Om instituttet

Institutt for teknisk kybernetikk

Om instituttet

Institutt for teknisk kybernetikk har en visjon om å være et av Europas mest anerkjente forsknings- og utdannelsesmiljøer innen instituttets fagområder.

Instituttet bidrar til økt innsikt i dynamiske systemer og styring av slike, og spesielt til teknologisk utvikling innen norsk industri, infrastruktur og offentlig virksomhet. Dette gjøres ved å utdanne MSc (sivilingeniører) og ph.d. kandidater av høy kvalitet, ved å utvikle nye metoder og ny teknologi i kontakt med det internasjonale fagmiljøet innen teknisk kybernetikk, og ved å ha tette relasjoner til norsk industri, norske forskningsmiljøer og forvaltning.

I 2012 gjennomførte en internasjonal komité på vegne av Norges Forskningsråd en evaluering av grunnleggende forskning innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i Norge. Fagmiljøet innen reguleringsteknikk ved Institutt for teknisk kybernetikk fikk beste karakter og karakteriseres som et verdensledende forskningsmiljø. I forrige evaluering (2002) fikk tilsvarende faggruppe også høyeste karakter.

Instituttet er involvert i mange forskningsprosjekter og sentre, som Centre of Excellence for Autonomous Marine Operations and Systems (NTNU AMOS). ITK har omfattende samarbeid med både nasjonal og internasjonal akademia og næringsliv. I løpet av de siste fem år har ITK samarbeidet med over 100 akademiske institusjoner og over 40 selskaper fra hele verden. ITK har også en omfattende innovasjonsaktivitet. Siden 2015 har ni spin-off-selskaper blitt etablert.

Nøkkeltall

Instituttet har 25 fast vitenskapelig ansatte hvorav 2 er IEEE Fellows, 17 vitenskapelig ansatte i II'er-stillinger, ca. 15 postdoktorer og ca. 70 ph.d.-stipendiater. Instituttet har en teknisk stab med 12 ansatte og opererer et mekanisk verksted og et elektroverksted som utvikler våre egne avanserte prototyper. 5 personer jobber i administrasjonen. Vi utdanner årlig ca. 170 sivilingeniører (mastergrad), noe som betyr at vi har ca. 800 mastergradsstudenter. Instituttet utdanner også ca. 35 ingeniører (bachelorgrad) i elektrofag med spesialisering i automatisering hvert år.

Nettverket Elektronikk og Kybernetikk

er et samarbeidsforum for næringslivet og instituttene Teknisk kybernetikk og Elektroniske systemer ved IE. Nettverket består av bedrifter og organisasjoner som driver sin virksomhet innen fagfeltene elektronikk og kybernetikk. Gjennom Nettverket skal det skapes en møteplass hvor studentene, næringslivet og instituttene møtes for utveksling av informasjon og meninger av felles interesse.

Kontakt oss

Kontakt oss

Tel: +47 73 59 43 76
Fax: +47 73 59 45 99
E-mail: postmottak@itk.ntnu.no

Ansatte ved instituttet
Ledelse
HMS


Besøks- og leveringsadresse

O. S. Bragstads plass 2D
Elektroblokk D
Gløshaugen
7034 Trondheim

Postadresse

NTNU
Institutt for teknisk kybernetikk
7491 Trondheim

Fakturaadresse

NTNU, Felles Fakturamottak
Postboks 50, Økern
0508 Oslo

Videoklipp fra kybernetikkens verden

Videoklipp fra kybernetikkens verden

Kristin Y. Pettersen

Se foredraget Slangeroboter utforsker havet, ved professor Kristin Y. Pettersen (fra NTNUs Vitenskapsfestival i Trondheim i 2019 - The Big Challenge).

Se også andre videoer fra YouTube-kanalen NTNU Cybernetics.