Bakgrunn og aktiviteter

Undervisning for automatisering og robotikk (bachelor). Undervisningsfag: IELET2103 Industrielle styresystemer (PLS), IELET2106 Industriell instrumentering (måleteknikk), IELET2104 Automatiseringsprosjekt og veiledning av hovedoppgaver.