course-details-portlet

TTK4145 - Sanntidsprogrammering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 55/100 4 timer D
Mappe/sammensatt vurdering 45/100

Faglig innhold

Tema: Programmeringsformalismer for sanntid; POSIX, Ada, Java og Go. Tråder/prosesser, scheduling, synkronisering og kommunikasjon concurrency. Feilhåndtering, tilgjengelighet og konsistens. Programvare kvalitet og utviklingsmetodikk.

Et programeringsprosjekt gjort som gruppearbeide er en vesentlig del av faget.

Øvinger.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Inngående kjennskap til synkroniseringsmekanismer som semaforer og monitorer.
 • Inngående kjennskap til meldingsbasert synkronisering.
 • Inngående kjennskap til tråder, prosesser, scheduling og synkronisering i perspektiv av et sanntids operativsystem.
 • Inngående kjennskap til vanlige fallgruber ved sanntidsprogrammering.
 • Inngående kjennskap til feilhåndtering og feiltoleranse.
 • Inngående kjennskap til høytilgjengelighet og konsistens i systemer med flere tråder/prosesser.
 • Kjenskap til programmeringsspråkene C, C++, Java, Ada og Go.
 • Kjenskap til CSP, Formelle metoder og bruk av analyseverktøy for sanntidssystemer.

Ferdighet:

 • Gode ferdigheter i design og utvikling av sanntids programvare herunder både systemer basert på meldingssending og delt variabelsynkronisering.
 • Evne til å planlegge og gjennomføre praktisk implementasjon av et programvaresystem av signifikant kompleksitet. (1-2 tusen linjer C-kode).
 • Gode ferdigheter i et fritt valgt programmeringsspråk (sannsynligvis C, C++, Java eller ADA).
 • Studenten skal kunne forholde seg konstruktivt i sitt design til feilhåndtering og konsistens i systemer med flere deltagere.

Generell kompetanse:

 • Gruppesamarbeide.
 • Programvareutvikling
 • Informasjonsteknologi generelt.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og prosjekt. Prosjektet er ganske stort og vil bli gjort i samarbeide med to andre studenter i hovedregelen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Et antall ukentlige øvinger er obligatoriske aktiviteter, og både prosjekt (-mappe) og eksamen må bestås for å bestå faget.Prosjektmappen består av: En (gruppevis) fremdriftsrapport fra første halvpart av semesteret. Gruppens kode. Denne brukes til å sjekke hvor godt programmet virket, og som grunnlag for å vurdere kodekvaliteten. Gruppens vurderinger av et antall andre gruppers kode i tillegg til en post-mortem egen-vurdering. Modenheten av disse går inn i kodekvalitetsevalueringen. En gruppevis sluttrapport med design, erfaringer og refleksjoner. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår.

Kursmateriell

Pensumlitteratur og støttelitteratur oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE3050 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Program/system-utvikling
 • Datamaskiner
 • Datateknikk
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for teknisk kybernetikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 55/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 45/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 55/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU