Institutt for teknisk kybernetikk - overskrift

Institutt for teknisk kybernetikk

Utenlandsopphold

– Utenlandsopphold, masterstudenter

Institutt for teknisk kybernetikk er i verdenseliten innen forskning på flere fagfelt og har et godt internasjonalt nettverk. Mange studenter på kybernetikk velger å ta deler av studiet ved utenlandske universiteter. I tillegg til faglig utbytte vil internasjonal erfaring være nyttig.

Det faglige grunnlaget du får i løpet av de 3 første årene med studier i kybernetikk holder et godt internasjonalt nivå og åpner mange muligheter. For de som ønsker det, passer det godt å ta 4. studieår eller masteroppgaven i utlandet. Man kan fordype seg i det teoretiske eller satse på en retning preget av anvendelse. Mange utenlandske universiteter tilbyr spesialisering i spennende anvendelser som vi her i landet ikke har hatt noen sterke tradisjoner for, som for eksempel bil, fly og romfart. Kybernetikken er også døråpner til mange andre anvendelser som benytter styresystemer. Og det er styresystemer en kybernetiker blir ekspert i å lage.

Vi har et godt støtteapparat som gir veiledning om utenlandsopphold.

Reisebrev fra kybernetikkstudenter

Godkjenning av utenlandsopphold ved IE-fakultet

Reisebrev fra studenter på utenlandsopphold

 

Reisebrev fra kybernetikkstudenter på utenlandsopphold

Utenlandsopphold-delt publisering