course-details-portlet

TTK4550 - Teknisk kybernetikk, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Studenten skal fordype seg i et spesifikt tema innen valgt fagområde ut fra vitenskapelige arbeidsmetoder, bl.a. innhente kompletterende kunnskap gjennom litteraturstudier og annet kildesøk og kombinere dette med egen kunnskap i en prosjektrapport.

Læringsutbytte

Kunnskap:- Inngående kunnskap om den problemstillingen som er tema for prosjektet.- God kjennskap til relaterte tema. - God kjennskap til faglitteraturen på området.Ferdighet:- Selvstendig kunne gjennomføre utviklingsprosjekter.- Meget gode ferdigheter i å benytte teknikker, systemer og verktøy som er nødvendige for gjennomføring av prosjektet.- God ferdighet i å gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid, inklusive å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultat og framdrift. - Gode ferdigheter i litteraturstudier og annet kildesøk.- God ferdighet i å gi en kortfattet muntlig presentasjon av arbeid og resultater.- God ferdighet i å skrive en teknisk rapport i hht. normen for slike. Generell kompetanse:- Kommunisere om faglige problemstillinger både med spesialister og allmennheten.- Forståelse for vitenskapelige arbeidsmetoder.- Forståelse for praktisk prosjektgjennomføring.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning.

Spesielle vilkår

Kursmateriell

Ingen.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknisk kybernetikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for teknisk kybernetikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU