course-details-portlet

TK8103 - Ulineære systemer VK

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Emnet undervises annethvert år, neste gang i 2026. Emnet omhandler videregående temaer innen ulineære reguleringssystemer.

Læringsutbytte

KUNNSKAP: Inngående kunnskap om design og analyse av ulineære systemer. Kunnskap om stabilitetsanalyse av perturberte ulineære systemer. Kunnskap om averaging. Kunnskap om linearisering ved tilbakekobling fra inngang til tilstand. Kunnskap om design av regulatorer ved hjelp av sliding mode og super-twisting control. Kunnskap om control barrier functions. Kunnskap om analyse av kaskadesystemer. FERDIGHETER: Kunne analysere stabilitetsegenskapene til (perturberte) ulineære systemer og designe regulatorer for slike systemer. Kunne anvende metoder fra litteraturen på et gitt tilfelle. GENERELL KOMPETANSE: Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte oppgaver og prosjekter. Kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer. Kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske kollokvier og prosjekt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Rapport

Mer om vurdering

Sluttkarakter i emnet settes på grunnlag av muntlig eksamen som teller 100%. For å få adgang til eksamen må en prosjektoppgave bli godkjent og vurderes til å ha et nivå som ville ha tilsvart bestått karakter. Muntlig eksamen inkluderer at studenten presenterer prosjektresultatene.

Utsatt eksamen avholdes i August.

Kursmateriell

Pensumlitteratur: Vil bli oppgitt ved oppstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIE3922 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknisk kybernetikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU