Utdanningskvalitet ved Institutt for teknisk kybernetikk

Instituttet kvalitetssikrer undervisningen kontinuerlig gjennom tilbakemeldinger fra studenter, eksterne representanter og ansatte. Undervisningskvalitet kan også fremstilles som et kybernetisk system.

Emnene

 • Faglærer arbeider aktivt for å oppnevne Referansegruppe i alle emnene ved semesterstart. Referansegruppen har møter med faglærer og vitenskapelig assistent gjennom hele semesteret.
 • Etter hvert semester foretas en fagevaluering av hvert enkelt emne:
  • Evaluering fra studentene.
  • Emnerapport fra faglærer.
  • Emnerapportene blir gjennomgått av Instituttrådet og tilbakemelding til hver enkelt faglærer blir gitt av instituttleder.
  • Faglærer sin emnerapport kan gjøres tilgjengelig for studentrepresentanter ved behov.
 • Kollegaveiledning: Faglærer er på forelesning hos en annen faglærer – evaluerer og gir råd i etterkant.

Studieprogrammet

 • En gang hvert semester avholdes et semestermøte der klassekontaktene (KTR) og representanter for de ansatte deltar. Konklusjonene derfra følges opp av instituttleder.
 • I siste semester inviteres avgangsstudentene til et evalueringsmøte for hele studiet. Konklusjonene derfra følges opp av instituttleder og studieprogramleder.
 • Instituttets studieprogramråd har ansvar for den totale studieportofølgen.
 

NTNU

Utdanningskvalitet ved NTNU, overordnet info

Oversikt over kvalitetsrutinene på Institutt for teknisk kybernetikk