Institutt for teknisk kybernetikk

Om instituttet

Institutt for teknisk kybernetikk har en visjon om å være et av Europas mest anerkjente forsknings- og utdannelsesmiljøer innen instituttets fagområder.

Instituttet bidrar til økt innsikt i dynamiske systemer og styring av slike, og spesielt til teknologisk utvikling innen norsk industri, infrastruktur og offentlig virksomhet. Dette gjøres ved å utdanne MSc (sivilingeniører) og ph.d. kandidater av høy kvalitet, ved å utvikle nye metoder og ny teknologi i kontakt med det internasjonale fagmiljøet innen teknisk kybernetikk, og ved å ha tette relasjoner til norsk industri, norske forskningsmiljøer og forvaltning.

I 2012 gjennomførte en internasjonal komité på vegne av Norges Forskningsråd en evaluering av grunnleggende forskning innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i Norge. Fagmiljøet innen reguleringsteknikk ved Institutt for teknisk kybernetikk fikk beste karakter og karakteriseres som et verdensledende forskningsmiljø. Evalueringsrapporten og en oppsummering er tilgjengelig på Forskningsrådet sine nettsider. I forrige evaluering (2002) fikk tilsvarende faggruppe også høyeste karakter.

Nøkkeltall

Instituttet har 22 fast vitenskapelig ansatte, 15 vitenskapelig ansatte i II'er-stillinger, ca. 15 postdoktorer og ca. 70 ph.d.-stipendiater. Vi utdanner årlig ca. 160 sivilingeniører (mastergrad), noe som betyr at vi har ca. 750 mastergradstudenter. Instituttet utdanner også ca. 35 ingeniører (bachelorgrad) i elektrofag med spesialisering i automatisering hvert år. Vi har 17 ansatte i administrativ og teknisk stab.

Nettverket Elektronikk og Kybernetikk

er et samarbeidsforum for næringslivet og instituttene Teknisk kybernetikk og Elektroniske systemer ved IE. Nettverket består av bedrifter og organisasjoner som driver sin virksomhet innen fagfeltene elektronikk og kybernetikk. Gjennom Nettverket skal det skapes en møteplass hvor studentene, næringslivet og instituttene møtes for utveksling av informasjon og meninger av felles interesse.

Kontakt oss

Tel: +47 73 59 43 76
Fax: +47 73 59 45 99
E-mail: postmottak@itk.ntnu.no

Ansatte ved instituttet
Ledelse
HMS


Besøks- og leveringsadresse

O. S. Bragstads plass 2D
Elektroblokk D
Gløshaugen
7034 Trondheim

Postadresse

NTNU
Institutt for teknisk kybernetikk
7491 Trondheim

Fakturaadresse

NTNU, Felles Fakturamottak
Postboks 50, Økern
0508 Oslo