course-details-portlet

TK8103 - Ulineære systemer VK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig og Rapport
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 50/100 A
Muntlig eksamen 50/100 D

Faglig innhold

Emnet undervises hvert år, neste gang vår 2021. Emnet omhandler videregående temaer innen ulineære reguleringssystemer.

Læringsutbytte

KUNNSKAP: Inngående kunnskap om design og analyse av ulineære systemer. Kunnskap om inngang-utgang stabilitet. Kunnskap om stabilitetsanalyse av perturberte ulineære systemer. Kunnskap om averaging. Kunnskap om linearisering ved tilbakekobling fra inngang til tilstand. Kunnskap om design av regulatorer ved hjelp av sliding mode og backstepping. Kunnskap om analyse av kaskadesystemer.
FERDIGHETER: Kunne analysere stabilitetsegenskapene til (perturberte) ulineære systemer og designe regulatorer for slike systemer. Kunne anvende metoder fra litteraturen på et gitt tilfelle.
GENERELL KOMPETANSE: Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte oppgaver og prosjekter. Kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer. Kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske kollokvier og prosjekt.

Kursmateriell

Pensumlitteratur:
Vil bli oppgitt ved oppstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIE3922 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknisk kybernetikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for teknisk kybernetikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig og Rapport

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 50/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 50/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU