Bakgrunn og aktiviteter

Undervisning for automatisering og robotikk (bachelor). Undervisningsfag: Programmerbare logiske styringer (PLS), Instrumentering og måleteknikk, Kraftelektronikk og motordrifter.