Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er instituttleder ved NTNUs Institutt for teknisk kybernetikk. Samtidig er jeg også assosiert forsker ved NTNUs SFF AMOS. I tillegg er jeg medlem av Teknologirådet.

Bakgrunn

 • Instituttleder, Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU (september 2013 - nå)
 • Avdelingsleder, Kongsberg Maritime (januar 2012 - august 2013)
 • Sjefingeniør, Kongsberg Maritime (august 2011 - desember 2011)
 • Forsker, Centre for Ships and Ocean Structures, NTNU (juli 2008 - juni 2011)
 • Universitetslektor, Institutt for marin teknikk, NTNU (juli 2008 - juni 2010)
 • Vitenskapelig rådgiver, Maritime Robotics (juni 2007 - desember 2008)
 • Universitetslektor, Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU (juli 2006 - juni 2008)
 • PhD-stipendiat, Centre for Ships and Ocean Structures, NTNU (juli 2003 - juni 2006)

Utdanning

 • 2010: PhD, teknisk kybernetikk
 • 2003: MSc, teknisk kybernetikk

Forskning og veiledning

Veileder for PhD-kandidater:

Veileder også flere MSc-kandidater, spesielt knyttet opp mot autonome skip.

Media

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Andre

 • Breivik, Morten; Fossen, Thor Inge. (2004) Path Following for Marine Surface Vessels. OTO'04 . IEEE/OES, MTS, CJO; Kobe. 2004-11-09 - 2004-11-12.
 • Breivik, Morten; Fossen, Thor Inge. (2004) Path Following of Straight Lines and Circles for Marine Surface Vessels. 6th IFAC CAMS . IFAC; Ancona. 2004-07-07 - 2004-07-09.
 • Fossen, Thor Inge; Breivik, Morten; Skjetne, Roger. (2003) Line-of-Sight Path Following of Underactuated Marine Craft. 6th IFAC MCMC . IFAC; Girona. 2003-09-17 - 2003-09-19.