eller siden vil alle installasjoner oppleve utslipp, sier gründer Lars Andre Solberg.

Les mer i Dagens Næringsliv


Førerløs båtFørerløse båter: Selvstyrte roboter til sjøs

Denne båten har ingen fører. Den er heller ikke fjernstyrt. Likevel manøvrerer den trygt mellom andre fartøy.

Les mer i Gemini
 


Førerløs båtFørerløse båter

Kan vi se for oss en framtid der all transport er førerløs? Framtida er nærmere enn du tror.

Se innslag på Schrödingers katt, NRK

 


Skjermbilde basert på infrarøde signaler.Infrarøde øyne følger med i nord

Ytterst på kaiområdet i Trondheim sitter en liten bedrift og skuer utover havet. Her utvikles det siste innenfor beredskaps- og overvåkningsteknologi for å begrense utilsiktede oljeutslipp. Ved hjelp av infrarøde øyne skal olje og gassutvinningen gjøres sikrere, også i nordområdene.

Les mer på forskning.no


Kristin HolmeideSmelteverksjente i smeltedigelen

Varme australiere har smeltet hjertet til Kristin Holmeide, som jobber på Hydros smelteverk i Kurri Kurri nord for Sydney. Særlig én av dem gjør henne varm om hjertet.

Les mer i Teknisk Ukeblad
 


I KONTROLLROMMET:IO-SENTERET: NTNU-professorene Bjarne Foss (tv) og Curtis Whitson flankerer Alexander Juel som tar sin doktorgrad ved det nye IO-senteret . Foto: orvForsker på integrerte operasjoner

NTNU og samarbeidspartnere vil hente større verdier ved å utnytte sanntidsdata og integrere modeller fra olje- og gassfelt.

Les mer i Teknisk Ukeblad
 


FULL POTT: Far Tor Moe holdt ord: nå har datteren Signe (18) overtatt nøklene til familiens Mercedes E220 CDI Avantgarde. Hun har 21 seksere på vitnemålet fra videregående - foreløpig. Foto: BJØRN TORE NESS, NAMDALSAVISA.Fikk 21 seksere og pappas Mercedes

Og nå skal Signe (18) studere teknisk kybernetikk.

Les mer i Dagbladet
 


Edina Ringdal.Teknologirådets yngste

Som yngste rådsmedlem i Teknologirådet synes Edina Ringdal hun godt kan tillate seg å stille de dumme spørsmålene. Men noen lettvekter er hun ikke av den grunn.

Les mer i Universitetsavisa
 


Pentagons nye kjæledegge, «Big Dog».Pentagons nye kjæledegge

Virkeligheten er i ferd med å innhente science fiction-filmene. Møt «Big Dog».

Les mer i Bergens Tidende

 


Lille Munin har fått verktøykasse og jobb som vaktmester på havets bunn. Helt alene.Reparere…transportere… patruljere…

Lille Munin har fått verktøykasse og jobb som vaktmester på havets bunn. Helt alene.

Les mer i Gemini

 


Robotarmen kan plukke opp og koble seg til spesialinstrumenter fra en verktøykasse. Foto: Thor NielsenRobotene overtar til havs

På framtidas oljeplattformer vil roboter regjere. Menneskene har gått i land.

Les mer i Gemini
 


KompressorKybernetikk sparer penger

Forskere ved NTNU har hentet inspirasjon fra en Segway for å utvikle kompressorer av en helt ny type. Gassindustrien kan spare store summer.

Les mer på forskning.no
 


Nils Albert receives the Distinguished Achievements Award from the Maritime Technology Society from Mr. Howard Shatto, Conference Chairman.Kongsberg employee receives Distinguished Achievements Award

Kongsberg Maritime was recognised as the leading Dynamic Positioning Company in the world when Nils Albert Jenssen received the Distinguished Achievements Award from the Maritime Technology Society at the recently held DP conference in Houston.

Les mer hos Kongsberg Maritime


FLYR LAVT: Det nye våpenet flyr like over sjøen. Det har et innebygget instrument som beregner riktig høyde over bølgene slik at det ikke går i sjøen før det når målet. Foto: KDAMilliardvåpen uten sidestykke

For første gang på flere tiår er det utviklet et nytt våpensystem for marinefartøyer. Det norske sjømålsmissilet vekker også stor interesse i utlandet. Samarbeidspartnerne regner med at dette blir en større suksess enn Penguin.

Les mer i Teknisk Ukeblad


DYR ALLIANSE. – Jeg er så ærlig at jeg innrømmer at en allianse som vår aldri klarer å hente ut like mye av stordriftsfordelene som en annen organisering gir, sier Eldar Mathisen, påtroppende konsernsjef i SpareBank 1 Gruppen. Foto: Sigbjørn SandsmarkFra kybernetikk til bank

Eldar Mathisen er sivilingeniør. Teknisk kybernetikk er spesialområdet. Automatiseringsteknikk er den folkelige betegnelsen han bruker om fagfeltet sitt.

Les mer fra Dagens Næringsliv


NESTEN FLAT STRUKTUR: I Marine Cybernetics er så godt som samtlige ansatte med på eiersida. Beløp på mellom 25.000 og 250.000 kroner har blitt satset av oppsparte midler. Foran ser vi Ingebrigt Masvie fra Statoil Innovation og Asgeir J. Sørensen.Oppskriften på suksess

I NTNU-knoppskytinga Marine Cybernetics har de ansatte så stor tro på egen bedrift at de spytter sparepengene sine inn i videreutviklinga av ny teknologi. Det er søt musikk for Statoil, som følger på med millionbeløp.

Les mer i Universitetsavisa


IVRIGE JENTER: Omtrent sytti snart studiumklare jenter frå heile landet, det gjekk ikkje lenge før det kom spørsmål frå denne forsamlinga.Sterkt ønske om kyberkvinner

Sytti jenter frå heile landet vart utsette for gjentekne helikopterstyrt og lokka til å bruke illegale farkostar i gangane. Slikt skjer fordi fleire kvinnelege studentar er ønska på Gløshaugen.

Les mer i Universitetsavisa


Fartøy i flokk og formasjonFartøy i flokk og formasjon

Flere store båter beveger seg som partnere i en dans. Et flunkende nytt styrings-system sørger for perfekt koreografi.

Les mer i Gemini
 


SKAL INSPIRERE: Denne gjengen står bak PIDstop opplæringssimulator. Fra venstre Øivind Loe, Frank Jakobsen, Tor Ivar Eikaas og Bjarne Foss. Foto: Anders J. SteensenLek og lær for ingeniørspirer

Professor Bjarne Foss ved NTNU fikk i år en pris for pedagogisk nybrottsarbeid av Tekna og NTNU for programsystemet PIDstop. Systemet kan brukes fra ungdomsskoletrinnet og frem til doktorgradsstudenter.

Les mer i Teknisk Ukeblad


PRISVINNER: - Læring og læringsmidler er i en rivende utvikling, konstaterer professor Bjarne A. Foss.Kybernetikkens jubelaften

Teknas priser for fremragende forskning og pedagogisk nybrottsarbeid ble utdelt under Kursdagenes festmiddag i går kveld. Begge prisene gikk til kybernetikere.

Les mer i Universitetsavisa


ROBOTFAR:Mark Tilden i selskapet WowWee har konstruert og solgt millioner av disse robotene som både er billige og smarte og han lover stadig nye og smartere modeller Foto: Odd R. ValmotRobotene kommer

Robotene er flyttet fra fabrikken til gutterommet. Snart kan de være på vei inn i resten av huset.

Les mer i Teknisk Ukeblad
 


Kybernetikk redder laksebarnaKybernetikk redder laksebarna

Lakseyngel lever et farlig liv. Verdens minste akustiske sender kan fortelle fiskebiologer og oppdrettere hvor faren er størst.

Les mer på forskning.no


SENSOR SPEED: Denne sensorhånden fra Otto Bock har en meget rask åpne- og lukkerhastighet. Foto: OTTO BOCK Reservedelsmennesket

Menneskekroppen lar seg erstatte. Forsøk på dyr viser at kunstig fremstilt benvev oppfører seg akkurat som naturlig benvev. I fremtiden vil vi også kunne utnytte hjernens signaler til å styre kunstige ben og armer.

Les mer i Teknisk Ukeblad


SPRUTER VANN: Anna Konda løfter hodet og spruter vann når hun oppdager ild. Foto: SINTEFVerdens mest avanserte brannslange

SINTEFs slangerobot slukker branner bedre enn mennesker. Hun er verdens sterkeste og mest avanserte brannslange, ifølge SINTEF-forskerne Pål Liljebäck og Øyvind Stavdal som har utviklet henne.

Les mer i Dagbladet


ROBOTKONSTRUKTØRER: Jonas Aamodt Moræus til høyre og Torstein Valvik bygger den norske konkurranseroboten. Begge skriver diplomoppgave om roboten, ved Institutt for teknisk kybernetikk, studieretning navigasjon, fartøystyring og robotteknikk.Bowling for roboter

Voksne studenter er ikke for gamle til å leke. Studenter fra Institutt for teknisk kybernetikk ved NTNU har dannet et lag og skal delta i Eurobot Open 2005.

Les mer i Teknisk Ukeblad
 


Petter TøndelPrisgitt kybernetikk

Petter Tøndel vokste opp på en jordbærgård, men valgte bort gård og jordbær til fordel for kybernetikk. Det er det blitt Essos forskningspris for.

Les mer i Teknisk Ukeblad
 


Kristin Ytterstad PettersenUbåtprofessoren

Kristin Ytterstad Pettersen (35) liker å bestemme hvordan ubåter skal oppføre seg.

Les mer i Gemini


Skulptur som forandrer seg.Skulptur som forandrer seg

Robotteknikk og ingeniørvitenskap skaper nye muligheter for bevegelig kunst. Du og omgivelsene avgjør hvordan den ferdige skulpturen til enhver tid skal se ut.

Les mer på forskning.no