course-details-portlet

TK8118 - Mini-seminar i kybernetikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 60 minutter

Faglig innhold

Seminaret holdes etter avtale, høst og vår. Utvalgte emner på videregående nivå vil bli dekket.

Læringsutbytte

Kunnskap: Seminaret vil introdusere studenten for et utvalgt avansert område innen teknisk kybernetikk, og gi studenten kunnskaper som trengs for å utføre forskning i det utvalgte området. Fagets innhold kan variere betydelig basert på studentens profil og forskningsområde.

Ferdigheter: Studentene vil tilegne seg ferdigheter som er nødvendige for å utføre forskning innen et utvalgt område, samt tilegne seg ferdigheter innen kommunikasjon og presentasjon.

Kompetanse: Studentene vil kunne delta i forskning og vitenskapelige diskusjoner på et høyt nivå innen det utvalgte området, samt være i stand til å lære nye tema innen sitt forskningsområde og tilstøtende områder.

Læringsformer og aktiviteter

Individuelle litteraturstudier, forelesninger, gruppediskusjoner og diskusjoner med faglærer, tilpasser individuelt pensum.

Mer om vurdering

Muntlig eksamen basert på en presentasjon av studenten, etterfulgt av spørsmål og diskusjon med sensorene.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Teknisk kybernetikk (PHTK)

Forkunnskapskrav

Studenten må være opptatt, eller kvalifisert for opptak, på PhD-programmet i teknisk kybernetikk.

Kursmateriell

Oppgis ved starten av semesteret.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  2.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknisk kybernetikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for teknisk kybernetikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU