Bakgrunn og aktiviteter

Morten Dinhoff Pedersen er universitetslektor ved Institutt for teknisk kybernetikk. Han er utdannet sivilingeniør i teknisk kybernetikk ved NTNU. Han har skrevet doktoravhandling på NTNU innen modellering og reguleringsteknikk for vindturbiner.

Nøkkelkompentanse

 • Modellering og simulering av generelle mekaniske og aero/hydro-dynamiske systemer, herunder vindkraftsystemer
 • Koblet analyse og kontroll av struktur/aerodynamikk/hydrodynamikk
 • Aktiv lastreduksjon og optimering av kraftproduksjon for vindturbiner
 • Automatiseringsteknikk
 • Fartøysstyring

Arbeidserfaring

 • 2009-2010 Prosjektingeniør i Seatower AS;
  Beregning av bølgelaster v.h.a lineær og ulineær bølgeteori
  CFD analyse av bølgeinduserte strømninger i sediment under fundament
  Koblet dynamisk analyse av fundamentoppførsel under slep og nedsetting, inkl. hydrodynamiske krefter, stivlegemedynamikk og fortøynings/slepe-liner. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

 • Pedersen, Morten Dinhoff; Fossen, Thor I.. (2017) Stabilization of Floating Wind Turbines. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2017. ISBN 978-82-326-2336-5. Doktoravhandlinger ved NTNU (132).