Utdanningskvalitet ved Institutt for teknisk kybernetikk

Utdanningskvalitet ved Institutt for teknisk kybernetikk

Instituttet kvalitetssikrer undervisningen kontinuerlig gjennom tilbakemeldinger fra studenter, eksterne representanter og ansatte. Undervisningskvalitet kan også fremstilles som et kybernetisk system.

Emnene

 • Faglærer arbeider aktivt for å oppnevne Referansegruppe i alle emnene ved semesterstart. Referansegruppen har møter med faglærer og vitenskapelig assistent gjennom hele semesteret.
 • Etter hvert semester foretas en fagevaluering av hvert enkelt emne:
  • Evaluering fra studentene.
  • Emnerapport fra faglærer.
  • Emnerapportene blir gjennomgått av Instituttrådet og tilbakemelding til hver enkelt faglærer blir gitt av instituttleder.
  • Faglærer sin emnerapport kan gjøres tilgjengelig for studentrepresentanter ved behov.
 • Kollegaveiledning: Faglærer er på forelesning hos en annen faglærer – evaluerer og gir råd i etterkant.

Studieprogrammet

 • En gang hvert semester avholdes et semestermøte der klassekontaktene (KTR) og representanter for de ansatte deltar. Konklusjonene derfra følges opp av instituttleder.
 • I siste semester inviteres avgangsstudentene til et evalueringsmøte for hele studiet. Konklusjonene derfra følges opp av instituttleder og studieprogramleder.
 • Instituttets studieprogramråd har ansvar for den totale studieportofølgen.
 

NTNU

Utdanningskvalitet ved NTNU, overordnet info

Oversikt over kvalitetsrutinene på Institutt for teknisk kybernetikk