Ledige stillinger

Institutt for teknisk kybernetikk

Ledige stillinger

Annonserte stillinger:

Ledige stillinger ved instituttet annonseres på https://www.ntnu.no/ledige-stillinger.

Instituttleder Morten Breivik kan også kontaktes for spørsmål.

Fortløpende stillinger:

Vitenskapelig assistent / undervisningsassistent

Stillingene innebærer en stor grad av frihet til egen videreutdanning, f.eks. som en forberedelse til å starte på et doktorgradsstudium. Det er også store muligheter for samarbeid med internasjonale forskningsinstitusjoner og norsk næringsliv.

Undervisningsassistentene rekrutteres vanligvis blant sivilingeniørstudentene i 4. og 5. årskurs. Arbeidsbelastningen utgjør 12.5 timer pr. uke.

Vitenskapelige assistenter må ha sivilingeniørgrad eller tilsvarende. Det er imidlertid muligheter for å bli ansatt som vitenskapelige assistenter (i opp til 50% stilling) samtidig som man utfører masteroppgaven. Man får da utsatt innleveringsfristen for masteroppgaven tilsvarende den tiden man har jobbet som vit.ass.

Ring instituttkontoret, 73 59 43 76, hvis du ønsker nærmere informasjon.

Ph.d.-stipendiat

Dette er et 3 års engasjement for å ta en ph.d.-grad. Stipendiatene jobber med et eget forskningsprosjekt under veiledning av en professor eller førsteamanuensis ved instituttet. Man må ha en sivilingeniørgrad eller tilsvarende for å kunne bli opptatt på ph.d.-studiet.

Det er også store muligheter for samarbeid med internasjonale forskningsinstitusjoner og norsk næringsliv gjennom brukerstyrte forskningsprogrammer. I løpet av studiet forutsettes det at stipendiatene publiserer deler av sitt arbeid i tidsskrift samt presenterer dette på internasjonale konferanser.

Det er vanlig med et lengre utenlandsopphold f.eks. 6-12 måneder i forbindelse med forskningsarbeidet. Dessuten arbeider ofte flere stipendiater innenfor samme fagfelt, noe som gir muligheter for interessant samarbeid.

Ring instituttkontoret, 73 59 43 76, hvis du ønsker nærmere informasjon.

Lærlinger (IKT, automasjon og mekanikk)

Instituttet tar jevnlig inn lærlinger innen feltene IKT, automasjon og mekanikk. Vi kan tilby varierte, spennende og ikke minst lærerike arbeidsoppgaver.

Ring instituttkontoret, 73 59 43 76, hvis du ønsker nærmere informasjon.